กลับหน้าแรก

 

            แนะนำ ผอ.สพม.27
          ระบบลงทะเบียน อบรมออนไลน์
       กลุ่มงานนโยบายและแผน
  ระบบจัดเก็บข้อมูล นร. (DMC)
  สารสนเทศเพื่อการบริหาร (EMIS)
  การรับนักเรียน ปี 2556
  สมัคร E-mail สพฐ.

  แผนปฏิบัติการ สพม.27 ปี 2557

  คู่มือการจัดทำแผนฯ โรงเรียน 2557
  powerpoint การจัดทำแผนฯ 2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2556
           กตปน.

  31 นโยบายหลักด้านการศึกษา

  กฎกระทรวง (กตปน.)
  โครงการพัฒนาการดำเนินงานฯ
  นโยบาย รมว.ศธ. (ภาษาไทย)
  นโยบาย รมว.ศธ. (ภาษาอังกฤษ)
  แนวปฏิบัติ O-NET
  สรุปผลการประชุม 1/2556
  โรงเรียนตัวแทนงานศิลปฯ 2555
  คณะกรรมการ กตปน.
           เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ

  โครงสร้างการออกข้อสอบ ม.ต้น

  โครงสร้างการออกข้อสอบ ม.ปลาย
           สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
           มุมดาว์นโหลดเอกสารราชการ
รายงานประจำปีของสถานศึกษา
 ปีการศึกษา 2556
 คู่มือการประเมินข้าราชการครู ว.17
 คู่มือตรวจสอบคุณภาพภายใน
- ดาว์นโหลดเป็นไฟล์ word
 การขออนุญาตไปต่างประเทศ
  คู่มือแนวทางการขออนุญาต
  แนวปฏิบัติเพิ่มเติม 1
  แนวปฏิบัติเพิ่มเติม 2
  แบบฟอร์มการขออนุญาต
 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูฯ
รายชื่อโรงเรียนเครือข่าย NEdNet
  สายใยแก้วนำแสง Fiber Optic
  อุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router)
  เครือข่ายไร้สาย Wireless
          ตรวจสอบรายชื่อเข้าพัฒนาฯ

รายชื่อผู้ยื่นความประสงค์เข้ารับการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะประจำ
- เดือนมกราคม 2556
- เดือนกุมภาพันธ์ 2556
- เดือนมีนาคม 2556
- เดือนมิถุนายน 2556
- เดือนกรกฎาคม 2556

  แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูฯ
การขออนุญาตไปต่างประเทศ
โดยใช้เงินสถานศึกษา
 หนังสือราชการ ศธ.04257/1193
 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
  ผู้อำนวยการ
  ครู
  คุณสมบัติไม่ครบ
 วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ
  ผู้อำนวยการ
  ครู
  คุณสมบัติไม่ครบ
            โรงเรียนมาตรฐานสากล

 PowerPoint ดร.เชาวลิต จงเกษกรณ์

 PowerPoint ศน.วนิดา  ปาณีนิจ
 ร่างแนวทางจัดการเรียนการสอน
           โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
 
 เอกสาร ดร.ปรียานุช
 
 เอกสาร รองฯโกศล ฐานะ
 
 รวมแผน
 
 แบบประเมินสถานศึกษาพอเพียง
 
 การเตรียมตัวประเมิน
   civic education
   รายชื่อโรงเรียนรับการประเมิน 2555
          แข่งทักษะนักเรียน ครั้งที่ 63
 
website กลุ่มที่ 1
 
website กลุ่มที่ 2
  website กลุ่มที่ 3
 
website ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
website ระดับประเทศ
           แข่งทักษะนักเรียน ครั้งที่ 61
 
 website วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 website ระดับเขตพื้นที่ สพม.27
 
 website ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
           ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศโรงเรียน สพม.27
จำนวนนักเรียนรวม ปีการศึกษา 2555
จำนวนโรงเรียนแยกตามรายอำเภอ
ขนาดโรงเรียนแยกตามจำนวนนักเรียน
สรุปข้อมูลทางการศึกษา 2555
ข้อมูลโรงเรียนในโครงการฯ
จำนวนบุคลากร ในสพม.27
เบอร์โทรศัพท์ภายใน สพม.27
 DATA CENTER 2011
 EFA
 E-ME
           เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

 ศูนยขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
 GURU Online
 Smart messaging
 Obec Mail
 Obec LMS
 E-Filing สพฐ.
 โรงเรียนในฝัน
 ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
 ศูนย์รวมสื่อ ศธ.
 นิเทศออนไลน์
 E-Book สำนักเทคโนฯ สพฐ.
 ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สพฐ.
           สำหรับสมาชิก
User:
Pass:

