นายเทียนชัย อ้อคำ

ตำแหน่ง: 
พนักงานพิมพ์ดีด

กลุ่ม: