ข่าวกิจกรรมโรงเรียน ในสังกัด สพม. 27


25/มิ.ย./14
พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่งข่าวโดย: Pisamai อ่าน [630] ครั้ง

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

หนังสือราชการจาก สพม. 27

หัวเรื่อง ประเภท วันที่
แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง หนังสือราชการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 01/ต.ค./2014
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซื้อหรือฝากจำหน่ายกระเป๋าผ้าการกุศล หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 26/ก.ย./2014
การสั่งจองเพื่อการบูชาพระพฤหัสบดี องค์เทพสัญลักษณ์แห่งความเป็นครู หนังสือราชการจากกลุ่มอำนวยการ 26/ก.ย./2014
เลื่อนการประชุมปฏิบัติการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนังสือราชการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 26/ก.ย./2014
ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ หนังสือราชการจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24/ก.ย./2014

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

หัวเรื่อง ส่งโดย วันที่
โรงเรียนโพนทองวิทยายนประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา rongsuwit 18/ก.ย./2014
โรงเรียนโพนทองวิทยายน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา rongsuwit 17/ก.ย./2014
โรงเรียนโพนทองวิทยายน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต rongsuwit 16/ก.ย./2014
ประกาศโรงเรียนเสลภูมิ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา krunok 16/ก.ย./2014
โรงเรียนโพนทองวิทยายน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต rongsuwit 15/ก.ย./2014

ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

หัวเรื่อง แนบไฟล์ วันที่
Reading for Specific Information (ม.3) ครูวิศัลย์ศยา พิศนอก 31/ก.ค./2014

หนังสือราชการจาก สพฐ.