ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์

ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

กลุ่ม: