หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 21 นาที ก่อน

สพฐ.ร่วมกับไมโล สนับสนุนให้เยาวชนไทย มีแอคทีฟ ไลฟ์สไตล์ ออกกําลังกายและเติบโตสู่ความสําเร็จด้วยกีฬา ภายใต้แนวคิด “กีฬาคือครูชีวิต”

พ, 22/01/2020 - 17:19

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวิคเตอร์ เซียห์ ผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด พร้อมคณะ ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายใต้แนวคิด “กีฬาคือครูชีวิต” ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคาร สพฐ. 3  กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ. และ ไมโล บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) ร่วมมือกันสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยมีแอคทีฟ ไลฟ์สไตล์ และเล่นกีฬา ภายใต้แนวคิด “กีฬาคือครูชีวิต” (วินัย มานะ อุตสาหะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย) พร้อมเดินหน้าจัดโครงการ “ส่งเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียน” หรือ MILO School Sports Program ที่ไมโลจัดส่งคาราวานกิจกรรมกีฬาและไมโลรถโรงเรียนเข้าถึงเด็กอายุระหว่าง 7-12 ปีกว่า 2.3 ล้านคน ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. กว่า 2,300 แห่งทั่วประเทศ โดยโครงการส่งเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียน จะส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ออกกําลังกายผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมมวยไทย แอโรบิค เพื่อให้เด็กๆ ได้ออกกําลังกายไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว กิจกรรมเต้นประกอบเพลงเด็กไทยสุขภาพดี ที่นอกจากจะได้ออกกําลังกายแล้ว เด็กนักเรียนยังได้รับความรู้ทางโภชนาการผ่านเนื้อเพลงอีกด้วย รวมถึงกิจกรรมกระโดดเชือก ที่ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกาย และฟุตซอลคลินิก ที่ฝึกทักษะการเล่นฟุตซอลให้กับนักกีฬาโรงเรียน โดยอดีตโค้ชฟุตซอลทีมชาติ ควบคู่ไปกับการฝึกความอดทนและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา หลังจากสนุกสนานกับการออกกําลังกายแล้ว เด็กนักเรียนจะได้เติมพลังด้วยโภชนาการที่เหมาะสมจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไมโล

นอกจากนั้นแล้ว ไมโล ยังเดินหน้าจัดกิจกรรมที่เยาวชนไทยต่างตั้งตารอคอยได้แก่ ไมโล ฟุตซอล โร้ด ทู บาร์เซโล น่า (MILO Futsal Road to Barcelona) ซึ่งเป็นทัวร์นาเม้นต์ขวัญใจเยาวชนไทยที่มีใจรักในกีฬาฟุตซอล โดยในปีนี้จะจัดขึ้นเป็นปีที่ 11 เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้บินลัดฟ้าไปเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปทําการแข่งขันที่บาร์เซโลน่า หนึ่งในไฮไลต์สําคัญของการจัดทัวร์นาเม้นต์ไมโลฟุตซอล คือการใช้กรีนการ์ดในการแข่งขันเป็นสนามแรกในประเทศไทย เพื่อมอบให้กับนักกีฬาที่มีน้ำใจนักกีฬาในการแข่งขัน ซึ่งนักกีฬาที่ได้กรีนการ์ดจะได้รับเกียรติ บัตรจากไมโล สพฐ. และ ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน โดย สพฐ. มีบทบาทสําคัญในการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ไปยังโรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่ห่างไกลได้เข้าร่วมในการแข่งขันเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์กีฬา และร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในการช่วยส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างแท้จริงต่อไป

ภาพ/บรรจง  ตั้งคำ

ข่าว/ฐิติมา  ชาลีกุล

 

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 3/2563

พ, 22/01/2020 - 13:04

    วันที่ 22 มกราคม 2563  เวลา  08.00  น.  บุคลากรในสังกัด  ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 3/2563  ณ  ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เพื่อรับทราบนโยบาย  แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา  ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference  จากส่วนกลาง สพฐ. 

กำลังใจนักเรียน

พ, 22/01/2020 - 13:04

ดร.เจริญ ราชโสภา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 2 (ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน) มอบเงินช่วยเหลือเด็กหญิงทิพานัน คำพิทุลย์ นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านบึงโน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน ขอบคุณ ผอ.ร.ร.และคณะครูให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21  มกราคม 2563….ชุลีพร/ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมชี้แจงการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว) และรออนุมัติเงินประจำงวด

พ, 22/01/2020 - 13:03

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายอนันต์ ถมทองทวี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประชุมชี้แจงการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว) และรออนุมัติเงินประจำงวด โดยมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนในสังกัด จำนวน 73 โรงเรียน เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงในครั้งนี้////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

สพป.พิษณุโลก เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

พ, 22/01/2020 - 13:03

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา โรงเรียนลาดคื้อ  โรงเรียนบ้านป่าคาย  อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน และตรวจสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยของครูและนักเรียนในวันที่ 21 มกราคม 2563

สพม.39 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

พ, 22/01/2020 - 13:00

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 16 ระยะที่ 2 จำนวน 13 คน โดยมีศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  เป็นพี่เลี้ยงตลอดหลักสูตร ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 สนามสอบ สพม.36

พ, 22/01/2020 - 13:00
วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น    พื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   ณ ห้องประชุมดอยจอมทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 , นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และ ข้าราชการครู อยู่ในสหวิทยาเขตริมกกและสหวิทยาเขตเบญจมิตร ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสนามสอบ /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว

สพฐ. MOU กับมูลนิธิรักษ์ไทย ว่าด้วยโครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย

พ, 22/01/2020 - 12:57

วันที่ 22 มกราคม 2563 นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สพฐ. กับมูลนิธิรักษ์ไทย ว่าด้วยโครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย โดยมี นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน นายพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. และมูลนิธิรักษ์ไทย เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอขอบคุณมูลนิธิรักษ์ไทย ที่ให้ความสำคัญในโครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียน และโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนลดการรังแกกัน ทั้งในโรงเรียน และในโลกไซเบอร์ รวมทั้งครูในสังกัด สพฐ. ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย ตระหนักรู้และเข้าใจว่า การล้อ แกล้ง รังแกกัน เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ โดยใช้ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ สพฐ. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สองหน่วยงานจะได้ร่วมมือกันในการดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว เพื่อลดปัญหาการล้อ แกล้ง รังแกกัน ในสถานศึกษาและโซเชียลมีเดีย ดังนั้น การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่มุ่งไปสู่การขยายผลใน “โครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย” ต่อไป

สำหรับนายชนะ สุ่มมาตย์ กล่าวว่า สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทยได้ดำเนินโครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนลดการรังแกทั้งในโรงเรียนและในโลกไซเบอร์ รวมทั้งครูในสังกัด สพฐ. ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายตระหนักรู้และเข้าใจว่า การล้อ แกล้ง รังแกกัน เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ โดยใช้ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา จึงได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สพฐ. กับมูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย

ด้านนายพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีเด็กถูกรังแกในสถานศึกษาปีละ 600,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน นักเรียนที่อยู่ในวงจรการรังแกอยู่ในระบบการศึกษามากกว่า 40 % และประเทศไทยเป็นอันดับ 4 ของโลก เมื่อเฉพาะเจาะจงเรื่องการรังแกทางโลกออนไลน์ กล่าวคือ Cyber Bullying เกิดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมจริง และต่อเนื่องไปยังสังคมออนไลน์ หรือเกิดจากการสร้างทัศนคติ พฤติกรรมรุนแรง เกลียดชังในชีวิตจริง และนำไปใช้ในโซเชียลมีเดีย การล้อ แกล้ง รังแกกันในโรงเรียน ส่วนใหญ่จะเป็นที่มา และเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนการล้อ แกล้ง รังแกกันในโลกออนไลน์ มูลนิธิรักษ์ไทย และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน จึงเห็นความสำคัญ ร่วมพัฒนาโครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่สามารถติดตาม สถานการณ์การล้อ แกล้ง รังแกของนักเรียนในโรงเรียน พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ ระบบ E – Training สำหรับครูและบุคลากร และระบบ E-Learning สำหรับนักเรียน ที่สามารถนำไปใช้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29,715 โรงทั่วประเทศ พัฒนานักเรียนจำนวน 35,000 คน จาก 50 โรงเรียนนำร่องใน 5 ภูมิภาค มีความเข้าใจเรื่องการรังแกและสาเหตุที่มาจากปัจจัยต่าง ๆ ร่วมจัดทำกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้อ แกล้ง รังแกกัน ในโรงเรียนและโลกออนไลน์ พัฒนาครู 2,890 คน จาก 50 โรงเรียนนำร่องใน 5 ภูมิภาค ให้เกิดความเข้าใจ และเกิดความตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาการล้อ แกล้ง รังแกกัน ในโรงเรียนและโลกออนไลน์ สามารถจัดการแก้ไขปัญหา รวมถึงพัฒนาเครือข่าย “สื่อดี ยุติการรังแก” ที่มีเด็กเยาวชน ผู้ปกครอง และผู้มีอิทธิพลทางสื่อร่วมรณรงค์สร้างความเข้าใจ เสนอแนวทางแก้ไขหรือป้องกันปัญหาการล้อ แกล้งรังแกกัน และชิ้นงานสื่อสร้างสรรค์ 50 ชิ้นงาน

สำหรับเป้าหมายสูงสุดของโครงการ คือ การให้เด็กและเยาวชนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สพฐ. ได้รับการเสริมสร้างคุณค่า การรับรู้ และพฤติกรรมที่เข้าใจการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลาย พร้อมทั้งเข้าใจอิทธิพลสื่อที่ไม่ได้สร้างการรังเกียจ การเกลียด และพฤติกรรมรุนแรง และสามารถทดแทนโดยสื่อที่ดีสร้างสรรค์ พร้อมกันนั้น ให้ครู มีความเข้าใจและทักษะในการแนะนำ และให้การปรึกษาเด็กที่เป็นผู้รังแก หรือ ผู้ถูกรังแกอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีระยะเวลาโครงการ 1 ปี ( 9 ธันวาคม 2562 – 8 ธันวาคม 2563)

ฐิติมา ข่าว

สพฐ. รับมอบเครื่องกันหนาวเพื่อช่วยเหลือนักเรียนประสบภัยหนาว จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

พ, 22/01/2020 - 12:41

วันที่ 22 มกราคม 2563 นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีมอบเครื่องกันหนาวเพื่อช่วยเหลือนักเรียนประสบภัยหนาว จากนายศรชัย กุสันใจ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ กล่าวว่า สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ขอความอนุเคราะห์ เครื่องกันหนาวจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทางภาคเหนือ ซึ่งประสบกับภาวะการขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มในการป้องกันความหนาว และมูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง สําหรับปี 2563 มูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนผ้าห่ม จํานวน 500 ผืน เพื่อนําไปมอบให้นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ที่ประสบภัยหนาว แสดงให้เห็นว่ามูลนิธิฯ มีความห่วงใยนักเรียนในสังกัดที่ต้องประสบกับสภาวะอากาศหนาว โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือ ซึ่งจะประสบภัยหนาวมากกว่าในพื้นที่ภาคอื่น ๆ และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะจะเป็นตัวอย่างในการร่วมมือกันช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว ทั้งนี้ สพฐ. ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ ให้กับนักเรียน ในสังกัด สพฐ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนและโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

