หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 1 ชั่วโมง 30 นาที ก่อน

รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) จังหวัดพิษณุโลก

2 ชั่วโมง 3 นาที ที่แล้ว

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 (รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1) นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รับฟังผลการบริหารจัดการศึกษาที่ผ่านมาของโรงเรียน พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำ ข้อคิด แนวการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาตามบริบทที่เป็นประโยชน์ต่อคณะครู นักเรียน ต่อจากนั้นได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ฐิติมา ข่าว

สพม.35 ประชุมเตรียมวางแผนการรับนักเรียน

2 ชั่วโมง 50 นาที ที่แล้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมทันใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

นายลัญจกร ผลวัฒนะ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/รายงาน-ภาพ

สพป.พิษณุโลก เขต 3 รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.

2 ชั่วโมง 50 นาที ที่แล้ว

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย   ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์  และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.  จาก นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน พร้อมทั้งประชุมผอ.กลุ่ม เพื่อรับทราบภารกิจของเขตพื้นที่ที่สำคัญ ๆ   ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3  อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

++ ท่านรองสุภาพ กาวิ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ++

2 ชั่วโมง 50 นาที ที่แล้ว

^^^วันอังคาร  ที่ 19  พฤศจิกายน พ.ศ.2562  นายสุภาพ  กาวิ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธาน คณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน    ณ  ห้องประชุมโรงเรียนขุนยวมวิทยา   อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  //อรุณี  ศรีพันธ์ไพบูลย์ / ภาพ +++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++++

สพป.ชลบุรี เขต ๓ : ช่วยเหลือนักเรียนประสบปัญหาอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน) จำนวน ๖ ราย

2 ชั่วโมง 51 นาที ที่แล้ว

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต ๓ นำโดย ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ ผอ.กลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งคณะผู้ติดตาม ได้ไปร่วมมอบเงินบริจาค เสื้อผ้าและสิ่งของเครื่องใช้แก่ครอบครัวของนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน)
ด้วยเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เกิดเหตุไฟไหม้บ้านนักเรียนจำนวน ๖ ราย ซึ่งเป็นนักเรียน โรงเรียนบ้านโรงหีบ จำนวน ๔ ราย และนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย จำนวน ๒ ราย ทางสพป.ชลบุรี เขต ๓ ได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้วนั้น วันนี้ เพื่อเป็นการหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย และเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ แก่ครอบครัวของนักเรียน รวมทั้งเพื่อมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ แก่ครอบครัวของนักเรียน
โดยได้รับเงินช่วยเหลือ และเงินบริจาค จากท่านผู้ใจบุญร่วมกันบริจาคเป็น จำนวน ๑๔๒,๖๐๘ บาท
ในโอกาสนี้ทาง สพป.ชลบุรี เขต ๓ ขอขอบคุณท่านผู้มีความเมตตา และท่านผู้ใจบุญ ทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคเงินสบทบช่วยเหลือแก่นักเรียนดังกล่าว เป็นอย่างสูง

http://www.chon3.go.th/web/index.php/home/news/1515.html

สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ

2 ชั่วโมง 51 นาที ที่แล้ว

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต๒ เป็นประธานในการ ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คัดเลือกระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ระยอง เขต ๒ โดยได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นศูนย์ประสานงานฯ มีโรงเรียน เข้ารับการคัดเลือกจำนวน ๑ แห่ง คือ โรงเรียนวัดบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง นักเรียนเข้ารับการ คัดเลือก จำนวน ๒ ราย คือ เด็กหญิงวริศรา เขตคีรี โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และนายธีรวัช ภูแซมศรี โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

“ผักคำภูเกมส์”

2 ชั่วโมง 51 นาที ที่แล้ว

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ผักคำภูเกมส์” ศูนย์เครือข่ายที่ 3   ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านผักคำภู  ต.นาใน  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  โดย ดร.เจริญ  ราชโสภา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ประธานเปิดการแข่งขันกีฬา  เพื่อวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ และที่สำคัญคือทำให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด…ชุลีพร/ข่าว

