ข่าวกิจกรรมโรงเรียน ในสังกัด สพม. 27

ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม. 27

หัวเรื่อง ประเภทข่าว วันที่
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 01/ก.ย./14
 • ขอเชิญเข้าร่วมงาน Creative fine art 2014
 • กลุ่มอำนวยการ 26/ส.ค./14
 • การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์ที่มีต่อครู คำขวัญวันครูและ บทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 22/ส.ค./14
 • มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ครั้งที่ 6/2557 เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานผู้บริหารสถานศึกษา)
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 15/ส.ค./14
 • กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
 • กลุ่มอำนวยการ 13/ส.ค./14

  25/มิ.ย./14
  พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ส่งข่าวโดย: Pisamai อ่าน [383] ครั้ง

  ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

  หนังสือราชการจาก สพม. 27

  หัวเรื่อง ประเภท วันที่
  รายละเอียดเงินเดือน่พนักงานราชการสิงหาคม2557 หนังสือราชการจากกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 02/ก.ย./2014
  การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในระดับสถานศึกษา หนังสือราชการจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29/ส.ค./2014
  การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี หนังสือราชการจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28/ส.ค./2014
  การอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เศษฐศาสตร์อาเซียน หนังสือราชการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 26/ส.ค./2014
  การประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สู่ความพร้อมการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) หนังสือราชการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 26/ส.ค./2014

  ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

  หัวเรื่อง แนบไฟล์ วันที่
  Reading for Specific Information (ม.3) ครูวิศัลย์ศยา พิศนอก 31/ก.ค./2014

  หนังสือราชการจาก สพฐ.