ด้านนายศรชัย กุสันใจ กล่าวว่า วันนี้เป็นโอกาสดีที่มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะได้มอบผ้าห่ม ประจําปี 2563 ให้กับ สพฐ. ซึ่งนอกเหนือจากการช่วยเหลือเรื่องเครื่องนุ่งห่มในการป้องกันความหนาวแล้ว มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารที่ได้มาตรฐานให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนโรงอาหาร โดยทําบันทึกข้อตกลง แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2553 – 2557 ปีละ 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 500,000 บาท รวม 50 โรงเรียน ภายในเวลา 5 ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 25,000,000 บาท ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2558 – 2562 ปีละ 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 1,000,000 บาท รวม 50 โรงเรียน ภายในเวลา 5 ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000,000 บาท

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังให้การสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารเพิ่มเติม ให้กับโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2561 – 2562 จํานวนทั้งหมด 30 โรงเรียน โรงเรียนละ 1,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000,000 บาท เพื่อใช้ในการดําเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพนักเรียนในด้านโภชนาการ พร้อมทั้งได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ให้กับโรงเรียนในโครงการที่ได้รับงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารอีกด้วย
ฐิติมา ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา (ขนาดใหญ่) ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ

พ, 22/01/2020 - 08:44

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา (ขนาดใหญ่) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 และคณะ ได้ตรวจประเมินโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ซึ่งเป็นสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา (ขนาดใหญ่) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 โดยมี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต้อนรับ และมี นายสุรชาติ ทอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน แขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมกิจกรรมผลงานของนักเรียน พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้/////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เยี่ยมให้กำลังใจครู/นักเรียนอนุบาลชัยภูมิ “ติวสอบโอเน็ต”

พ, 22/01/2020 - 08:44

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ “คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การยกระดับผลสมฤทธิ์ O-NET ชั้นป. 6  ปีการศึกษา 2562   โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ” ณ ห้องเกียรติยศ  โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  ประกอบด้วย ผอ.โรงเรียน/รอง ผอ.โรงเรียนและครูผู้สอนประจำสายชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ซึ่งทำหน้าที่เป็นติวเตอร์ ในการเตรียมความพร้อมในการทดสอบ O – NET  ปีการศึกษา 2562  ให้แก่นักเรียนชั้น ป.6  ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นี้  โดยทางโรงเรียน  ได้ดำเนินการฯ มาตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 2  และผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ยังได้พบปะพูดคุย สร้างขวัญ กำลังใจ ให้แก่นักเรียน ชั้น ป.6 ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง อีกด้วย

 

 

สพม.22 เข้าร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563

พ, 22/01/2020 - 08:43

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. สพม.22 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้ง ที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2563 โดย นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าแข่งขันฟิสกส์สัประยุทธ์ระดับชาติ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะทางด้านฟิสิกส์และความสามารถใช้ความรู้ในการแก้โจทย์ปัญหา สร้างเวทีที่มีมาตรฐานในด้านฟิสิกส์ของเครือข่าย โดยมีสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๓๒ โรงเรียน ดำเนินการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563 ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครพนม

ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

พ, 22/01/2020 - 08:43

20 มกราคม 2563 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่พบปะนักเรียน เข้าร่วมโครงการ “รินน้ำใจ สู่น้องชาวใต้” ณ โรงเรียนนราธิวาส โดยมีณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอำนาจ วิชายานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงเรียนนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 เยี่ยมและให้กำลังใจการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา

พ, 22/01/2020 - 08:43

วันที่ 21 มกราคม 2563 นายประทีป ทองด้วง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เยี่ยมและให้กำลังใจการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนบ้านอู่ตะเภาราย ด.ญ.ญาณิศา วรุณโรจน์ นักเรียน ชั้น ป.6 ร.ร.บ้านอู่ตะเภา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3(ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา รอบที่ 3 ระดับประเทศ)ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง โดยมีนางจุฬาลักษณ์ โสภาผล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯและคณะครูให้การต้อนรับ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมลงนาม MOU กับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พ, 22/01/2020 - 08:42

