นายอำนาจ   แดงวิบูลย์

นายอำนาจ แดงวิบูลย์

ตำแหน่ง: 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

กลุ่ม: