หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 1 ชั่วโมง 27 นาที ก่อน

สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 9/2563

ศ, 06/03/2020 - 08:40

วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พร้อมด้วย นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 นายเล็ก เกียรติขจรเดช รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 นายพลวัฒน์ บุญช่วย รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชม “รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 9/2563” เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่าง มีคุณภาพและประสิทธิภาพของโรงเรียน ณ ห้องประชุมชบาเงิน สพป.ปัตตานี เขต 1

รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมประชุมข้อมูลการรายงานการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ศ, 06/03/2020 - 08:39

วันที่ 5 มีนาคม 2563 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วย นายคณาพงษ์ ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และนายยุทธนา หงษ์ยนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมการทบทวนข้อมูลการรายงานการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการของหน่วยงานการศึกษาจังหวัดกำแพงเพขร กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประุชมฯ ณ ห้องประชุมคลองสวนหมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 5 มีนาคม 2563 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วย นายคณาพงษ์ ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และนายยุทธนา หงษ์ยนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมการทบทวนข้อมูลการรายงานการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการของหน่วยงานการศึกษาจังหวัดกำแพงเพขร กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประุชมฯ ณ ห้องประชุมคลองสวนหมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

สพม.35 รับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2563

ศ, 06/03/2020 - 08:39

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยการนำของนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และคณะบุคลากร  เข้าร่วมประชุมรับฟังรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 9-2563  เพื่อรับทราบการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชนทุกภาคพื้นที่อย่างทั่วถึง   เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกู่คำ สพม.35

ณัฐกิตติ์ วงศ์น้ำโจ้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา

ศ, 06/03/2020 - 08:38

วันที่ 3 มีนาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานคณะกรรมการ ดร.พายัพ อนันนิล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี และนายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง เป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ดร.อัฉราภรณ์ เสวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบทุนการศึกษา

ศ, 06/03/2020 - 08:38

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  3 มอบทุนการศึกษาจากกองทุนพรหมวัดชาติไทย ให้กับเด็กชายกิตตินันท์ มากประเสริฐ ระดับชั้น อนุบาล 2 โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

ตรวจเยี่ยม สนามสอบ O-NET ชั้น ม.6 ณ สนามสอบ รร.เชียงรายวิทยาคม

ศ, 06/03/2020 - 08:38
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ น.ส.นิภาพร หาญพิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม สนามสอบ O-NET ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย สังกัด สำนักงานพันธกิจการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย โดยมี นางอรวรรณ กัลชาญพิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม และคณะครู ให้การต้อนรับ /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว

สพป.กระบี่  และกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาการศึกษาศรีลันตา ลงนาม MOU ความร่วมมือวิจัยส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาและการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมสำหรับและเยาวชนในเกาะลันตา ร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล...

ศ, 06/03/2020 - 08:32

//////ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือวิจัยส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาและการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมสำหรับและเยาวชนในเกาะลันตา ร่วมกับ รศ.ดร.ขวัญจิต  ศศิวงศาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล  และคุณสุรพร  สุริยมณฑล ผู้ประสานงานมูลนิธิหมู่บ้านเด็กเพซตาล๊อตซี่ ประจำประเทศไทย  โดยมี ดร.มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์  หัวหน้าโครงการวิจัยฯ มหาวิทยาลัยมหิดล นายสังวร  คงภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม และนายสวาสดิ์  ขนานใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (บ้านคลองขนาน)  ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน  และผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนในตำบลเกาะลันตาใหญ่ ตำบลเกาะลันตาน้อย และตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จำนวน 14 โรงเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ศรีลันตา  ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านหลังสอด บ้านคลองโตนด บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ บ้านโล๊ะใหญ่ ชุมชนบ้านศาลาด่าน บ้านพระแอะ บ้านคลองหิน บ้านคลองนิน บ้านทุ่งหยีเพ็ง บ้านเจ๊ะหลี วัดเกาะลันตา บ้านเกาะปอ บ้านสังกาอู้ และโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ รศ.ดร.ขวัญจิต  ศศิวงศาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล   และคุณสุรพร  สุริยมณฑล ผู้ประสานงานมูลนิธิหมู่บ้านเด็กเพซตาล๊อตซี่ ประจำประเทศไทย โดยมี ดร.มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์  หัวหน้าโครงการวิจัยฯ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายสิทธิผล  ดีใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพน ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ การลงนาม MOU มีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาบูรณาการจัดกาเรียนการสอนสำหรับเด็กเกาะลันตาในพื้นที่เกาะ ทั้งในรูปแบบทวิ-พหุภาษา (MLE) และรูปแบบการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม (ICE) ผ่านการออกแบบและผลิตนวัตกรรมสื่อการสอนที่ใช้ต้นทุนทางภาษาและวัฒนธรรม รวมทั้งระดมปราชญ์ท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ผ่านบริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้เรียนในเกาะลันตา โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการ พัฒนาทักษะทางภาษา ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค กลวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ และส่งเสริมการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนกลุ่มต่าง ๆ ในโรงเรียนทั้ง 14 แห่ง โดยเริ่มต้นดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จนถึงเดือนกันยายน 2565 รวม 3 ปี

