ข่าวกิจกรรมโรงเรียน ในสังกัด สพม. 27

ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม. 27

หัวเรื่อง ประเภทข่าว วันที่
 • มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ครั้งที่ 6/2557 เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานผู้บริหารสถานศึกษา)
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 15/ส.ค./14
 • กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
 • กลุ่มอำนวยการ 13/ส.ค./14
 • โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 13/ส.ค./14
 • ด่วน!!การอบรมแผนปฏิบัติการ พสน.
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13/ส.ค./14
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกาาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2557
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 06/ส.ค./14

  25/มิ.ย./14
  พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ส่งข่าวโดย: Pisamai อ่าน [311] ครั้ง

  ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

  หนังสือราชการจาก สพม. 27

  หัวเรื่อง ประเภท วันที่
  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557(แก้ไข) หนังสือราชการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 20/ส.ค./2014
  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 หนังสือราชการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 19/ส.ค./2014
  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 หนังสือราชการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 19/ส.ค./2014
  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน 18/ส.ค./2014
  การประกวดโคึรงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบแบ่งกลุ่มจังหวัด(โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม) หนังสือราชการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 15/ส.ค./2014

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

  หัวเรื่อง แนบไฟล์ วันที่
  Reading for Specific Information (ม.3) ครูวิศัลย์ศยา พิศนอก 31/ก.ค./2014

  หนังสือราชการจาก สพฐ.