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนแล้ว 104 คน
 
จำนวนผู้เข้าชม
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 5 คน
ตอนนี้สมาชิก 0 คน
สถิติวันนี้ 24,006 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 23,203 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 71,642 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 618,276 ครั้ง
เริ่ม 1 กรกฏาคม 2554
อัจฉรา ทองลือ login 24
รวิสรา ชมภูวิเศษ login 24
ศศิวิมล เพชรไพร login 152
           สุขสันต์วันสงกรานต์ ๒๕๕๗
           ภาพข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
   วันที่ 11 เมษายน 2557 คณะผู้บริหาร สพม.เขต 27 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.เขต 27 รวมใจจัดงานรดน้ำขอพรนายชาตรี ชาปะวัง เปิด[96]เมื่อ 15เม.ย.57 อ่านต่อ..    วันที่ 11 เมษายน 2557 นายชาตรี ชาปะวัง เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์  เปิด[108]เมื่อ 15เม.ย.57 อ่านต่อ..
   นายเลอเกียรติ แก้วศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เปิด[99]เมื่อ 9เม.ย.57 อ่านต่อ..    วันที่ 31 มีนาคม 2557 นายศุภชัย สายสิงห์ รองผู้อำนวยการ สพม. 27 นำคณะบุคลากรทางการศึกษา สพม.27 ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เปิด[133]เมื่อ 31มี.ค.57 อ่านต่อ..
   วันที่ 24 มีนาคม 2557 นายชาตรี ชาปะวัง ผู้อำนวยการ สพม. 27 เป็นให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรม"หลักสูตรเชิงปฏิบัติการด้านบัญชี" เปิด[210]เมื่อ 24มี.ค.57 อ่านต่อ..    นายชาตรี ชาปะวัง ผู้อำนวยการ สพม. 27 เป็นให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการรับนักเรียนทางเว็บไซต์ ปีการศึกษา 2557 เปิด[178]เมื่อ 24มี.ค.57 อ่านต่อ..
           หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
อนุมัติเงินงวด ปีงบประมาณ 2557 (โรงเรียนในฝัน) 18 เม.ย. 2557 อ่าน(44)ศศิวิมล
ประชาสัมพันธ์โครงการ Partners in Learning Thailand Forum 2014 18 เม.ย. 2557 อ่าน(24)ศศิวิมล
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี พ.ศ.2557 18 เม.ย. 2557 อ่าน(26)ศศิวิมล
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557 18 เม.ย. 2557 อ่าน(103)ศศิวิมล
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน 18 เม.ย. 2557 อ่าน(30)ศศิวิมล
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2557) 17 เม.ย. 2557 อ่าน(303)อัจฉรา
ส่งประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯ ประจำปี 2549 - 2550 17 เม.ย. 2557 อ่าน(130)รวิสรา
การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระยะที่2 17 เม.ย. 2557 อ่าน(160)เนตรยา
การออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับครูที่ไม่มีวิทยฐานะ 12 เม.ย. 2557 อ่าน(546)ปทุมวรรณ
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2556 11 เม.ย. 2557 อ่าน(449)อัจฉรา

           หนังสือราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.27
การขอใช้เงินรายได้สถานศึกษาในการเดินทางไปต่างประเทศ | 12 ก.พ. 2557 ธาริณี
การขออนุญาตไปต่างประเทศและซักซ้อมความเข้าใจในการใช้เงินรายได้สถานศึกษา | 7 พ.ย. 2556 ธาริณี
มติย้าย สายงานการสอน | 2 ส.ค. 2556 ศุภวรรณ
แบบประเมินการพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคล | 2 ส.ค. 2556 ธาริณี
กำหนดการคัดเลือกผลงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices ระดับเขตพื้นที่การศึกษา | 2 ส.ค. 2556 ธาริณี

นิเทศ ติดตาม การอบรมพัฒนาครู ประจำปี 2556 ตามโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching และ Mentoring ครั้งที่ 2 |รายละเอียดการนิเทศ | 2 ส.ค. 2556 ธาริณี

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ | 30 ก.ค. 2555 ธาริณี

           ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงาน สพม 27 24มี.ค.57 อ่าน(296) ณัฐพงษ์
  เปลี่ยนเวลาสอบผู้รับจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 21มี.ค.57 อ่าน(139) ณัฐพงษ์
  สรรหาผู้รับจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 7มี.ค.57 อ่าน(283) ณัฐพงษ์
  เพาเวอร์พ้อย นำเสนอ การอบรมเชิงปฏิบัติการ แผนการศึกษา สพม. 27 ผศ.ดร.แก้วเวียง.ppt 17ก.พ.57 อ่าน(413) ณัฐพงษ์
  ตัวอย่างแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 17ม.ค.57 อ่าน(732) ณัฐพงษ์
   
           หนังสือราชการจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
           เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 นายวีรยุทธ หยุดยั้ง โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 15เม.ย.57 อ่าน(166) อัครวิทย์
  รายงานการสร้างและพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ นายเวียงทอง โคสินธุ์ 3เม.ย.57 อ่าน(86) อัครวิทย์
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นางจุลัดดา นารถน้ำพอง โรงเรียนขวาววิทยาคาร 3มี.ค.57 อ่าน(229) นางจุลัดดา
  รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางประวิณา ทองวิเศษ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 4ม.ค.57 อ่าน(662) อัครวิทย์
  เผยแพร่ผลงาน รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น รหัสวิชา ง30227 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ นายไชยรัตน์ เอี่ยมแบน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนสตรีศึกษา 8ธ.ค.56 อ่าน(1820) อัครวิทย์
   
           ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
   โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย ยินดีต้อนรับ ท่านรองโกศล ฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ พร้อมคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง เปิด[5528]เมื่อ 20มี.ค.57 อ่านต่อ..    เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 57 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผ.อ.เมธี บุญอุด ร่วมกับคณะครู รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาจากคณะกรรมการสังกัด สพม.27 เปิด[6041]เมื่อ 18มี.ค.57 อ่านต่อ..
   โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ร่วมกับภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเข้าค่ายเคมี ครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ระหว่างวันที่ 14-20 มีนาคม 2557 เปิด[6316]เมื่อ 17มี.ค.57 อ่านต่อ..    โรงเรียนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6 เปิด[7844]เมื่อ 13มี.ค.57 อ่านต่อ..
   นำโดย ผอ.สันติรัฐ ไชยโย พร้อมด้วยคณะครู พร้อมใจกันออกแนะแนวศึกษาต่อ เพื่อรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ เปิด[7775]เมื่อ 13มี.ค.57 อ่านต่อ..    โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ นำโดย ผอ.บุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์ นำคณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ม.3 และ ม.6 ร่วมทัศนศึกษา ดูงาน ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2557 กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เปิด[5026]เมื่อ 6มี.ค.57 อ่านต่อ..
          บทความ สาระน่ารู้
สงกรานต์ ประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณ วันสงกรานต์ เป็นประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาช้านาน สงกรานต์เป็นประเพณีไทยที่ทั่วโลกรู้จักและชื่นชอบ.
เปิด[146] เมื่อ 13เม.ย.57 อ่านต่อ..
ประวัติความเป็นมาของวันเด็กแห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ มีต้นกำเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสำคัญแก่เด็ก ๆ .
เปิด[1351] เมื่อ 11ม.ค.57 อ่านต่อ..
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เสนอขอปรับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่.
เปิด[1665] เมื่อ 12ธ.ค.56 อ่านต่อ..
สพฐ.ประกาศเปิดรับสมัครครูผู้ช่วย 9-15 ธ.ค.นี้ กว่า 4,700 อัตรา กพฐ.เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 9-15 ธ.ค.นี้ จัดสรรงบประมาณ 4,700 อัตร.
เปิด[2064] เมื่อ 27พ.ย.56 อ่านต่อ..
สพฐ.เตรียมประกาศสอบ ผอ.-รองผอ.โรงเรียน/เขตพื้นที่ ผอ-รอง ผอ.แบ่งสอบ 2 กลุ่ม คาดเปิดสอบ 60 ตำแหน่ง ระบุหากเคยเป็นหัวหน้าการประถมศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ.
เปิด[2169] เมื่อ 27พ.ย.56 อ่านต่อ..
ครูผู้ช่วยทั่วประเทศเฮ ครม.ไฟเขียวขึ้นเงินเดือน ป.ตรี 4 ปี ปรับใหม่เป็น 15,050 บาท แยกเป็นวุฒิ ป.ตรี 4 ปี ปรับใหม่เป็น 15,050 บาท หลักสูตร 5 ปี 15,800 บาท หลักสูตร 6 ปี 17,690 บาท .
เปิด[1976] เมื่อ 4พ.ย.56 อ่านต่อ..
นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าของการสอบสวนคดีการทุจริตการสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ว 12 ของกรมสอบสวนค.
เปิด[1148] เมื่อ 6ต.ค.56 อ่านต่อ..
ผลการประชุมคณะกรรมาธิการฯ กรณีลูกจ้างชั่วคราว-ธุรการโรงเรียน ป.ตรียังไม่ได้เงินเดือน15,000 .
เปิด[1118] เมื่อ 6ต.ค.56 อ่านต่อ..
นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ.
เปิด[744] เมื่อ 4ต.ค.56 อ่านต่อ..
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0-4351-5369   โทรสาร 0 4351-5657
e-mail : secondary27@secondary27.go.th

webmaster : นายอัครวิทย์  อังเรขพาณิชย์ Email : ku-o@hotmail.com , info@secondary27.go.th