หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 1 ชั่วโมง 34 นาที ก่อน

กิจกรรมประกวดวาดภาพ ” ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักกรีวงศ์ ” ประจำปี 2562

พ, 02/10/2019 - 12:09

หนังสือ ศธ 04001/   เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ ประกวดวาดภาพ อออมสินร่วมสมัย จักกรีวงศ์

สพป.พิษณุโลก เขต 3 รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.

พ, 02/10/2019 - 11:31

ดร.วิเชียร ทรงศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วย   ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม   และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมแควน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสถานที่เพื่อเตรียมรับการเสด็จฯ

พ, 02/10/2019 - 11:29

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ตรวจเยี่ยมสถานที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงร่วมการแข่งขันวิ่ง  The West Wind Trail ณ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งทรงพระราชทานอุปกรณ์กีฬา (ลูกฟุตบอล) และสิ่งของพระราชทานแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 จำนวน 15 แห่ง และโรงเรียนปายวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

พ, 02/10/2019 - 11:28

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารจัดการงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ข้อ ประกอบด้วย เมืองหัตถนวัตกรรม สร้างสรรค์ , เมืองเกษตรสีเขียว, เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม, เมืองแห่งคุณภาพชีวิต, เมืองนิเวศน์ และรับมอบนโยบายจากนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ดังนี้ 1. การให้ความสำคัญแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ (งานจิตอาสา , งานเฉลิมพระเกียรติและงานรัฐพิธี) 2. การตรวจเยี่ยมหน่วยงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด( กำหนด 1 สัปดาห์ต่อ 3กระทรวง) 3.ภารกิจที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาโดยการใช้ฐานข้อมูล(จปฐ.)4.การแก้ไขปัญหาเร่งด่วน(ปัญหาหมอกควัน P.M.2.5 , ปัญหาอุบัติเหตุ,ผลผลิตทางการเกษตร ,การตรวจสอบทรัพย์สินจากงบต่างๆของจังหวัดและการต่อยอดการจัดการด้านขยะ) 5.การร้องเรียน(เรื่องถวายฎีกาทั้งหมดและเรื่องที่มีการสอบสวนในคณะต่างๆ ให้รายงานผลภายใน 1 เดือน) และ 6. เรื่องอื่นๆ ได้แก่ การพบนักเรียนหน้าเสาธง ให้นายอำเภอไปพบนักเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 โรงเรียน และให้ครบทุกโรงเรียน ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดจะพบนักเรียนอำเภอละ 1 โรงเรียน เวียนให้ครบทุกอำเภอ , การใส่บาตรตอนเช้าผู้ว่าราชการจังหวัดจะร่วมใส่บาตรด้วยให้ครบทุกอำเภอเช่นกัน ในโอกาสเดียวกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 39/2562

พ, 02/10/2019 - 11:27

     วันที่ 2 ตุลาคม 2562  เวลา  08.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด   ร่วมรับชม พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่  39/2562   ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference  จากส่วนกลาง สพฐ. 

สพป.กระบี่ ให้การต้อนรับรอง ผอ.สพป.พังงา ที่เดินทางมาช่วยปฏิบัติราชการเป็นการประจำที่ สพป.กระบี่

พ, 02/10/2019 - 11:26

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกระบี่ นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กล่าวต้อนรับพร้อมมอบช่อดอกไม้ให้กับนายชัยยงค์ ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ที่เดินทางมาช่วยปฏิบัติราชการเป็นการประจำที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เนื่องจากผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เกษียณอายุราชการ ทำให้ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยมีนายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาเดินทางมาส่งจำนวนกว่า 100 คน และมีผู้ให้การต้อนรับจากกระบี่ จำนวนกว่า 150 คน ประกอบด้วย คณะผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ คณะผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดกระบี่ และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปาระถมศึกษากระบี่ มีผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 2 คน และครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วันที่ 30 กันยายน 2562) ทำให้ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายชัยยงค์ ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป โดยไม่ผูกพันการย้ายและการแต่งตั้ง เพื่อประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน

พ, 02/10/2019 - 11:25

เมื่อ 29 กันยายน 2562 ที่โรงเรียนอนุบาลสามง่าม ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์  กันทา รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ซึ่งสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ร่วมกับชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือศรีสรรเพชญ ดำเนินการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น  วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โดยผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้นำความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปดำเนินการในกองลูกเสือของตนและดำเนินการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล จนกระทั่งได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ได้ตรากตรำ ต่องานหนักมาจนกระทั่งได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน จำนวนทั้งสิ้น 29 ราย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยกระบวนการ Coaching & Mentoring

พ, 02/10/2019 - 11:25

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้วยกระบวนการ Coaching & Mentoring เพื่อขับเคลื่อนการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และศึกษานิเทศก์ เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.สัมภาษณ์ คำผุย ประธานเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา ประกอบด้วย กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ (ร้อย แก่น สาร สินธุ์) ที่มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญด้านการนิเทศ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมี นายเสรี กาหลง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางกรรณิกา ขุขันธิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้//////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ/ ข่าว

 

สพป.ลำพูน เขต 2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา (โรงเรียนวัดหนองยวงและโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว)

พ, 02/10/2019 - 11:23

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ในรอบ 6 เดือน จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายเจษฎา ปัญญายิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองยวงและนางสนธยา หล้าเต็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว โดยได้ดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินเป็นไปตามข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ครอบคุลมภารกิจสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสพฐ. เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นเวลา 1 ปี

