นับถอยหลังสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเขต

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในสังกัด

8 มกราคม 2561
29 ธันวาคม 2560
25 ธันวาคม 2560
23 ธันวาคม 2560
20 ธันวาคม 2560
14 ธันวาคม 2560
7 ธันวาคม 2560
6 ธันวาคม 2560 |
5 ธันวาคม 2560

หนังสือราชการจาก สพฐ.

หนังสือราชการการแจ้ง รร. ในสังกัด

ไม่มีข่าว

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง รับสมัครงาน

หัวเรื่อง ส่งโดย วันที่
ประกาศจัดตั้งสหวิทยาเขตและแต่งตั้งกรรมการบริหารสหวิทยาเขต sasiwimol 18/01/60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 sasiwimol 22/12/59
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ u.reerom 14/12/59
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม u.reerom 14/12/59
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน u.reerom 14/12/59
ประกาศโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ยามรักษาการณ์) sasiwimol 14/12/59
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (โรงเรียนสตรีศึกษา) sasiwimol 31/10/59
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา) sasiwimol 26/10/59
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปภัมภ์) sasiwimol 25/10/59
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (โรงเรียนขัติยะวงษา) sasiwimol 20/10/59

ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

หัวเรื่อง แนบไฟล์ ส่งโดย วันที่
ดาวน์โหลด Powerpoint งานอบรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สหวิทยาเขตขัติยะวงษา 7 ตุลาคม 2560 akkarawit 07/ต.ค./2560
วุฒิบัตรอบรมปฏิบัติการขับเคลื่อน "ศาสตร์พระราชา"สู่สถานศึกษาพอเพียงอย่างยั่งยืน (หลักสูตร ๑๒ ชั่วโมง) akkarawit 04/ต.ค./2560
วุฒิบัตรอบรมปฏิบัติการวิธีการภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลักสูตร ๑๒ ชั่วโมง) akkarawit 04/ต.ค./2560
แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว u.reerom 04/ต.ค./2560
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการแข่งขันประกวดเรียงความโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เขตสุจริต) akkarawit 18/ก.ย./2560

วิดีโอ แกลเลอรี่

14 ธ.ค. 2558
จันทรุเบกษาอนุสรณ์
19 ม.ค. 2559
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
24 มี.ค. 2559
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
21 พ.ย. 2559
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์