หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 2 ชั่วโมง 52 นาที ก่อน

สพป.ระยอง เขต ๒ โดยเครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร จัดกิจกรรมค่ายนักวิทย์น้อยผจญภัย

อ, 19/03/2019 - 17:32

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นางอำพัย  อุดมพฤกษชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมค่ายนักวิทย์น้อยผจญภัย ณ ศูนย์ฝึกทักษะชีวิต แหลมสนแคมป์ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. พัฒนาครูในการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ๒. ปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความเพลิดเพลิน ๓. ฝึกให้เด็กคิดแบบวิทยาศาสตร์ และจัดฐานทดลองค้นคว้าหาคำตอบในสิ่งที่สงสัยได้ด้วยตนเองอย่างมีเหตุผลและเชื่อถือได้ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ และ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รุ่น รุ่นที่ ๑ จำนวน ๗ โรงเรียน ๑๕๕ คน, รุ่นที่ ๒ จำนวน ๙ โรงเรียน ๑๒๗ คน และรุ่นที่ ๓ จำนวน ๖ โรงเรียน ๑๔๔ คน

สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมส่งเสริมปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา เป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์..

อ, 19/03/2019 - 17:31

สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมส่งเสริมปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา เป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์..

// วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง  ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรและลูกจ้าง สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง จากนั้น ร่วมกิจกรรม “ส่งเสริม ปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา” ครั้งที่ ๒๐๑ เสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พบปะแจ้งข้อราชการ นับเป็นการประชุมบุคลากรสำนักงานทุกเช้าวันจันทร์ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒ ซึ่งในวันนี้นำกิจกรรมโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

อ, 19/03/2019 - 17:30

++ วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น.  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒  พร้อมด้วย นายเล็ก  ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  โดยมี พันตำรวจเอก ศักดิ์สิทธิ์  วิเชียรสรรค์  ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี

 

สพป.ลพบุรี เขต 1>ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2562

อ, 19/03/2019 - 17:29

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนางบังอร เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้ชี้แจงที่ประชุม เพื่อทราบประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 อาทิ การปรับแก้การรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) สังกัด สพฐ. การปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อพิจารณา สถานศึกษาที่ขอเปิดชั้นเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ในปีการศึกษา 2562 มีสถานศึกษาที่ขอเปิดชั้นเรียนฯ จำนวน 46 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนทั้งหมดนี้ได้ผ่านการประเมินความพร้อมในการเปิดชั้นเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) มาแล้วในปี 2561 โดยไม่มีผลกระทบกับสถานศึกษาเอกชนและท้องถิ่น ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

สพป.ชัยนาท คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

อ, 19/03/2019 - 17:29

วันที่ 19 มีนาคม 2562 >>>  นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท และคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ออกประเมินเชิงประจักษ์ ณ โรงเรียนบ้านวังคอไห โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม และ โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สพป.ชัยนาท

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง

อ, 19/03/2019 - 17:28

วันที่  19  มีนาคม  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ในนามตัวแทนของ สพฐ.  ได้มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด  เยี่ยมให้กำลังใจเด็กหญิงจิรประภา  ศรีโพนทอง  นักเรียนชั้น ม.2  โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง  ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถบัสพุ่งลงข้างทางพลิกคว่ำบริเวณหน้าวัดทับลานอุทยานสวรรค์  ถนน  304  อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี  ขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกบินทร์บุรี  พร้อมทั้งได้จัดที่พักให้กับญาติๆ  ของเด็กหญิงจิรประภา  ศรีโพนทอง  ที่ห้องประชุมอาคารพระมาโปรด  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ตั้งแต่วันเกิดเหตุเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องที่พักขณะที่เด็กหญิงจิรประภา  ศรีโพนทอง  รักษาอาการบาดเจ็บ

น้ำใจคนไทยช่วยเหลือคณะครู นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุที่จังหวัดปราจีนบุรี

อ, 19/03/2019 - 17:27

น้ำใจคนไทย จากภัยและอุบัติเหตุ

จากกรณีที่รถบัสรับจ้าง (ไม่ประจำทาง) ที่นำนักเรียนและคณะครู จากโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปทัศนศึกษา และเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำบริเวณหน้าวัดทับลานอุทยานสวรรค์ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เมื่อตอนเช้ามืดของวันที่ 18 มีนาคม 2562 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 คน และบาดเจ็บอีก 10 ราย ตามที่สื่อได้นำเสนอไปแล้วนั้นความคืบหน้าของเรื่องดังกล่าว ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ซึ่งเป็นต้นสังกัดของคณะครู นักเรียน ที่ประสบอุบัติเหตุ ได้นำศพผู้เสียชีวิตกลับมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีที่บ้านและส่งผู้ได้รับบาดเจ็บกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองบัวลำภู พร้อมคณะทั้งหมดกลับ้านตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ซึ่งทุกคนกลับถึงบ้าน ด้วยความปลอดภัย

                     

นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ตั้งแต่ได้รับทราบข่าวจากการรายงานทางโทรศัพท์ จาก ผอ.โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง ก็พยายามติดต่อประสานเครือข่ายในพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมทั้งประสานงานกับผู้ปกครองเด็ก เพื่อร่วมเดินทางไปยังที่เกิดเหตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จาก สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ซึ่งจากการประสานงานดังกล่าวทำให้เราได้รับทราบว่าทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้เข้าไปช่วยเหลือในที่เกิดเหตุแล้ว โดยการอำนวยการของนายพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมทั้งปลัดอำเภอ ทีมงานเจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่กู้ภัย อบต.บุพราหมณ์ หน่วยกู้ชีพของโรงพยาบาลนาดี ละเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.วังขอนแดง เพื่ออำนวยการด้านการจราจร รวมทั้งเครือข่าย ฉก.ชน.จาก  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โดย ผอ.ประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

ในการอำนวยการครั้งนี้  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล  สั่งการให้นายอำเภอ นาดีอำนวยความสะดวกและประสานงานเรื่องยานพาหนะรับส่งรวมถึงอาหารและน้ำดื่มไว้คอยบริการตลอดเวลา และทีมงานของท่าน ผอ.โรงพบาบาล ได้จัดเตรียมห้องพัก บริเวณชั้นล่างตึกใหม่ที่เป็นส่วนตัวแยกจากผู้ป่วยทั่วไปและให้การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บรวมถึงญาติและผู้ปกครอง  จากนั้น ท่านพ่อเมืองปราจีนบุรี และท่านประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 ได้มาเยี่ยมคณะ เพื่อดูแลความเรียบร้อยและให้กำลังใจผู้ประสบเหตุ และเดินทางไปยัง โรงพยาบาลกบินทร์บุรี เพื่อเยี่ยมนักเรียนที่บาดเจ็บสาหัสอีก 1 ราย ที่รักษาตัวอยู่ที่นั่น

ขณะเดียวกัน ทางต้นสังกัด ท่านเลขาธิการ สพฐ. (บุญรักษ์ ยอดเพชร ) ได้มอบหมายให้ท่านโรจนะ  กฤษเจริญ ที่ปรึกษาด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และนายธีร์  ภวังคนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนวได้มาติดตามสถาณการอย่างใกล้ชิด

ท่าน ผอ.เกิดมี สอนเมือง ผอ.หนองบัวลำภู เขต 1 ได้กล่าวอีกว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมใจของชาวปราจีนบุรี ในพื้นที่ทุก ๆ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยความเอาใจใส่ของท่านพ่อเมือง ท่านนายอำเภอนาดี ผอ.โรงพยาบาลนาดี สำนักงานขนส่งจังหวัด สภ.วังแขนแดง ทุกท่านคือผู้ที่มีส่วนสำคัญในการดูแล ช่วยเหลือ  เชื่อมโยงประสานงานอย่างเป็นระบบ  รวดเร็ว ทุ่มเท ตั้งแต่เกิดเหตุ  เป็นธุระประสานงานอย่างรอบด้าน จัดหาและอำนวยความสะดวกทุกอย่าง  จนถึงนาทีสุดท้ายคือส่งพวกเราทุกคนกลับบ้าน  จึงขอขอบพระคุณสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย  ขอบคุณครับ *********

สพป.พิจิตร เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนยากจน

อ, 19/03/2019 - 16:40

เมื่อ 19 มีนาคม 2562 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์  กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เยี่ยม ให้กำลังใจ มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนยากจน โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ซึ่งมีแม่ได้รับอุบัติเหตุพิการติดเตียง สภาพบ้านทรุดโทรมไม่มีความปลอดภัย

