หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 2 ชั่วโมง 55 นาที ก่อน

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง

ศ, 11/10/2019 - 09:57

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 11.45 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสารีบท สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

 

 

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ตามโครงการ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

ศ, 11/10/2019 - 09:56

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่วัดบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอวังหิน ข้าราชการครู นักเรียน และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดบ่อแก้ว ซึ่งเป็นวัดที่ 7 ตามโครงการทำบุญ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยมี พระมหาบรรจง อารยธัมโม เจ้าอาวาสวัดบอแก้ว ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้

นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้จัดทำโครงการทำบุญ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยการลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และการทำบุญ 9 วัด ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยจัดให้มีการลงนามปฏิญาณตน ตั้งสัจจาธิษฐาน ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการรักษาศีล 5 ตลอดระยะเวลา 3 เดือน พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสำคัญของวันเข้าพรรษา และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชน และป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด จนนำไปสู่การเป็นผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติดในอนาคต///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

นักเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ คว้ารางวัล Thailand-Japan Game Pogamming HACKATHON 2019

ศ, 11/10/2019 - 09:56

นายศักดิ์  รุ่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า การแข่งขัน Thailand-Japan Game Pogamming HACKATHON 2019  รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย โดยการสนับสนุนขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น(JICA) ได้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน โดยมีตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง จำนวนโรงเรียนละ 4 คน และครูคอมพิวเตอร์ จำนวนโรงเรียนละ 2 คน ระหว่างวันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2562

นายศักดิ์  รุ่งแสง กล่าวว่า ในการแข่งขันมีการแบ่งกลุ่มใหม่ด้วยวิธีสุ่ม กลุ่มละ 4 คน นักเรียนที่มาจากโรงเรียนเดียวกันจะไม่ได้อยู่ทีมเดียวกัน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Unity เพื่อให้นักเรียนแต่ละทีมที่มาจากต่างโรงเรียนกันได้เขียนโปรแกรม ออกแบบและพัฒนาเกมร่วมกัน โดยทีมที่ได้ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3 จะเข้าชิงชนะเลิศกับทีมจากประเทศญี่ปุ่น ในงาน TJ-SIF 2019 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร พร้อมได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผลการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ คว้ารางวัลทั้ง 3 ลำดับ รางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ทีม PEN 1. นายเวธน์ชานน วงศ์พัฒนพงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2. นางสาวนันท์ทพิน นันทะแสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 3. นายรุจิภัส ทองเป้า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 4. นายเจษฎาวุฒิ ปะเพระตา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์  รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ทีม Gold E 1. นายนรวิชญ์ ผการัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 2. นายวรกมล คุณโชติธำรง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 3. นายมาฟีญวัชณ์ ทรงสมบูรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 4. นางสาวกวินธิดา โหล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์  รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ทีม WECRAFT 1. นายนรวิชญ์ ผการัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 2. นายวรกมล คุณโชติธำรง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 3. นายมาฟีญวัชณ์ ทรงสมบูรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 4. นางสาวกวินธิดา โหล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ครูที่ปรึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์  นายเอกชัย วัฒนไชย และนายสกลเกียรติ ขันทอง

ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าช้างและโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง

ศ, 11/10/2019 - 09:55

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น.นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าช้าง เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน การอ่านคล่อง เขียนคล่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นป.6 และในวันเดียวกัน เวลา 11.30 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง เพื่อติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน เพื่อตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมของโรงเรียน โรงอาหาร และตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันให้มีคุณภาพและโภชนาการที่ดี นักเรียนได้รับประทานในแต่ละมื้อให้ครบตามหลักโภชนาการด้วยอาหารหลัก 5 หมู่ พร้อมกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เน้นย้ำให้ผอ.รร.บ้านท่าช้างและผอ.รร.วัดบ้านเวียงหนองล่อง ตระหนักถึงการดำเนินโครงการอาหารกลางวันด้วยความโปร่งใส มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนสูงสุด นอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนเฝ้าระวังเรื่องเกี่ยวกับการละเมินนักเรียนและการลงโทษนักเรียน

นักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” จ.แม่ฮ่องสอน รับรางวัล เยาวชนคนเก่ง

ศ, 11/10/2019 - 09:55

นางสาวพุทธชาติ ใฝ่เวลาดี ประธานนักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา“ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล เยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 9/2562 ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมายพระนามาภิไธย เงินรางวัล และเกียรติบัตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

ศ, 11/10/2019 - 09:54

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตรงกัน ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 40

พฤ, 10/10/2019 - 16:31

วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 40 เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพของโรงเรียน ณ ห้องประชุมชบาเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

สพมท.ขับเคลื่อนคุณภาพการมัธยมศึกษา

พฤ, 10/10/2019 - 16:30

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่ ห้องประชุม สพฐ. นายอดิศักดิ์ มุ่งชู  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) นายกสมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประเทศไทย (สพมท.) ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการมัธยมศึกษา ประสาน เชื่อมโยงเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด (สมป.) ทุกจังหวัด และจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สู่ศตวรรษที่ 21

พร้อมได้นำคณะเข้าคารวะเพื่อแสดงความยินดีกับนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา

 

………………………………………………..

