ข่าวกิจกรรมโรงเรียน ในสังกัด สพม. 27

ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม. 27

หัวเรื่อง ประเภทข่าว วันที่
 • ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม
 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 28/ก.ค./14
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูเพื่อรับการคัดเลือกไปฝึกอบรมต่างประเทศ
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 25/ก.ค./14
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัสดุเพื่อใช้เป็นสำนักงานปฏิบัติงาน
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 25/ก.ค./14
 • เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาตามหนังสือประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 24/ก.ค./14
 • การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 24/ก.ค./14

  25/มิ.ย./14
  พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ส่งข่าวโดย: Pisamai อ่าน [160] ครั้ง

  ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

  ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

  หัวเรื่อง แนบไฟล์ วันที่
  หน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง นายสุบรรณ ไชยลาภ เชียงขวัญพิทยาคม 03/ก.ค./2014
  แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง นายสุบรรณ ไชยลาภ เชียงขวัญพิทยาคม 03/ก.ค./2014
  แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง นายสุบรรณ ไชยลาภ เชียงขวัญพิทยาคม 03/ก.ค./2014

  หนังสือราชการจาก สพฐ.