หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 1 ชั่วโมง 32 นาที ก่อน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับสมัครครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ๑๖ อัตรา

2 ชั่วโมง 5 นาที ที่แล้ว

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน ๑๓๗ อัตรา (สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๑๖ อัตรา)  โดยจะรับสมัครในวันจันทร์ที่      ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. และจะประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เว็บไซต์ http://brmpeo.moe.go.th

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

2 ชั่วโมง 5 นาที ที่แล้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสายทอง สายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม นายเชษฐา พลธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ซึ่งมีโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 73 ทีม รวมนักเรียนและครูผู้ควบคุมที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 365 คน

        นางกิติมา สมวงษา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้จัดแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มี 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 1) การประกวดห้องสมุดมีชีวิตพิชิตการอ่าน/ Good Practices ส่งเสริมการอ่าน (ครูและผู้บริหารสถานศึกษา) มี 4 ประเภท คือ (1) โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด (2) ผู้บริหารรักการอ่าน (3) ครูรักการอ่าน และ(4) ครูบรรณารักษ์ 2) ประกวดกล่าวสุนทรพจน์(นักเรียน) ยกย่องเชิดชูเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เกี่ยวกับหนังสือพระราชนิพนธ์) แบ่งเป็น 3 ระดับชั้น ดังนี้ ป.1-3 , ป.4-6 และ ม.1-3 และ 3) การแข่งขันการอ่าน-ตอบ คำถามสารานุกรมสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน(นักเรียน) แบ่งเป็น 3 ระดับชั้น ดังนี้ ป.1-3 , ป.4-6 และ ม.1-3 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในสังกัด

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

2 ชั่วโมง 7 นาที ที่แล้ว

วันที่  23  กันยายน  2562  เวลา 08.00 น.  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกิจกรรม “เข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ”  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   หลังกิจกรรม ผอ./รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้พบปะ พูดคุย กับบุคลากร  เพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสาร  ข้อราชการและสร้างการรับรู้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ บริเวณลานหน้าเสาธง สพป.ชัยภูมิ เขต 1

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินการกิจกรรมหน้าเสาธง ครั้งที่ 31/2562

2 ชั่วโมง 8 นาที ที่แล้ว

วันที่  23  กันยายน  2562   นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์   ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2    พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์  ยืนสงบนิ่ง  แผ่เมตตา  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต   เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  และการเป็นข้าราชการที่ดี   มีระเบียบวินัย  รู้หน้าที่  มีความซื่อสัตย์สุจริต  และมีจิตสาธารณะ  ขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล

สพป.ระยอง เขต ๒ ติดตามความก้าวหน้าการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

2 ชั่วโมง 9 นาที ที่แล้ว

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานจัดการแข่งขันฯ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม ๑  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒

เคารพธงชาติ 23 ก.ย.62

2 ชั่วโมง 10 นาที ที่แล้ว

วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นางนวลน้อย ปลาบู่ทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำกิจกรรมประกอบด้วยเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นสิริมงคล ปลูกฝังความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มอบนโยบายเพื่อขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 4

+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในการบริหารราชการ +++

2 ชั่วโมง 12 นาที ที่แล้ว

^^^^  วันนี้  เวลา 08. น. ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1    พร้อมด้วยนายสุภาพ  กาวิ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ,ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมกิจกรรมพิธีเขตสุจริต โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อเป็นการประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาล  และเพื่อส่งเสริมการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ++  ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน++++

โดยให้ถือปฏิบัติและดำเนินการดังนี้ 1.สร้างความตระหนักและปลูกฝังค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมถึงการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพ

2.บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่ดี รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม

3.รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ด้วยการไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตอันจะก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม(Social Sanction) ทำให้เกิดความละอายและความกลัวที่จะกระทำผิดหรือการทุจริต

4.ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ด้วยการไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นไปในลักษณะรับสินบนหรือผลประโยชน์ทับซ้อน

5.ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สถานศึกษา และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ

6.จัดทำช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแส ข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

7.ร่วมให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานความร่วมมือดังกล่าวอย่างเต็มกำลังความสามารถ หากพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษทางวินัยกับผู้ทุจริตอย่างจริงจัง+++++

กิจกรรมจิตอาสา สพม.35

2 ชั่วโมง 16 นาที ที่แล้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในหน่วยงาน และกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนา ต้านการทุจริต มีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม 150 คน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 โดยการนำของนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จิตอาสาพระราชทาน 904 นำคณะจิตอาสาทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงานและที่สาธารณ ทาสีรั้วสำนักงาน