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการอุปการะเด็ก และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กร (MOU) จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายตรีภพ สมัครลาน ที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เริ่มดำเนินการขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยดำเนินงานร่วมกับโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ใน ๔ จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะชีวิต รวมไปถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสตั้งแต่อายุแรกเกิด ถึง อายุ ๒๔ ปี หรือจนจบปริญญาตรี ใน ๓๔ จังหวัด ๓๗ โครงการทั่วประเทศ โดยให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เช่น มอบทุนการศึกษา จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์และเพิ่มทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ ปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียน มอบสื่ออุปกรณ์การเรียน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวเยาวลักษณ์ เทียนเชาว์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ร่วมลงนาม (MOU) กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้ประสานงาน จำนวน ๑๓๒ คน จาก ๔๔ โรงเรียน ณ ห้องประชุม ๑ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

นายกรัฐมนตรี และ รมว.ศธ. ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาการศึกษา จ.นราธิวาส พิธีเปิดโครงการ “รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้”

พ, 22/01/2020 - 08:41
วันที่ 20 มกราคม 2563 นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรสพม.15 ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบปะนักเรียนในพิธีเปิด โครงการ“รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้” ปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ คณะวิทยากรส่วนกลาง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วม ณ ห้องประชุมจำลอง ศรีเลขา โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส หลังจากนั้น รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการ“รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้” ปีงบประมาณ 2563 และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ     สำหรับโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ดำเนินการจัดศูนย์สอนเสริมความรู้ขึ้นใน 3 จังหวัด ประกอบด้วยศูนย์จังหวัดนราธิวาส ศูนย์จังหวัดปัตตานี และศูนย์จังหวัดยะลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2563 เป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 16 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลาและ 5 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ, นาทวี, เทพา, สะบ้าย้อย และ สะเดา ให้ได้รับโอกาสรับการติวเข้มจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้อย่างเท่าเทียมกับนักเรียนในส่วนกลาง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดย ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงจากกรุงเทพมหานครและภูมิภาค นำคณะครู และวิทยากร จำนวนมาก ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดทำหลักสูตร สอนเสริม ติวเข้มให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 5 วิชาหลัก และเสริมความรู้ในด้านต่างๆเช่นแนะแนวการศึกษาต่อ การแนะแนวด้านอาชีพ ฝึกทักษะด้านกีฬา อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่

สพป.ลพบุรี เขต 1 > จัดการสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

พ, 22/01/2020 - 08:41

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางบังอร เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะกรรมการประจำสนามสอบโรงเรียนอนุบาลลพบุรี พร้อมให้นโยบายแก่คณะกรรมการกำกับห้องสอบในการตรวจสอบขั้นตอนรายละเอียดต่าง ๆ รวมทั้งแบบคำตอบและแบบทดสอบให้รอบคอบ รัดกุม เป็นไปตามระเบียบ กรณีพบปัญหาให้รายงานคณะกรรมการกลาง เพื่อให้การสอบแข่งขันทางวิชาการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียน ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ของ สพฐ. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลลพบุรี โดยมีนางสาวเรวดี เอี่ยมจินตนากิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี และคณะฯ ให้การต้อนรับพร้อมนำตรวจเยี่ยม และมีกำหนดประกาศผลรับรางวัลฯ และประกาศนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 รอบแรก ระดับประเทศ ภายในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2562 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นางบังอร เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : ถ่ายภาพ…

สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET

พ, 22/01/2020 - 08:41

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  3 ประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ป.6 และ ม.3 ในวันที่ 21  มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

สพม.39 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)

พ, 22/01/2020 - 08:40

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) เพื่อเป็นการวางแนวทางในการบริหารจัดการ การกำกับ และติดตามผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อันจะส่งผลต่อการนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด จัดระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

อ, 21/01/2020 - 15:45

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีความสามารถสูงขึ้น

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่ร่วมสมัครสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ซึ่งมีนักเรียนสมัครเข้าสอบคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น ๓๓ คน ดังนี้ วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑๒ คน และวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๑ คน

 

หน้า