สพม.39 ประชุมเชิงปฏิบัติการกลั่นกรองข้อมูลการรายงานตัวบ่งชี้มาตรฐานและตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

อ, 01/10/2019 - 15:06

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39,นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้และตัวชี้วัดร่วมประชุมกลั่นกรองข้อมูลการรายงานตัวบ่งชี้มาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สพม.36 ให้การต้อนรับ นายวรพงค์ สันติวงค์ รักษาการ ผอ.สพม.36

อ, 01/10/2019 - 15:05
วันที่ 1 ตุลาคม  2562 เวลา 09.30 น. นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร           ในสำนักงาน ให้การต้อนรับ  นายวรพงค์ สันติวงค์   รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ณ ห้องประชุม              ภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36    ซึ่งในวันนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ได้จัดกิจกรรมสักการะ           พระปัญญารัตนากร(พระประจำสำนักงาน) และพระภูมิ- เจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องด้วยเป็นวันเริ่มต้นแห่งปีงบประมาณ 2563 /   น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ- ข่าว

สพป.ลำพูน เขต 1 จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ, 01/10/2019 - 15:05

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในงาน “ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562” โดยได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมโล่ ให้กับข้าราชการครูและลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุราชการ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นศิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562

สพป.ปัตตานี เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ

อ, 01/10/2019 - 15:03

วันที่ 26 ก.ย. 2562 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ตามโครงการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2562 ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการจัดทำข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ EMIS และรายงานข้อมูลสารสนเทศ การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (ITC) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากับโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ต่อด้วยการชี้แจงแนวทางการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การจัดทำข้อมูลสารสนเทศอาคารและสิ่งก่อสร้างในระบบ B-OBEC และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ระบบบริหารจัดการข้อมูล ปีการศึกษา 2562 การออกรหัสตัว G ของข้อมูลระดับ Cluster การบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและการตรวจสอบข้อมูล เพื่อการออกรายงาน รวมถึงการจัดการข้อมูลนักเรียนด้วยระบบ Smart Card โดยมีนายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายอาริฟ มาหามะ โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส นายอาหะมะตอลา บือราเฮง ครูโรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส นางสาวศริญญา วาแม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 และนายซอบือรี ตาปู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.ปัตตานี เขต 3

มนทิชา  แวซอเหาะ        ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์  บลูกาวาลี         รายงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี 3
http://www.pattani3.go.th

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม

อ, 01/10/2019 - 15:02

วันที่ 29 กันยายน 2562 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม โดยมีนางสาวอภิตา เกียงสุภา ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างทุกคน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ครั้งที่ 34/2562

อ, 01/10/2019 - 14:41

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการ กพฐ. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. พร้อมด้วย นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. และผู้อำนวยการสำนักใน สพฐ. เพื่อหารือข้อราชการและโครงการต่างๆ ที่ สพฐ. กำลังดำเนินการ อาทิ ผลสรุปการดำเนินงานของสถาบันภาษาจีน ตามยุทธศาสตร์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ประจำปีงบประมาณ 2562 และการพัฒนาครู เป็นต้น

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม ได้จัดให้มีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในประเด็นการดำเนินงานโครงการที่น่าสนใจ ได้แก่ การเตรียมการฟื้นฟูหลังน้ำลด, สพฐ. เปิดห้อง Creative Room พื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลี, สพฐ. จับมือแพธทูเฮลท์ และ สสส. ขับเคลื่อนครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์, รมว.ศธ. ร่วมพิธีลงนาม MOU โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project 100%, รมว.ศธ. เปิดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3, และนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงไทยร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลจูเนียร์ออสเตรเลีย 2019

อัฉรา ภาพ /ข่าว

 

++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมคณะทำงานเพื่อย้ายข้าราชการครู ระดับเขตพื้นที่การศึกษา+++

อ, 01/10/2019 - 14:03

^^^วันนี้ เวลา 09.30 น.  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต  1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง ครู  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 2/2562  ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 +++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++++

สพป.พิษณุโลก เขต ๓ ประชุมทางไกล “เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหาร ครูและบุคลากร”

อ, 01/10/2019 - 14:03

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องรับชมการประชุมทางไกล “เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหาร ครูและบุคลากร” จาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. ในวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ หัองประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

สพม. 36 เข้าร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ เรื่อง การมอบนโยบายปฎิรูปการศึกษา

อ, 01/10/2019 - 14:03
วันที่ 30 กันยายน  2562  เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ เรื่อง การมอบนโยบายปฎิรูปการศึกษา โดยมี นาย ณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยกล่าวถึง เรื่อง : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรของมนุษย์ ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว

สพม.34 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและเตรียมจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ, 01/10/2019 - 13:56

สพม.34 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเตรียมวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ระหว่างวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2562 ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายเจดีย์ เดชพันธ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเตรียมวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แก่ บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 45 คน โดยนางจีรฉัตร  ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562, เพื่อวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การบริหารจัดการ และการให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป.พิษณุโลก เชต ๓ ประกาศเขตสุจริตและเขตคุณธรรม

อ, 01/10/2019 - 09:19

ดร.วิเชียร ทรงศรี  ผอ.สพป.พล.3  พร้อมด้วย  ผู้อำนวยการกลุ่ม  และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 จัดกิจกรรมหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยการร่วมกันร้องเพลงชาติ  สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย  กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต   ปฏิญญาเขตสุจริต และปฏิญญาเขตคุณธรรม   เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย และเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในวันที่  30 กันยายน 2562

หน้า