โรงเรียนบ้านสารจิตร สพป.สุโขทัย เขต 2 จัดมหกรรม “OpenHouse” เปิดบ้านวิชาการ เดินตลาด งานอาชีพ

อ, 19/03/2019 - 16:39

โรงเรียนบ้านสารจิตร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  จัดกิจกรรม  มหกรรม “OpenHouse เปิดบ้านวิชาการ  เดินตลาด  งานอาชีพ” เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบตลาดนัด และนิเทรรศการ ผลงานวิชาการ และวิชาชีพ ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการต่อยอดในการเรียนรู้จากศูนย์วิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้นของเขตพื้นที่ และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ และเกิดแรงบันดาลใจในการรัก และเข้าใจที่จะเรียนต่อทางด้านวิชาชีพ เพื่อมีงานทำในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก  นายวิรัช  พัฒนพิเชียร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านสารจิตร………..

ผลงานการผลิตถุงผ้า  เพื่อรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก

วิชาชีพการนวดฝ่าเท้า

กิจกรรมระดับเด็กอนุบาล

ประชาชน ผู้ปกครอง  ร่วมชม  ชิม  ช้อป  ในงาน OpenHoues

การนำเสนอผลงานของนักเรียน

ประธานเปิดงาน พร้อมคณะแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมร้านค้า  และ นิทรรศการ พร้อมให้กำลังใจนักเรียน

ทำเอง  ขายเอง  บริหารจัดการรายได้เอง

การแสดงออกถึงความสามารถและการร่วมกิจกรรม สร้างรายได้ สร้างความสุข  @โรงเรียนบ้านสารจิตร

 

มณีวรรณ   หอมชื่น   นักประชาสัมพันธ์  สพป.สุโขทัย  เขต 2 …………..(ภาพ/ข่าว)

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เยาวชน คนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันร่วมต้านภัยยาเสพติด

อ, 19/03/2019 - 16:38

วันที่ 19 มีนาคม 2562 (เวลา 09.30 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานเปิดการอบรมโครงการเยาวชน คนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันร่วมต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านปากเชียร อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาได้เรียนรู้การป้องกันตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก นายธงชัย อนงค์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ด.ต.จตุรพร พูลเทพ สภ.เชียรใหญ่ และนายวรวุฒิ ประสารพจน์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง จังหวัดนครศรีธรรมราช มาให้ความรู้ในครั้งนี้
ผอ.สพป.นศ.3 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับ ติดตาม ส่งเสริมการจัดการศึกษาได้ดำเนินการการจัดอบรมโครงการเยาวชน คนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันร่วมต้านภัยยาเสพติด ที่มีส่วนร่วมในการบูรณาการ จากกระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในเรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การมีวินัย การเคารพและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น การสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองมิให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด และภัยอาชญากรรม หรือต้องตกเป็นผู้กระทำผิด เพื่อให้นักเรียนแกนนำระดับมัธยมศึกษา จำนวน 63 คน ได้ไปขยายผลต่อเพื่อน ครอบครัว และชุมชน ให้มีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกที่ดีและได้เรียนรู้การป้องกันตนเอง เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศให้มีความพร้อมในการเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป

สพป.ชัยนาท คัดเลือกโรงเรียนต้อนแบบอาหารกลางวัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

จ, 18/03/2019 - 23:12

วันที่ 18 มีนาคม 2562 >>> นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท และคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ออกประเมินเชิงประจักษ์ ณ โรงเรียนวัดโรงวัว โรงเรียนวัดอินทาราม โรงเรียนวัดตะกู และโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ  สพป.ชัยนาท

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง ครั้งที่ 11/2562

จ, 18/03/2019 - 23:11

      วันที่  18  มีนาคม  2562   นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ  นายสุชีพ  ช่วยแก้ว รอง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด   ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ   สวดมนต์  ยืนสงบนิ่ง  แผ่เมตตา  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต   เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  และการเป็นข้าราชการที่ดี  มีระเบียบวินัย  รู้หน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ ขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล   

สพป.ปจ.2 รุดให้กำลังใจครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกลี้ยง ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์