สพป.ลำพูน เขต 2 จัดสรรอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา

2 ชั่วโมง 52 นาที ที่แล้ว

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดสรรอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลำพูน เขต 2

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รับรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

2 ชั่วโมง 53 นาที ที่แล้ว

      สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รับรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1

       วันนี้ (19 พ.ย.2562) เวลา 08.30 น.ที่ห้องประชุมล้านนา     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)เชียงใหม่ เขต 1 ดร. อวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการรับรายงานตัวและปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย ในโอกาสมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 16 คน ประกอบด้วย 1. นายศักดิ์สิทธิ์  ปัญญาฟู โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 2.นางสาวศิรินภา ติ๊บขัน โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 3.นายธนชาติ กฤษ์หร่าย โรงเรียนบ้านห้วยทราย 4.นางสาวจุฬากรณ์ สิทธิ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 5.นางสาวกัญญ์สิริ มูลถา โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 6.นางสาวรัตนา ท่อนกระพี้ โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 7.นางสาวปริณดา ใจวังโลก โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 8.นางสาวณิชานันท์ โตโทน โรงเรียนวัดล้านตอง 9. นางสาวนฤชล แก้วคำมา โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 10.นางสาวสุนิสา เถิงคำ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 11.นางสาวอำภา เลาหมี่ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 12.นางสาวศศิธร จันทร์สุข(โค้วศิริ) โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 13.นางสาวนุจรี มีคำเหลือง โรงเรียนทาเหนือวิทยา 14.นางสาววราภรณ์ บุญทอง โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 15.นายนรา วันทนานุวงศ์ โรงเรียนวัดบ้านน้อย 16.นางสาววิภารัตน์ เมฆยะ โรงเรียนร้องวัวแดง ศรีจันทร์วิทยาคาร
ดร.อวยชัย ศรีกระกูล กล่าวว่า การเป็นครูให้วางตัวอย่างเหมาะสม ดีงาม ตระหนักถึงการมาเป็นครู มีวินัยรับผิดชอบในหน้าที่ การเป็นครูยุคใหม่จะต้องเข้าใจตัวผู้เรียนและคอยให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนได้ ครูต้องขยัน มีเป้าหมาย เดินไปอย่างระมัดระวัง มีสติ มีความมุ่งมั่นในจิตใจทำให้มีคุณค่าและมีความสุข มีกำลังใจที่ดีมีเป้าหมายเพื่อเด็กและองค์กร
ในโอกาสนี้ ดร.ศิริพงษ์ นวลแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานการเรียนการสอนแก่คุณครูคนใหม่สร้างความรู้ความเข้าใจในแต่ละกลุ่มวิชาเอกสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ ต่อจากนั้นครูบรรจุใหม่ ได้จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตรวจสอบประวัติบุคคลที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงใหม่ และเดินทางไปรายงานตัวที่โรงเรียนต่อไป
นางสาวนฤชล แก้วคำมา คุณครูผู้ช่วยคนใหม่ กล่าวว่าได้รับแนวคิดดีๆ ในการเริ่มต้นชีวิตข้าราชการครู ซึ่งต้องใช้ความอดทนและการปรับตัวในการทำงานเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุด รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เข้ารับการบรรจุ จะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด

สพป.ตาก เขต 1 เดินหน้าประชุมตามแผนบริหารจัดการ ร.ร. ขนาดเล็ก

2 ชั่วโมง 53 นาที ที่แล้ว

นายวินัย เมฆหมอก รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรสพป.ตาก เขต 1 ร่วมประชุมกับส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ผู้นำชุมชนในเขตอำเภอวังเจ้า จ.ตาก เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า จ.ตาก โดยมีนายประสิทธิ์ ศรีสิทธิ์ นายอำเภอวังเจ้า เป็นประธานการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ มุ่งให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพทางการศึกษา และเพื่อให้คุณภาพของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้.

