หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ.
ถูกปรับปรุง: 2 ชั่วโมง 18 นาที ก่อน

โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักงานการศึกษาเมืองโทรอนโต ประเทศแคนนาดา ประจำปีการศึกษา2560

ศ, 08/09/2017 - 15:06
เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา หนังสือ ศธ 04002/ ว4981 และรายชื่อ กำหนดการ สิ่งที่แนบมาด้วย:  หนังสือ ศธ 04002/ ว4981 และรายชื่อ กำหนดการ

โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักงานการศึกษาเมืองโทรอนโต ประเทศแคนนาดา ประจำปีการศึกษา2560

ศ, 08/09/2017 - 15:06
เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา หนังสือ ศธ 04002/ ว4981 และรายชื่อ กำหนดการ สิ่งที่แนบมาด้วย:  หนังสือ ศธ 04002/ ว4981 และรายชื่อ กำหนดการ

การตัดสินผลการคัดเลือกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเภทเกมการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

พ, 06/09/2017 - 14:40
เรียน:  ผู้เกี่ยวข้องทั่วไป ด้วย สพฐ.ประกาศผลการตัดสินผลการคัดเลือกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ประเภทเกมการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รายละเอียดตามประกาศดังแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  ประกาศ

การตัดสินผลการคัดเลือกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเภทเกมการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

พ, 06/09/2017 - 14:40
เรียน:  ผู้เกี่ยวข้องทั่วไป ด้วย สพฐ.ประกาศผลการตัดสินผลการคัดเลือกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ประเภทเกมการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รายละเอียดตามประกาศดังแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  ประกาศ

กระทรวงการคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ( ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 )

พ, 06/09/2017 - 11:07
เรียน:  ผู้เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

กระทรวงการคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ( ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 )

พ, 06/09/2017 - 11:07
เรียน:  ผู้เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการภาพยนตร์สั้น "๙ ความดีที่พ่อสอน"

พ, 06/09/2017 - 10:27
เรียน:  ผู็อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา โครงการภาพยนตร์สั้น "๙ ความดีที่พ่อสอน" เพื่อลุ้นชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 6 แสนบาท
สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2w18pvf
ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/9shortfilm
สอบถาม/ติดตามข่าวสารโครงการประกวดฯ คลิก... https://line.me/R/ti/p/%40wgm9310f สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียดโครงการ หนังสือ ศธ 04005/ว 780

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการภาพยนตร์สั้น "๙ ความดีที่พ่อสอน"

พ, 06/09/2017 - 10:27
เรียน:  ผู็อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา โครงการภาพยนตร์สั้น "๙ ความดีที่พ่อสอน" เพื่อลุ้นชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 6 แสนบาท
สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2w18pvf
ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/9shortfilm
สอบถาม/ติดตามข่าวสารโครงการประกวดฯ คลิก... https://line.me/R/ti/p/%40wgm9310f สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียดโครงการ หนังสือ ศธ 04005/ว 780

หน้า