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม มอบเจลล้างมือ สู้ไวรัส COVID 19 ให้กับ สพม.36

ศ, 06/03/2020 - 08:31
วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นางสายสุด ใจกล้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รับมอบเจลล้างมือ สู้ไวรัส COVID 19 จาก นายวันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ณ ห้องรับรอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่งเจลล้างมือดังกล่าวฯ เป็นผลงานของนักเรียนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  จังหวัดเชียงราย  /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว

 

ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

ศ, 06/03/2020 - 08:22

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนางพัชรา วงศ์คำตัน ประธานเครือข่ายสถานศึกษาเวียงจามรีและผู้บริหารสถานศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้) และโรงเรียนบ้านนากลาง อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อเยี่ยมชั้นเรียนทุกห้อง และติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการเรียนการสอน การอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน การจัดภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และได้เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนได้ส่งเสริมการเรียนทางด้านภาษาต่างๆ พร้อมกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ได้วางพวงหรีดเคารพศพด.ช.กรกฎ วิจาอ้าย นักเรียนโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) พร้อมได้แสดงความเสียใจและมอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบสภาวะยากลำบากของสพป.ลำพูน เขต 2 ให้กับผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ บ้านใหม่น้ำผึ้ง อ.ลี้ จ.ลำพูน

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

พฤ, 05/03/2020 - 18:41

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบให้ ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  โดยท่านประธานฯได้มอบนโยบายและพบปะกับคณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบจาก 19 เครือข่าย เครือข่ายละ 4 คน ในโอกาสนี้ นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้พบปะกับคณะกรรมการฯ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการฯ การประชุมชี้แจงในครั้งนี้มีคณะวิทยากรนำโดยนางโชติกา ชาลีรินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงในการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ เพื่อให้เกิดความยุติธรรม โปร่งใส และเป็นมาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่ทางสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ทั้งนี้ก่อนเปิดการประชุมฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้ดำเนินการคัดกรองและ ป้องกันการแพร่เชื้อของไวรัส COVID-19 แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ขานรับมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสดังกล่าวของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย

รักษาราชการ ผอ.สพป.ปข.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเขต อ.ทับสะแก

พฤ, 05/03/2020 - 18:40

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ โรงเรียนวัดทุ่งประดู่่ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ โรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง และ โรงเรียนบ้านสีดางาม ทั้งนี้เพื่อตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมการจัดการห้องเรียนและบริเวณโดยรอบสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม พร้อมทั้งเป็นการรับทราบปัญหาโดยตรงจากผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยมุ่งหวังถึงผลสัมฤิทธิ์ของการพัฒนาระบบศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยมีนางสาวปัทมา บุญเครือ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ นายสุรพล คงเจริญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งประดู่ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง และ นางวันวิสา ลิ้มไล้ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีดางามให้การต้อนรับ และ นำตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

   

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอยแดน โรงเรียนบ้านห้วยแทงและ โรงเรียนบ้านท่าช้าง

พฤ, 05/03/2020 - 18:40

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ( รอบ 6 เดือนหลัง ) จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายนิมิตร ปัญญายอง ผอ.รร.บ้านดอยแดน นายทวีชัย อัมพุธ ผอ.รร.บ้านห้วยแทง อ.บ้านโฮ่ง และนายนิพนธ์ ไชยเจริญ ผอ.รร.บ้านท่าช้าง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โดยได้ดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินเป็นไปตามข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ครอบคุลมภารกิจสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสพฐ. เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี

พิธีเปิดอาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

พฤ, 05/03/2020 - 18:39

5 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โดยนางชลาลัย หงษ์คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน ในการนี้ ดร.มโน ชุนดี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารโดมเอนกประสงค์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง คณะครู/นักเรียน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ อาคารโดมโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 2

สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดประชุมทบทวนเขตพื้นที่บริการและสำมะโนประชากรวัยเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

พฤ, 05/03/2020 - 18:39

วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทบทวนเขตพื้นที่บริการและสำมะโนประชากรวัยเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๕ คน ทั้งนี้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดย นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่ม ได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้บริการผู้เข้าประชุม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019, COVID-19) ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒

 

สพม.3 มอบสิ่งของบริจาคให้กับกาชาดจังหวัดนนทบุรี

พฤ, 05/03/2020 - 18:38

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้นางเพลินทิพย์ หินเทา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากสถานศึกษาในสังกัด ประกอบด้วย จักรยาน พัดลม เตาไมโครเวฟ ฯลฯ โดยมีแพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับ เพื่อนำไปออกงานกาชาด ภายใต้งาน “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ ” ระหว่างวันที่ 27 – 4 เมษายน 2563 ณ บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

+++coaching team ผอ.โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ และบ้านห้วยนา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน+

พฤ, 05/03/2020 - 18:38

<<<<วันพฤหัสบดี  ที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 นายสุภาพ กาวิ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการ coaching team โดยมี นายศักดิ์ชาย อรุณสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางดารารัตน์ ผิวผัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม เพื่อเตรียมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ นางอาทิตยาพร กันตกร ผอ.โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ และ นายสุวพิชญ์ ไกรภพเจริญจิต ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยนา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน//  ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน ขอบพระคุณภาพจากท่านผอ.ดารารัตน์ ค่า//

กีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สพป.นครปฐม เขต 1

พฤ, 05/03/2020 - 18:37

5 มีนาคม 2563 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา) พร้อมด้วย นายมิน ประจวบวัน ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมพิธีเปิดกีฬาฯ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์การแข่งขันกีฬา จุดมุ่งหมายเพื่อความสนุกสนาน อีกทั้งเป็นการออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพสมบูรณ์แล้วยังมีการพัฒนาขึ้นจนถึงมีการแข่งขัน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความสามารถในการเล่นกีฬา มีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีระเบียบวินัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เพื่อการแข่งขันภายในและระหว่างประเทศสร้างลักษณะนิสัย ในการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน เพื่อซึมซับและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม จุดมุ่งหมายการเล่นกีฬาของเด็ก การเล่นกีฬาในเด็กเป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้ร่างกายแข็งแรง สุขภาพทางกายดีแล้ว สุขภาพจิตจะดีตามไปด้วย ช่วยให้รู้จักเคารพในกติกาของกีฬาแต่ละอย่าง รู้แพ้รู้ชนะ มีน้ำใจนักกีฬา ชมภาพตามลิงค์   ภาพ 

 

สพป.ตาก เขต 1 ต้อนรับ รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 ด้วยความยินดียิ่ง

พฤ, 05/03/2020 - 18:37

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 คณะผู้บริหารการศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา สพป.ตาก เขต 1ให้การต้อนรับ นายสมคิด มาหล้า และ นายสุทิน จันทรวรเชตต์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ณ ห้องประชุมอาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1

 

รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบอัตนัย การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

พฤ, 05/03/2020 - 18:35

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 มอบหมายให้ นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบอัตนัย การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์สอบ โดยมี นายบุญส่ง บำรุงสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

พฤ, 05/03/2020 - 16:19

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี มีนักเรียนสมัครสอบจำนวน 11,930 คน โดยภาพรวมของการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าอาคาร ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนตรวจวัดอุณหภูมิ จัดแอลกอฮอร์ล้างมือ และผู้เข้าสอบต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และจัดเตรียมห้องสอบเฉพาะสำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วย

รายงาน : บรรพต เติมลาภ
ภาพ : ปชส.รร.เตรียมอุดมฯ

หน้า