จ, 18/03/2019 - 23:10

         วันที่  18  มีนาคม  2562   นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี   นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  พร้อมบุคลากรในสังกัด  เดินทางไปโรงพยาบาลกบินทร์บุรี  และโรงพยาบาลนาดี  เพื่ออำนวยความสะดวกและให้กำลังใจครู/นักเรียน  โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกลี้ยง  อ.เมืองหนองบัวลำภู  จ.หนองบัวลำภู   ที่เดินทางไปทัศนศึกษาจังหวัดจันทบุรี  ได้ประสบอุบัติเหตุรถบัสพุ่งลงข้างทางพลิกคว่ำบริเวณโค้งหน้าวัดทับลานอุทยานสวรรค์  ถนน 304  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี  เวลา  04.40  น.  ซึ่งนายนพดล  งามเหลือ  นายอำเภอนาดี   และหน่วยกู้ภัยได้ให้การดูแลและอำนวยการแก้ไขปัญหาบริเวณที่เกิดเหตุ   และนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล  อุบัติเหตุครั้งนี้มีนักเรียนหญิง  ชั้น ม. 2  เสียชีวิต  1  ราย   ครูและนักเรียนบาดเจ็บหลายราย  ทั้งนี้  นายโรจนะ  กฤษเจริญ  ที่ปรึกษาด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพฐ.  นายธีร์  ภวังคนันท์  ผอ.ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน  สพฐ.  ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมครูและนักเรียน  ที่ประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้   พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือผู้ปกครองเด็กนักเรียนที่เสียชีวิต  จำนวน  10,000  บาท

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)

จ, 18/03/2019 - 23:10

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายโชติ บุญทน นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานฯ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ มีสมาธิ สละเวลาร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป และเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) จากนั้น ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวย การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุยและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสำนักงาน ก่อนเริ่มปฏิบัติราชการตามปกติ/////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

จ, 18/03/2019 - 23:09

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ. สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการับนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ ในสังกัด สพฐ. ในวันที่  18  มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

สพป.ระยอง เขต ๒ ทำบันทึกข้อตกลง MOU โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลกับผอ.โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

จ, 18/03/2019 - 23:08

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงขับเคลื่อนการดำเนินงานและจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ผู้อำนวยการโรงเรียนตามโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลตามที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๒๓ โรงเรียน ตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กับ สพป.ระยอง เขต ๒

 

 

 

 

ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา

จ, 18/03/2019 - 23:08
ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา

++ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่าง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ กับผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน ๓๗ ราย โดยมี นางวัชรากร เคยบรรจง นักทรัพยากรบุคคล รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวรายงาน โอกาสนี้ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้ร่วมพิธีดังกล่าวพร้อมพบปะผู้อำนวยการสถานศึกษา จากนั้น ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ประธานในพิธีได้มอบโอวาทและแนวทางในการบริหาร ในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ประธานเปิดกีฬา “โคกสะอาดเกมส์”

จ, 18/03/2019 - 23:08

ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ประธานเปิดกีฬา “โคกสะอาดเกมส์” รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

..เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดกีฬาภายในโรงเรียนบ้านโคกสะอาด “โคกสะอาดเกมส์” โดยมี นางกชกร รุ่งหัวไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักในการเล่นกีฬา ให้รู้จักรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ได้แสดงความสามารถและสร้างความสามัคคีระหว่างนักเรียน ครู และชุมชน ณ สนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี

คึกคักก่อนการเลือกตั้ง นักเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วมเดินรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.

จ, 18/03/2019 - 23:07

นายณรงค์ศักดิ์  เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 (สพป.สุรินทร์ เขต 2) เน้นย้ำให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้พื้นฐานการใช้สิทธิเลือกตั้งในชุมชนหมู่บ้าน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียนในเรื่องประชาธิปไตย และให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีความภาคภูมิใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทั้งในโรงเรียนและชุมชน สามารถถ่ายทอดความรู้ไปให้ครอบครัว เพื่อนบ้าน และคนในชุมชนของตนเอง เห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง ส.ส. ด้วยการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ได้รับการขานรับจากโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

//งานประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

จ, 18/03/2019 - 15:11

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รักษาการผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาการสุจริต  โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ยืนสงบนิ่ง แผ่เมตตา แสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดีมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาการสุจริต  โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ยืนสงบนิ่ง แผ่เมตตา แสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดีมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3

หน้า