 

สพป.พังงา ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

อ, 19/11/2019 - 14:59

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาแบบ ปค.๕ ของกลุ่ม/หน่วย ว่ามีงานใดบ้างที่ยังมีความเสี่ยง พร้อมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยง และหามาตรการ แนวทาง ควบคุม แก้ไข ให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม จัดโครงการประชุมครูแนะแนว

อ, 19/11/2019 - 14:58

วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมเสวนา โครงการประชุมครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาและกลุ่มโรงเรียน (ขยายโอกาส)  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ในเขตอำเภอพนมสารคาม อำเภอสนามชัยเขต และอำเภอท่าตะเกียบ โดยดร.สมยศ ตรีเพ็ชร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดการเสวนา ผู้เสวนาประกอบด้วย นายร่มไทร ทิพยเศวต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ดร.สมยศ ตรีเพ็ชร์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายสุขเกษม สินสงวน ครูโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ (ศิษย์เก่า) คุณกรรณิกา เจริญศรี เจ้าของแบรนด์สินค้าความงาม (ศิษย์เก่า) โดยมีนายโชคชัย นพเทาว์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของวิทยาลัยสู่สายตาชุมชนและโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและสร้างทัศนคติต่อการเรียนสายอาชีพ เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาให้กับครูแนะแนว ตลอดจนการเล่าประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อของนักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาประกอบด้วยครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จำนวน ๔๘ โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๖ โรงเรียน ณ ห้องประชุมชวนชม วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ณ โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

อ, 19/11/2019 - 14:58

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.10 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร่วมกับคณะครู และนักเรียน เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ณ โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

นายสมชาย รูปหล่อ : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับฟังการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

อ, 19/11/2019 - 14:58

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  เวลา  09.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   มอบหมายให้   นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ร่วมรับฟังการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562   ผ่านระบบ  Teleconference   ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2

Conference การขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

อ, 19/11/2019 - 14:57

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลฟังคำชี้แจงการดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อความเข้าใจในกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจน ในการขอรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานยากจน/พิเศษแบบมีเงื่อนไข

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดย ว่าที่ พ.ท.รัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์ ผู้รับผิดชอบงานคัดกรองนักเรียนยากจน กลุ่มนโยบายและแผน โดย นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางไพฑูรย์ หวะสุวรรณ ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ ICT ร่วมประชุมทางไกลเพื่อรับฟังคำชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผ่านระบบ (Tele Conference)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจน การขอรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานยากจน และเงินอุหนุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า จังหวัดชัยภูมิ

อ, 19/11/2019 - 14:57

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะบุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้าจังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งเป็นเวทีพบปะเพื่อหารือข้าราชการอย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้บริหารของจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือข้อราชการในระดับจังหวัด  โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ เป็นประธานฯ กำหนดจัดเป็นประจำทุกวันอังคาร  เวลา 07.00 น.  ณ  ศาลาประชาคม จังหวัดชัยภูมิ  โดยส่วนราชการต่าง ๆ หมุนเวียนให้การสนับสนุนเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ  และในครั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพ

สพม.34 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 11 ราย

อ, 19/11/2019 - 14:56

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 11 ราย ประกอบด้วย 1. นางสาวจุไรพร กาพย์ตุ้ม วิชาเอกคณิตศาสตร์  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม  2. นางสาวน้ำผึ้ง อภิรักษ์  วิชาเอกคณิตศาสตร์  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  3. นางสาวสิรินาถ วงศ์ศิริ  วิชาเอกภาษาไทย  โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม  4. นางสาวนฤมล  อินต๊ะแก้ว  วิชาเอกภาษาไทย  โรงเรียนสองแคววิทยาคม  5. นางสาวสุธาทิพย์ ภุมรินทร์  วิชาเอกภาษาไทย  โรงเรียนพร้าววิทยาคม  6. นางสาวนิชนันท์  สิงห์บัว  วิชาเอกภาษาไทย  โรงเรียนฮอดพิทยาคม  7. นายอำพล  อินต๊ะกัน  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม  8. นายเจนณรงค์  แก้วซาว  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  9. นางสาวภาวินี คุณา  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  โรงเรียนแม่แจ่ม  10. นายอานนท์  ไชยฮั่ง วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม  11. นางสาวพิมพ์กุลยา ทานา วิชาเอกสังคมศึกษา  โรงเรียนแม่แจ่ม

