หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 2 ชั่วโมง 47 นาที ก่อน

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ตัวแทนไทยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ

อ, 01/10/2019 - 09:10

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมงานในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ในงาน 3rd CU RHYTHMS INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL ของประเทศอินเดีย โดยมีนายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ คณะครู และนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทย-นาฏศิลป์พื้นบ้าน จำนวน 16 คน เข้าร่วมงานเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ซึ่งมีประเทศที่เข้าร่วมงานจำนวน 25 ประเทศ ณ เมือง แชนดีการ์ และเมือง โร้ตัค ประเทศอินเดีย วันที่ 22 กันยายน ถึง วันที่ 3 ตุลาคม  2562

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ/ภาพ-รายงาน

สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดกิจกรรม ปั่นอิ่มอุ่น อุดร 3 ใจเกินร้อย ครั้งที่ 2

อ, 01/10/2019 - 09:06
29 กันยายน 2562 สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดกิจกรรม ปั่นอิ่มอุ่น อุดร 3 ใจเกินร้อย ครั้งที่ 2 เพื่อระดมทุน     เข้าโครงการ น้ำใจล้นหลาม ลูกๆ อุดร 3 อิ่มอุ่น ซึ่งเป็นกองทุนช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3 ที่ประสบปัญหา และได้รับความเดือดร้อน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจ และตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม จากนักกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยมีระยะทางในการแข่งขันทั้งสิ้น 107 กิโลเมตร โดยนายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และปั่นนำหัวขบวนเข้าสู่จุด start โดยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก จากนั้นเป็นพิธีมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะในรุ่นต่างๆ โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ สพป.อุดรธานี เขต 3 อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

ภาพกิจกรรม

สพป.สกลนคร เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน

อ, 01/10/2019 - 09:06

เมื่อวันที่  30 กันยายน  2562   ดร.เจริญ  ราชโสภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร   เขต  2  มอบเงิน  ชุดนักเรียน  รองเท้านักเรียนและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือเด็กชาย ญาณวุฒิ   แสงเขียว  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง  เนื่องจากไฟไหม้บ้านทำให้บ้านเสียหายทั้งหลังเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจเบื้องต้น   โดยมีนางสาวนรินทิพย์    สุริยันต์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าหนองหลักช้าง พร้อมผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับ……ชุลีพร/ข่าว

สพป.ลำพูน เขต 2 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ, 01/10/2019 - 09:00

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างขวัญ กำลังใจและคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมถึงเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 190 คน ในกิจกรรมได้มีการบรรยายธรรมจากท่านพระครูวิบูลเจติยาทร เจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่ง และมีการมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 จำนวน 49 ท่าน พร้อมกันนี้ผู้เกษียณอายุราชการได้มอบเงินจำนวน 58,800 บาท ให้กับกองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบสภาวะยากลำบาก เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2

สพม.36 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 9/2562

อ, 01/10/2019 - 08:54
วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 36 เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมฯ /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

อ, 01/10/2019 - 08:54

วันที่ 30 กันยายน 2562 นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อม ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video  Conference จากนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 นี้

สพป.ลพบุรี เขต 1>รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม “การประกวดผลงานการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์” (Best Practice) ภายใต้โครงการประสานความร่วมมือในการติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย...

อ, 01/10/2019 - 08:52

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. >> นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม “การประกวดผลงานการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์” (Best Practice) ภายใต้โครงการประสานความร่วมมือในการติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2562 และร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2562 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นางชลธิชา กัณฐโรจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ : ถ่ายภาพ…

ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนในกิจกรรมภาคกลางคืน โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนพักนอน) โรงเรียนบ้านช่องแมว

อ, 01/10/2019 - 08:51

24 ก.ย. 2562 19.00 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและร่วมรับประทานอาหารเย็นพร้อมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่วมละหมาดมักริบและอีซา (การละหมาดช่วงเวลาหัวค่ำและกลางคืน) ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านช่องแมว อ.สายบุรี จ.ปัตตานี หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมหอพักนักเรียน ดูความเป็นอยู่ ที่พักนอน พบว่า หอพักสะอาดเรียบร้อยดี นักเรียนทุกคนยิ้มแย้มและมีความสุข กำลังช่วยกันทำการบ้าน พี่สอนน้อง ซึ่งโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลที่ช่วยเหลือนักเรียนครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ได้รับผลกระทบ หรือขาดโอกาส โดยจัดที่พักนอน ความปลอดภัย อาหารครบ 3 มื้อ นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการที่มอบเป็นของขวัญให้ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นโรงเรียนประจำ ช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้น้อยไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี หรือผู้ที่ลงทะเบียนอยู่ในบัญชีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือเป็นครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมไปถึงนักเรียนที่ถูกทอดทิ้ง ไม่มีผู้อุปการะ โดยนักเรียนกลุ่มดังกล่าวจะได้รับการดูแลในด้านที่พักนอน ความปลอดภัย อาหารครบ 3 มื้อ ตลอดจนอุปกรณ์ความจำเป็นพื้นฐานตามวัยเรียน ขณะนี้ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 ซึ่งมี 4 โรง อำเภอละ 1 โรง โรงเรียนบ้านช่องแมว เป็นโรงเรียนประชารัฐฯ ในอำเภอสายบุรี และยังมีโรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น โรงเรียนบ้านโลทู อ.กะพ้อ และโรงเรียนบ้านมะนังยง อ.ทุ่งยางแดง ซึ่งทุกโรงมีความพร้อมที่จะรองรับนักเรียนเข้าสู่โครงการตามเป้าหมายและได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ