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มอำนวยการ/เจ้าของโครงการ


สพม.35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดมวิทยา

2 ชั่วโมง 17 นาที ที่แล้ว

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ตรวจติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเงรียนทุ่งอุดมวิทยาโดยมีนายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการและคณะครูให้การต้อนรับ  ได้ชื่นชมและให้กำลังใจคณะครูทุกคนร่วมกันจัดการเรียนการสอน จนคุณภาพการเรียนของนักเรียนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขอให้คณะครูร่วมกันวางแผนจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET , อีกทั้งขอความร่วมมือเรื่องการรักษาเวรยาม, ขอความร่วมมือเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ สพม.35

สพป.ชัยนาท จัดอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ปีงบประมาณ 2562 (รุ่นที่ 2)

2 ชั่วโมง 18 นาที ที่แล้ว

วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศแลพัฒนาครู    ผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ปีงบประมาณ 2562 (รุ่นที่ 2) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูบรรจุใหม่ ได้ทราบบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ งานวินัย จรรยาบรรณในวิชาชีพครู และ     งานวิชาการที่จะทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ครูบรรจุใหม่ที่ได้รับการปฐมนิเทศ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้เข้าอบรมพัฒนา จำนวน 141 คน  ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา  สพป.ชัยนาท โดยได้รับความรู้จาก นายเรวัตร เอี่ยมรอด อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  นายอรรณพ บัวพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวิชัย นางประทุม กวางแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายองอาจ    พินทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินฯ มาเป็นวิทยากร

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเขต และประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) สู่ผู้บริหารมืออาชีพ

อา, 22/09/2019 - 20:47

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมโมสาร์ท โรงแรมแกลเลอรี่ดีไซน์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเขต และประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) สู่ผู้บริหารมืออาชีพ ประจำปี 2562 ซึ่งมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จากนั้น ได้ร่วมกันแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2562 อีกด้วย////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562

อา, 22/09/2019 - 20:46

วันที่ 22 กันยายน 2562  สพม.22 โดย นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.22 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562  ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครพนม  โดยได้เรียนเชิญ นายทนงชัย เจริญรัตน์  กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ  และมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่โรงเรียนต้นแบบลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 ของ สพม.22  มีเป้าหมายคือ ผู้กำกับลูกเสือในสถานศึกษา สังกัด สพม.22 จำนวน 81 คน  เพื่อทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและสรุปผลการดำเนินงานลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

สพป.ลำพูน เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ประจำปี 2562

อา, 22/09/2019 - 20:46

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความตระหนักถึงภาระหน้าที่และสมรรถนะ องค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมฯ ประกอบด้วย ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสำนักงานฯและโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งสิ้น 67 คน พร้อมกันนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงาน เพื่อให้เกิดความสะอาด รื่นรมย์ และเอื้อต่อการมาติดต่อราชการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี พัฒนาวัด พัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สมดุล

อา, 22/09/2019 - 20:45

วันที่  20  กันยายน 2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นำคณะบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู /บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอบ้านเขว้า ร่วมกิจกรรม “โครงการพัฒนาวัด พัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สมดุล ปี 2562”  ทำบุญผ้าป่าสามัคคีทอดถวาย ณ วัดบ้านหนองกระทุ่ม อ.บ้านเขว้า  ด้วยจำนวนเงินบริจาคทั้งสิ้น   222,999.- บาท

 

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาสู่คุณภาพนักเรียนด้วยกระบวนการ PLC 5Co ยุคดิจิทัล” ของกลุ่มเครือข่ายฯที่ 1 (กุดชุม คำน้ำสร้าง)

อา, 22/09/2019 - 20:45

ในวันที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาสู่คุณภาพนักเรียนด้วยกระบวนการ PLC 5Co ยุคดิจิทัล” ของกลุ่มเครือข่ายฯที่ 1 (กุดชุม คำน้ำสร้าง)ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
วัตถุประสงค์ : 1. สร้างเครือข่ายวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในโรงเรียนในเครือข่าย
2. เพื่อส่งเสริม และพัฒนาให้ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ผ่านกระบวนการ PLC 5Co ยุคดิจิทัล
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 : อนุบาล พัฒนาตามวัย, ป.1 อ่านออก เขียนได้, ป.2 อ่านคล่อง เขียนคล่อง, ป.3 อ่านวิเคราะห์ได้, ป.4-6 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นร้อยล่ะ 3
กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอน จำนวน 112 คน และผู้บริหาร จำนวน 11 คน ของกลุ่มเครือข่ายฯที่ 1 (กุดชุม คำน้ำสร้าง)
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ : ข่าว
สุจิราภรณ์ เงาศรี : ภาพ