โอกาสนี้  ได้ให้โอวาทโดยขอให้ครูผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน มีความมานะอุตสาหะในการทำหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์ให้มีวิชาความรู้เพิ่มพูน โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีในสังคมเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป ต่อจากนั้น บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้แจ้งสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ ทั้งนี้ บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงรายละเอียดการเขียนบันทึกประวัติใน ก.พ.7 (ก.ค.ศ.16) พร้อมทั้งได้ดำเนินการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งในวันเดียวกัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.34

การบรรจุครูผู้ช่วยในครั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มารายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน2562 และได้ส่งตัวมารายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพื่อจัดทำเอกสารทะเบียนประวัติข้าราชการ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

สพป.ยะลา เขต 3 ประชุมวางแผนการกรอกข้อมูลกลาง BIG DATA ของกระทรวงศึกษาธิการและมอบนโยบายเพื่อสร้างการรับรู้ ศธ 63

อ, 19/11/2019 - 14:56

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมวางแผน ให้คำปรึกษา ติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นในระบบฐานข้อมูลกลาง BIG DATA พร้อมชี้แจงนโยบาย ศธ 63 รัดเข็มขัดงบประมาณ ปี 63 งด ลด เลิก ทวน นโยบายของสพฐ. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยโฟกัสที่ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายโกมุท  รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3  เผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดยเน้นและให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สำหรับคนทุกช่วงวัย รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยง และเข้าถึงได้ ในระบบฐานข้อมูลกลางBIG DATA ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้เรียนและบุคลากร จึงได้กำหนดประชุมวางแผนร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อติดตาม ตรวจสอบข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กรอกข้อมูลแล้วเสร็จภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ edu.moe.go.th ให้มีความครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้ชี้แจงนโยบาย จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหารสถานศึกษานำนโยบาย ศธ 63 รัดเข็มขัดงบประมาณ ปี 63 งดการดูงานต่างประเทศ 1 ปี ให้พิจารณาการเดินทางไปดูงานต่างประเทศเฉพาะงานที่จำเป็นและเป็นประโยชน์แก่การศึกษา  ลดการจัดอบรมสัมมนา ที่ใช้งบประมาณจำนวนมากในขณะเดียวกันให้ศึกษาวิธีการที่จะนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาการฝึกอบรม ยกเลิกการจัดงานแบบ Event เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยและไม่จำเป็นต้องมีพิธีการมากมาย ทบทวนการใช้งบประมาณเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้หน่วยงานต่างๆ เห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการมีศักยภาพในการบริหารงบประมาณเพื่อประโยชน์ให้มากที่สุด  เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ โดยให้ครูนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหารจัดการการเรียนรู้ DLTV/ DLIT การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning แบบ Codding  เน้นครู PLC ในการแก้ไขปัญหาของผู้เรียน เพื่อหวังผลสำเร็จให้เกิดคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง

ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เน้นย้ำให้ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ไปสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของครูถึงห้องเรียน โดยเน้นการนิเทศภายในห้องเรียน  การพัฒนาและใช้นวัตกรรมในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ รวมถึงบุคลากรทางการศึกษากลุ่มอำนวยการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  หน่วยตรวจสอบภายใน จัดเก็บข้อมูลด้านนโยบาย เช่น โครงการอาหารกลางวัน สิ่งแวดล้อม เด็กตกหล่น  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน การจัดทำฐานข้อมูล Big Data ของโรงเรียน การตรวจสอบการเบิกจ่ายต่างๆ ของโรงเรียน ตืดตามการจัดทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกของโรงเรียนให้มากขึ้น และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบอาทิตย์ละ 1 ครั้งต่อไป

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนจังหวัดพิจิตร 

อ, 19/11/2019 - 14:56

เมื่อ 19 พ.ย.62 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนจังหวัดพิจิตร  เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของจังหวัดพิจิตร ให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด

 

สพม.36 เข้าร่วมประชุมทางไกลการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน

อ, 19/11/2019 - 14:55
วันที่19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมทางไกล “การดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน และนักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562” ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว

 

หน้า