มนทิชา  แวซอเหาะ        ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์  บลูกาวาลี         รายงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี 3
http://www.pattani3.go.th

+++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน +++

อ, 01/10/2019 - 08:51

^^^วันนี้  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ   ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1      ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1  รอบที่ 6 เดือน     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ       อ.ปางมะผ้า  ราย  นายชัยพร  จิระรัตน์พิศาล    ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  โดยมี  นายสมบูรณ์  พรหมรังษี  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา และนายชาญณรงค์  บุตรเวียงพันธุ์    ผอ.โรงเรียนบ้านป่าลาน เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ  และมีนางสาวสุภาสิริ  มณีธร    ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ   อ.ปางมะผ้า   จ.แม่ฮ่องสอน   //ขอบคุณภาพจากท่านผอ.สุภาสิริ  มณีธร   ผอง.กลุ่มบริหารงานบุคคลค่า   /ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน +++++

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการเลขาธิการ กพฐ.พบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

จ, 30/09/2019 - 12:48

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมรับชมวีดีโอคอนเฟอร์เรนส์รายการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ พบผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ณ ห้องคอนเฟอร์เรนส์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีหัวข้อในการประชุม ดังนี้ 1.เร่งต่อยอดและปรับปรุงการทำงาน สู่สตวรรษที่ 21 2.ต้องพัฒนาการศึกษาไทยให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและต้องเปลี่ยนแปลงร่วมกัน 3. ต้องเตรียมสังคม เตรียมคนรองรับสังคมสูงวัย 4.ต้องตระหนักและพัฒนา ขับเคลื่อนเทคโนโลยี ร่วมกันปกป้องประเทศไทย ด้วยการพัฒนาการศึกษา 5.ปัญหาของกระทรวงศึกษาธิการอยู่ที่การบริหาร หลายประการต้องแก้ปัญหาที่ผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการประเมิน กำกับ ติดตาม ให้เป็นไปในทางเดียวกัน และข้อราชการอื่นๆ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมรับเสด็จ”สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

จ, 30/09/2019 - 12:47

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ กรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังกองบังคับการกรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงคม ทรงศีล พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ทรงจุดเทียนที่ครอบเฟือง เสด็จฯ ไปทรงประเคนครอบเฟือง แด่ผู้เป็นประธานสงฆ์ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา จากนั้น พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธา ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 100 ราย แม่ทัพภาคที่ 4 เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้น เสด็จฯ ไปยังอาคารกองบังคับการกรมทหารราบที่ 152 ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง และข้าราชการกรมทหารราบที่ 152 ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และทรงเยี่ยมราษฎร ประทับรถรางพระที่นั่งไปยังโครงการทหารพันธุ์ดี ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการเลี้ยงแพะพระราชทาน, โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์กระดูกดำ และไก่พันธุ์เบตง, โครงการทดลองปลูกพืชในสวนยาง, การปลูกกาแฟโรบัสต้า และโกโก้ จากนั้น เสด็จฯ เข้าศาลาทรงงาน พระราชทานพระราโชวาทแก่คณะทำงานโครงการทหารพันธุ์ดี ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพล ทรงเยี่ยมกำลังพลทหารพันธุ์ดี และประชาชนฟาร์มตัวอย่างฯ ของคณะทำงานที่ 1 ยะลา สมาชิกฟาร์มตัวอย่างฯ ของคณะทำงานฯ ที่ 1 ยะลา ทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธร ทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียน พระราชทานของขวัญแก่ผู้แทนเด็กเล็กชาย – หญิง เสด็จฯ ไปยังศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ทอดพระเนตรภายในศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ทรงลงสีลายผ้าบาติก เวลา 11.15 น. ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์กรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธร ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังอำเภอเมืองปัตตานี เวลา 11.40 น. เสด็จฯ ถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนิน ไปยัง โรงแรม ซี เอส. ปัตตานี หมู่ที่ 4 บ้านงาแม่ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี เสวยพระยาหารกลางวัน ช่วงบ่าย เวลา 13.25 น. ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังวัดนพวงศาราม ทรงประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสาวสมจิตต์ วรคามิน ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ ตามลำดับ โดยมีนายเสกสรรคกอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สังกัด สพป.ปัตตานี 1 2 และ 3 ร่วมรับเสด็จฯ บริเวณหน้าสำนักงาน TOT ต่อจากนั้นเสด็จฯ ขึ้นเมรุ ทรงทอดผ้าไตร 5 ไตร ที่จิตกาธานหน้าหีบศพ พระสงฆ์ 5 รูปบังสุกุล เสร็จแล้วลงจากเมรุ ทรงหยิบกระทรงข้าวตอกดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางข้างหีบ ทรงหยิบธูปเทียนดอกไม้จันทน์จากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงจุดไฟที่โคมตำรวจวังชูถวาย พระราชทานเพลิง แล้วทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ส่วนพระองค์ เวลา 14.00 น. เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยัง สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ต่อไป โดยมี พสกนิกรทุกหมู่เหล่า เฝ้า รับ-ส่ง เสด็จฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