    

สพป.สกลนคร เขต 1 รับเสด็จฯสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานอุปกรณ์กีฬา หนังสือและสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

อา, 22/09/2019 - 20:43

         

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 11.10 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จไปยังโรงเรียนบ้านนาแก หมู่ 4 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พระราชทานอุปกรณ์กีฬา หนังสือ และสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ครูและตัวแทนนักเรียนชายหญิง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยมีนายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู นักเรียน ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมรับเสด็จ
ทรงเสด็จเข้าสู่อาคารและเสด็จขึ้นบนเวที เปิดกรวยดอกไม้สดถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเสด็จฯ ประทับเก้าอี้
ในการนี้ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กราบทูลรายงานการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร และขอพระราชทานพระอนุญาตเบิกครูและนักเรียนเข้าเฝ้ารับพระราชทานอุปกรณ์กีฬา (ลูกฟุตบอล) หนังสือ และสิ่งของเครื่องใช้แก่ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง จำนวน 15 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาแก โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา โรงเรียนบ้านกุดแข้ โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน โรงเรียนบ้านกวนบุ่น โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โรงเรียนบ้านซ่งเต่า โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา โรงเรียนบ้านสะพานสาม โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา โรงเรียนบ้านค้อน้อย โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาแก ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 99 คน ครูและบุคลากร รวม 12 คน ที่ผ่านมาได้รับรางวัล โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ในการนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้ารับเสด็จและเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ไปกล่าวกับราษฎรด้วย     / นายวิจักษณ์  อัศวาวุฒิ  ภาพข่าว/รายงาน

 

ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการพิเศษของรัฐบาลและผลการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2562

อา, 22/09/2019 - 20:41

วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มอบหมายให้ นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการพิเศษของรัฐบาลและผลการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2562 โดยมีพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานรับฟังรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษ ของรัฐบาล และผลการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม การจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา จชต. ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา

สพป.นราธิวาส เขต 1 ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านโคกศิลาเตรียมรับเสด็จ

อา, 22/09/2019 - 20:41

21 กันยายน 2562 นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 ร่วมต้อนรับนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกศิลา สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ เพื่อเตรียมรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านโคกศิลา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ประชุมการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัด สพม.๒๒

ส, 21/09/2019 - 19:24

วันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ โดย นายจักราวุธ  สอนโกษา  จัดการประชุมโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัด สพม.๒๒  และโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา(เด็กดีมีที่เรียน) ณ โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  จังหวัดนครพนม  โดยมีเป้าหมายคือ  ครูผู้รับผิดชอบระบบคัดกรองนักเรียน และครูแนะแนว จำนวน ๘๑ คน

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร เยี่ยม ชื่นชม และให้กำลังใจสถานศึกษา 100%

ส, 21/09/2019 - 19:23

18 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพป.อุดรธานี เขต 3 ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมผู้บริหารสัญจร เยี่ยมชื่นชม และให้กำลังใจสถานศึกษา 100 % ครั้งที่ 9/2562 กลุ่มโรงเรียนหนองหาน 3,4 วัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชื่นชมและให้กำลังใจ สถานศึกษาในสังกัดครบทั้ง 203 แห่งและในการประชุมดังกล่าวได้มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนของนายณัฏพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ นำแนวทางของรัฐบาลมาต่อยอดเป็นแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ และจะจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล โดยได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แค่ สพฐ. ดังนี้ การศึกษาขั้นพื้นฐานต้องมีความเท่าเทียมกัน,งบประมาณให้มีการวางแผนการใช้งบประมาณล่วงหน้า 3 ปี , การจัดทำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานศึกษา , การควบรวมโรงเรียนเพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ , การพัฒนาครู , คุณภาพของโรงเรียนขึ้นอยู่กับผู้อำนวยการโรงเรียน ,การศึกษาปฐมวัย เด็ก 0-6 ขวบได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ , นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจะแยกนักเรียนกลุ่มที่มีศักยภาพออกมาสู่สิ่งแวดล้อมที่ดี , ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย , แก้กฎหมายที่ทำให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเป็นไปอย่างล่าช้า , การศึกษาพิเศษจะนำนักเรียนที่จบการศึกษาโรงเรียนพิเศษมาเป็นครูสอนในโรงเรียนในสังกัด ในการนี้ นายสมนึก มุงคุณแสน ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองหาน 4 เป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุมจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนหนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

ภาพกิจกรรม

หน้า