ข่าวกิจกรรมโรงเรียน ในสังกัด สพม. 27

ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม. 27

หัวเรื่อง ประเภทข่าว วันที่
 • การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 24/ก.ค./14
 • การคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2557
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 23/ก.ค./14
 • ประชาสัมพันธ์ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายผู้สอน) สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 1
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 23/ก.ค./14
 • มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ครั้งที่ 5/2557 เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน)
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 23/ก.ค./14
 • การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10/ก.ค./14

  25/มิ.ย./14
  พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ส่งข่าวโดย: Pisamai อ่าน [144] ครั้ง

  ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

  ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

  หนังสือราชการจาก สพม. 27

  หัวเรื่อง ประเภท วันที่
  สลิปเงินเดือนบำนาญ ก.ค. 57 หนังสือราชการจากกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 24/ก.ค./2014
  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557 หนังสือราชการจากกลุ่มบริหารงานบุคคล 24/ก.ค./2014
  การคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2557 หนังสือราชการจากกลุ่มบริหารงานบุคคล 23/ก.ค./2014
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 หนังสือราชการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 23/ก.ค./2014
  โครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์และการนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา หนังสือราชการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 23/ก.ค./2014

  ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

  หัวเรื่อง แนบไฟล์ วันที่
  หน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง นายสุบรรณ ไชยลาภ เชียงขวัญพิทยาคม 03/ก.ค./2014
  แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง นายสุบรรณ ไชยลาภ เชียงขวัญพิทยาคม 03/ก.ค./2014
  แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง นายสุบรรณ ไชยลาภ เชียงขวัญพิทยาคม 03/ก.ค./2014

  หนังสือราชการจาก สพฐ.