มนทิชา   แวซอเหาะ        ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์   บลูกาวาลี         รายงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th

สพป.ลพบุรี เขต 1>ประชุมพิจารณาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดลพบุรี ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 มาตรา 29 (4)

จ, 30/09/2019 - 12:46

วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยนางบังอร เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานลูกเสือ และกรรมการ (ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ปลัดจังหวัดลพบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ผู้แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผู้แทนค่ายลูกเสือ ผู้แทนจากลูกเสือชาวบ้าน ผู้แทนสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดเข้าร่วมการประชุมฯ โดยมี นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งนายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 มาตรา 28 และมาตรา 29, ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด, อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด ตามมาตรา 31, การเลือกกรรมการประเภทผู้แทนจำนวน 5 คน (ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ผู้แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผู้แทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือ ผู้แทนจากลูกเสือชาวบ้าน ผู้แทนค่ายลูกเสือ) และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดลพบุรี ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 มาตรา 29 (4) ที่กำหนดให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน 10 คน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดยคำแนะนำของกรรมการลูกเสือจังหวัดตาม (2) และ (3) ในจำนวนนี้จะต้องแต่งตั้งจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เป็นอันเสร็จสิ้นการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

สพม.35 ร่วมรับฟังประชุมทางไกล เลขา กพฐ.พบครู

จ, 30/09/2019 - 12:45

คณะบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล เรื่องเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ในวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม มีประเด็น เกี่ยวกับ แผนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาฯ , การช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทภัย, การจัดสรรงบประมาณสำหรับครูธุรการและนักการภารโรง, การปฏิบัติภารกิจตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กพฐ. และการเกษียณอายุราชการ ปี 2562

โดยรับฟังผ่านช่องทาง http://www.obectv.tv.  http://www.facebook.com/obectvonline

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ/เจ้าของเรื่อง

 

รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจติดตามความเสียหาย ให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้โรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

จ, 30/09/2019 - 12:44

วันที่ 29 กันยายน 2562 ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามสภาพความเสียหาย ให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้โรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับฟังการสรุปความเสียหายของโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย จาก ดร.เธียนไท คำล้าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 และผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 10 โรงเรียน ทั้งนี้ รองเลขาธิการ กพฐ. สั่งการให้ทุกโรงเรียนได้สำรวจวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียน อาคารสถานที่ ประเมินความเสียหาย เพื่อเสนอของบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมบนพื้นฐานของความจำเป็นโดยเร่งด่วน และให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนชดเชยในช่วงปิดภาคเรียน โอกาสนี้ได้มอบสิ่งของและชุดนักเรียนให้กับครูและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ทั้ง 10 โรงเรียน และเน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนได้ถอดบทเรียน เพื่อป้องกันเหตุการณ์เกิดซ้ำ และดำเนินการจัดทำแผนป้องกันการเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ 3 ระยะ คือ ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบเงินจากการระดมทุนจากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย เหตุพายุโพดุล เบื้องต้น โรงเรียนละ 10,000 บาท จำนวน 10 โรงเรียน เป็นเงิน จำนวน 100,000 บาท

จ, 30/09/2019 - 12:43

ในวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบเงินจากการระดมทุนจากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย เหตุพายุโพดุล เบื้องต้น โรงเรียนละ 10,000 บาท จำนวน 10 โรงเรียน เป็นเงิน จำนวน 100,000 บาท ดังนี้

