ข่าวกิจกรรมโรงเรียน ในสังกัด สพม. 27


26/ส.ค./14
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Creative fine art 2014
ส่งข่าวโดย: sasiwimol อ่าน [719] ครั้ง

25/มิ.ย./14
พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่งข่าวโดย: Pisamai อ่าน [787] ครั้ง

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

หนังสือราชการจาก สพม. 27

หัวเรื่อง ประเภท วันที่
แต่งตั้งคณะทำงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หนังสือราชการจากกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 31/ต.ค./2014
การดำเนินการโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 31/ต.ค./2014
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ หนังสือราชการจากศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 31/ต.ค./2014
การบูรณาการการดำเนินงายร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือราชการจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31/ต.ค./2014
หนังสือแสดงความจำนงบริจาค โดยพระราชกุศล หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน 30/ต.ค./2014

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

หัวเรื่อง แนบไฟล์ วันที่
Reading for Specific Information (ม.3) ครูวิศัลย์ศยา พิศนอก 31/ก.ค./2014

หนังสือราชการจาก สพฐ.