ข่าวกิจกรรมโรงเรียน ในสังกัด สพม. 27

ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม. 27

หัวเรื่อง ประเภทข่าว วันที่
 • ขอเชิญเข้าร่วม"โครงการการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557"
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 21/พ.ย./14
 • รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗
 • กลุ่มอำนวยการ 17/พ.ย./14
 • สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 10/พ.ย./14
 • รายละเอียดการเบิก-จ่าย เงินวิทยฐานะชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10/พ.ย./14
 • โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กลุ่มอำนวยการ 03/พ.ย./14

  25/มิ.ย./14
  พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ส่งข่าวโดย: Pisamai อ่าน [893] ครั้ง

  ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

  หนังสือราชการจาก สพม. 27

  หัวเรื่อง ประเภท วันที่
  สำรวจครูต่างชาติ หนังสือราชการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 21/พ.ย./2014
  กำหนดการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๖ หนังสือราชการจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20/พ.ย./2014
  ตารางกำหนดการแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล เยาวชน คนเก่ง คนดี ศรีร้อยเอ็ด หนังสือราชการจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20/พ.ย./2014
  การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 หนังสือราชการจากกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 19/พ.ย./2014
  การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล เยาวชน คนเก่ง คนดี ศรีร้อยเอ็ด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๗ หนังสือราชการจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19/พ.ย./2014

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  หนังสือราชการจาก สพฐ.