  1. โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง อำเภอเลิงนกทา
  2. โรงเรียนบ้านกุดโจด อำเภอเลิงนกทา
  3. โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ อำเภอเลิงนกทา
  4. โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง อำเภอป่าติ้ว
  5. โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา อำเภอป่าติ้ว
  6. โรงเรียนบ้านกุดสำโรง อำเภอป่าติ้ว
  7. โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ อำเภอป่าติ้ว
  8. โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม อำเภอป่าติ้ว
  9. 9. โรงเรียนบ้านน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ
  10. โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ อำเภอไทยเจริญ

ณ โรงแรมริเวอร์ซิตื้มุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

”หลังน้ำลด” สพป.ยโสธร เขต 2 จะมอบช่วยเหลืออีกครั้งตามความจำเป็นและความเดือดร้อนของนักเรียน

ขอบคุณผู้ร่วมบริจาค

ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหาร ครูWarroom โพธิ์ประทับช้าง

จ, 30/09/2019 - 09:13

เมื่อ 27 กันยายน 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครู Warroom โพธิ์ประทับช้าง เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อาหารกลางวัน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ที่โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

 

 

อนุบาลสระบุรีร่วมเวทีศักยภาพมาตรฐานสากล

จ, 30/09/2019 - 09:08

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี  รองฯ ธีรนุช ผาสุข พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรี และนักเรียนเข้าร่วมงาน “เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3” ภายในงาน มีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผ่านการประเมินระดับ OBECQA โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 1 ขึ้นรับรางวัลดังกล่าว โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานผู้มอบโล่และเกียรติบัตร และเสวนาภายใต้หัวข้อเรื่องศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล และภายในงานโรงเรียนอนุบาลสระบุรีได้ออกซุ้มนิทรรศการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และได้รับคำชื่นชมจาก (รมว.ศธ.) โดยมีนักเรียน ด.ญ.ธัญญรัตน์ แซ่ล้อ และ ด.ช.รุจ แก่นเพิ่ม เป็นผู้นำเสนอซุ้มนิทรรศการของโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ภายใต้การควบคุมจากคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรี สังกัด สพป.สระบุรี เขต 1

สพป.ชัยนาท จัดโครงการเพิ่มศักยภาพทางการลูกเสือ “ชุมชนคนรักลูกเสือ” จังหวัดชัยนาท

จ, 30/09/2019 - 09:07

วันที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพทางการลูกเสือ “ชุมชนคนรักลูกเสือ” จังหวัดชัยนาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ให้มีความเข้าใจจุดหมาย วัตถุประสงค์ และวิธีการในการฝึกอบรมเยาวชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่วิชาผู้กำกับลูกเสือ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน สามารถทำหน้าที่เป็นผู้กำกับลูกเสือ และบริหารงานลูกเสือในกองลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมลูกเสือให้เกิดประสิทธิภาพในสถานศึกษา มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 163 คน ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท ค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท โดยได้รับความรู้จาก นายวิเชียร อวยพร ผู้ช่วยผู้ตรวจการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และ นายวัฒนกร อ่อนทอง ผู้ช่วยผู้ตรวจการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

สพป.ชลบุรี เขต 1 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

จ, 30/09/2019 - 09:06

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายเต็ม  เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การจัดการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และพิธีเปิดสระว่ายน้ำโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตของโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง พร้อมทั้งเยี่ยมชมการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี กำหนดการจัดกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน และแสดงออกซึ่งความสามารถและศักยภาพที่เป็นเลิศทางวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี และการแสดงสิ่งประดิษฐ์ ใช้สถานที่แข่งขัน 9 แห่ง ดังนี้ 1. โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (สถานที่จัดพิธีเปิด) 2. โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 3. โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 4. โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 5. โรงเรียนบ้านป่ายุบ 6. โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 7. ค่ายลูกเสือสวนปรีชา 8. โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา และ สพป.ชลบุรี เขต 1 ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด 271 กิจกรรม  มีนักเรียนทุกสังกัดเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 8,258 คน และคณะกรรมการตัดสิน จำนวน 1,633 คน เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่ชนะการแข่งขันเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ที่จังหวัดสมุทรปราการ

 

+++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำริน อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน +++

จ, 30/09/2019 - 08:48

^^^วันนี้  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ    ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1  รอบที่ 6 เดือน     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำริน อ.ปางมะผ้า  ราย  นางเนตรนภา  กันธะลีย์     ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  โดยมี  นายสมบูรณ์  พรหมรังษี  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา และนายชาญณรงค์  บุตรเวียงพันธุ์    ผอ.โรงเรียนบ้านป่าลาน เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ  และมีนางสาวสุภาสิริ  มณีธร    ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านน้ำริน   อ.ปางมะผ้า   จ.แม่ฮ่องสอน   //ขอบคุณภาพจากท่านผอ.สุภาสิริ  มณีธร   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลค่า   /ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน +++++

หน้า