หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ.
ถูกปรับปรุง: 2 ชั่วโมง 45 นาที ก่อน

เข้ารับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" "ตามรอยเกียรติยศครู" เเละ "สพฐ. ดีเด่น" ประจำปี 2561

พ, 17/01/2018 - 10:11
เรียน:  ผอ. สพป./ผอ.สพม./สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สิ่งที่แนบมาด้วย:  หนังสือนำ

โครงการประกวดนวัตรกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2561

อ, 16/01/2018 - 12:31
เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต หนังสือ ศธ 04010/ ว 98 และ หนังสือ ศธ 04010/ ว 99 และ รายละเอียด สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

รัฐบาลฮังการีประกาศรับสมัครทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา

ศ, 12/01/2018 - 16:15
เรียน:  ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้อง ด้วยรัฐบาลฮังการีประกาศรับสมัครทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา
และวิทยาศาสตร์ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์
แห่งประเทศฮังการี ประจำปี ค.ศ.2017-2018 สนใจติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

กระทรวงวัฒนธรรมอียิปต์จัดกิจกรรมการประกวดผลงานสำหรับเยาวชน

ศ, 12/01/2018 - 15:45
เรียน:  ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้อง ด้วยกระทรวงต่างประเทศ แจ้งว่ากระทรวงวัฒนธรรมอียิปต์ได้จัดกิจกรรมการประกวดผลงานสำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 4 - 18 ปี จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานการประกวดไปยังกระทรวงวัฒนธรรมอียิปต์ได้โดยตรง ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดดังแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการรัฐวิสคอนซิน ประจำปี 2561

พฤ, 11/01/2018 - 09:50
เรียน:  ผู้เกี่ยวข้อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการรัฐวิสคอนซิน ประจำปี 2561 และ รายชื่อ รายละเอียด ดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

เข้ารับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" "ตามรอยเกียรติยศครู" เเละ "สพฐ. ดีเด่น" ประจำปี 2561

จ, 08/01/2018 - 10:42
เรียน:  ผอ. สพป./สพม./สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สิ่งที่แนบมาด้วย:  หนังสือนำ แผนที่ กำหนดการเข้ารับรางวัล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับองค์กร YFU เยอรมันนี ประจำปีการศึกษา 2561

ศ, 05/01/2018 - 18:35
เรียน:  ผู้เกี่ยวข้อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับองค์กร YFU เยอรมันนี ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังไฟลฺ์เอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การขอเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา

พฤ, 28/12/2017 - 14:11
เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา หนังสือ ศธ 04001/ ว 8439 สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศประจำปี พ.ศ.2561

พฤ, 28/12/2017 - 14:05
เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต หนังสือ ศธ 04006/ ว6534 และรายละเอียดโครงการแบบฟอร์ม การสมัคร สิ่งที่แนบมาด้วย:  หนังสือ ศธ 04006/ ว6534 และรายละเอียดโครงการแบบฟอร์ม การสมัคร

การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8

พฤ, 28/12/2017 - 10:53
เรียน:  ผอ. สพป./สพม./สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สิ่งที่แนบมาด้วย:  1028632.pdf 1028633.pdf 1028635.pdf 1028636.pdf

รับสมัคร Director of the International Agency for Research on Cancer

พฤ, 21/12/2017 - 18:10
เรียน:  ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป ด้วยองค์กรอนามัยโลก รับสมัคร Director of the International Agency for Research on Cancer สนใจติดตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ

พฤ, 21/12/2017 - 17:00
เรียน:  ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป ด้วยสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับ Ministry of External Affairs of India รับสมัครทุนฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ในปี 2561 จำนวน 4 หลักสูตร สนใจติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ

โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

พฤ, 21/12/2017 - 16:34
เรียน:  ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จัดโครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว หากสนใจติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  โครงการ thai youth

การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พฤ, 21/12/2017 - 11:49
เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สพฐ. ขอให้ สพป.ดำเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  หนังสือนำ และสรุปบัญชีจัดสรร บัญชีจัดสรรหน้า 1-110 บัญชีจัดสรรหน้า 111-218 รายละเอียดคุณลักษณฯ และรูปแบบระบบคอมพิวเตอร์ฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2561 และประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ

พ, 20/12/2017 - 14:37
เรียน:  ผู้เกี่ยวข้อง รายละเอียดการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2561 และประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ รายชื่อนักเรียนประถมศึกษา รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รายชื่อครู

ประกาศรับสมัครบุคลากรสถาบันภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ, 20/12/2017 - 08:58
เรียน:  ผู้เกี่ยวข้อง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ภายในสถาบันภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 อัตรา โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้ 1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันภาษาจีน (จำนวน 1 อัตรา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 45,000 บาท 2. ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายวิชาการ (จำนวน 1 อัตรา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,000 บาท 3. ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายบริหารวิชาการ (จำนวน 1 อัตรา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,000 บาท 4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร (จำนวน 3 อัตรา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://202.29.172.37/newsdetail.php?id=33

หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์เพื่อจัดส่งแจกจ่ายฟรีสำหรับนักเรียนประถมศึกษาเอเชียในชื่อ ”Jump in the Earth” ฉบับที่ 15, ฉบับที่17 ,ที่ 19

ศ, 08/12/2017 - 15:08
เรียน:  ผู้สนใจ ”Jump in the Earth” หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์เพื่อจัดส่งแจกจ่ายฟรีสำหรับนักเรียนประถมศึกษาเอเชีย..“ Jump in the Earth “ เป็นหนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์ที่เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยเนื้อหาหลักจะเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์ แต่ยังคงสอดแทรกความรู้สำคัญด้านอื่นๆด้วย เช่น ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ ความรู้รอบตัว ความรู้รอบโลก เกมส์เสริมทักษะฝึกสมองต่างๆ และอีกมากมาย
จัดทำขึ้นโดย บริษัท ทีจี แบงค็อก จำกัด เพื่อจัดส่งแจกจ่ายฟรีสำหรับนักเรียนประถมศึกษา และเพื่อเป็นประโยชน์ความรู้สาธารณะให้กับโรงเรียนประถมต่างๆทั่วประเทศไทย ซึ่งทำการจัดส่งมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นฉบับบแรก โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
๑.) เพื่อเผยแพร่เป็นประโยชน์สาธารณะ เพื่อศึกษาค้นคว้าความรู้จากหน้าเวบไซต์
๒.) เพื่อสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ มาทำแบบฝึกหัด แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ต่างๆได้
๓.) เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านของเด็ก และเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อหาความรู้ได้อย่างถูกต้อง
๔.) เพื่อยกระดับการศึกษานอกห้องเรียน และการเรียนด้วยตนเองให้เพิ่มมากขึ้น
๕.) เพื่อเป็นการคืนกำไรสู่สังคม และสนับสนุนโครงการ “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ”
โรงเรียนที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายจิตติศักดิ์ ทัพศิลา
แผนกการตลาด บริษัท ทีจี แบงค็อก จำกัด
อาคารจัสมินซิตี้ เลขที่ ๒ ชั้น ๒๘ ห้อง Bซอยประสานมิตร(สุขุมวิท ๒๓) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐โทร 02-258-3981โทรสาร. 02-612-7399อีเมล์ jittisak@tgbkk.co.th 1. “ Jump in the Earth “ ฉบับที่11 ประจำเดือนพฤษภาคม 2016 ดาวน์โหลดที่ลิงค์นี้ http://www1.obec.go.th:8081/sites/obec.go.th/files/document/attachment/7... 2. “ Jump in the Earth “ ฉบับที่12 ประจำเดือนกรกฏาค ม2016 ดาวน์โหลดที่ลิงค์นี้ http://www1.obec.go.th:8081/sites/obec.go.th/files/document/attachment/7... 3. “ Jump in the Earth “ ฉบับที่13 ประจำเดือนกันยายน 2016 ดาวน์โหลดที่ลิงค์นี้
http://www1.obec.go.th:8081/documents/74846
ฉบับที่14 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2016 ดาวน์โหลดที่ลิงค์นี้ http://www1.obec.go.th:8081/documents/78246 4.
ฉบับที่1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2017 ดาวน์โหลดที่ลิงค์นี้
http://www1.obec.go.th:8081/node/78456/edit?destination=backoffice%2Fmy สิ่งที่แนบมาด้วย:  ฉบับบประจำเดือนมิถุนายน ฉบับที่17 ฉบับที่ 19

หน้า