“สนุกคิด กับ A – Math และ Suduku” ของครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

พฤ, 10/10/2019 - 16:30

เมื่อเร็วๆนี้ นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการสอนคณิตศาสตร์ “สนุกคิด กับ A – Math และ Suduku” ของครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยมี นางสาว วรินท์วิภา ทับมุด ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ ไว้ว่า เป้าหมายประกอบด้วยครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 136 คน วิทยากร เจ้าหน้าที่ และคณะทำงาน จำนวน 14 คน รวม 150 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการใช้เทคนิคการสอน หลักการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการบวก การลบ การคูณ และการหาร การสอนเชิงการคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

ด้านนายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ประธานในพิธี กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการสอนคณิตศาสตร์ “สนุกคิด กับ (A-MATH) และ (Suduku)”ของครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในวันนี้ การที่จะแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นนั้น ประการหนึ่งคือครูต้องสร้างเจตคติที่ดีเพื่อให้นักเรียนรักในวิชาคณิตศาสตร์ และต้องรู้หลักเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิดและแก้ปัญหาอย่างมีระบบ ดังนั้นครูต้องช่วยกันทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และมีทักษะการคิดอย่างแท้จริง เพื่อให้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้

Big cleaning day สพป.อุดรธานี เขต 2

พฤ, 10/10/2019 - 16:29

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน การจัดกิจกรรม Big cleaning day เพื่อสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการลดขยะมูลฝอยและนำขยะมาใช้เป็นประโยชน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี และยกระดับสำนักงานด้านการศึกษาให้เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบ โดยมี นางรจนา พลสงคราม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จากเทศบาลตำบลกุมภาปี บรรยายพิเศษ เรื่อง การคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมร่วมคิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

น่าน เขต 2 สพป.น่าน เขต 2 จัดการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดแนวทางในการปรับตำแหน่งจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นตำแหน่งจ้างเหมาบริการ

พฤ, 10/10/2019 - 16:29

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จัดการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดแนวทางในการปรับตำแหน่งจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นตำแหน่งจ้างเหมาบริการ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา โดยมีนายประสิทธิ์  ไชยวงษ์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมชี้แจงเพื่อให้เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องต่อไป 

สพป.ลพบุรี เขต 1>ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบภาวะยากลำบากในเขตอำเภอท่าวุ้งและอำเภอโคกสำโรง ที่เป็นโครงการในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภาวะยากลำบาก

พฤ, 10/10/2019 - 14:42

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางบังอร เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบภาวะยากลำบากในเขตอำเภอท่าวุ้ง (โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร) และอำเภอโคกสำโรง (โรงเรียนวัดสะแกราบ) ซึ่งเป็นโครงการในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภาวะยากลำบาก และจะนำข้อมูลประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือในโอกาสต่อไป… นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : รายงาน/นางดารณี โพธิ์ศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ : ถ่ายภาพ…

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในรูปแบบ PLC

พฤ, 10/10/2019 - 11:41

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในรูปแบบ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมแนวคิดเพื่อจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนในรูปแบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (Professional Learning Community) ของโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการเกี่ยวกับ PLC “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครูสามารถออกแบบการสอนของตนเองโดยการใช้เครื่องมือและสื่อที่ทันสมัยได้ ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และเกิดปฏิสัมพันธ์ ระหว่างครูกับครู และครูกับนักเรียน สนับสนุนส่งเสริมให้ครูที่เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นวิทยากรขยายผลได้

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ตระหนักในการพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นและแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดอบรมโครงการดังกล่าวขึ้นมา โดยมุ่งหวังให้ครูได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมแนวคิดเพื่อการจัดการศึกษาตามขั้นตอน PLC  Focus Group และ PLC Lesson Study  ให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 40/2562

พฤ, 10/10/2019 - 11:40

     วันที่ 9 ตุลาคม 2562  เวลา 08.00 น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นางสาวเพชรไทย  เย็นแย้ม  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด   ร่วมรับชม พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 40/2562   ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   เพื่อรับทราบนโยบาย   แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  ซึ่งส่งสัญญาณ   Conference     จากส่วนกลาง สพฐ.  

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา

พฤ, 10/10/2019 - 11:40

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562  ดร.เจริญ  ราชโสภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน  โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติร่วมทำบุญตักบาตร และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานพร้อมสมทบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนต่อไป  ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน…ชุลีพร/ข่าว

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอคอนสาร

พฤ, 10/10/2019 - 11:39

      วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านคอนสาร นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอคอนสาร โดยมี นายประกาศิต ปลั่งกลาง ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอคอนสาร กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ในอำเภอคอนสาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในกิจกรรมต่างๆ เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่  4-5 พฤศจิกายน 2562 

 

สพม.39 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 40/2562

พฤ, 10/10/2019 - 11:39

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ระหว่างเวลา 07.30–08.00 น.ที่นำเสนอเรื่องราวดี ๆ ของโรงเรียน คุณครู และนักเรียน ตามด้วยการนำเสนอนโยบาย สู่การปฏิบัติในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เวลา 08.00 – 09.00 น. ประจำวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 40/2562 โดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.  ณ ห้องประชุมขวัญชนก สพม.39

สพป.พิจิตร เขต 1 คารวะพ่อเมืองพิจิตร

พฤ, 10/10/2019 - 08:57

เมื่อ 9 ตุลาคม 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าคารวะนายสิริรัฐ ชุมอุปการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายสุเทพ วงษ์พานิช และนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยาไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติให้ สพป.พิจิตร เขต 1  ดูแลนักเรียนในสังกัดให้ทั่วถึง ในทุกๆ เรื่อง  เช่น การศึกษาเล่าเรียน

 

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

พฤ, 10/10/2019 - 08:57

วันที่  9  กันยายน  2562  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  69  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระหว่างวันที่  9 – 10  ตุลาคม  2562  เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค (ภาคกลาง/ภาคตะวันออก)  ณ  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยจัดให้มีสนามแข่งขัน  ดังนี้  ห้องประชุม สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  หอประชุมอำเภอกบินทร์บุรี  โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี  โรงเรียนวัดโคกอุดม  โรงเรียนบรรหารวิทยา  โรงเรียนวัดโคกป่าแพง  โรงเรียนสายมิตรศึกษา  และโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี  ในการนี้  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมาย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม  และคณะศึกษานิเทศก์  ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันเพื่อให้กำลังใจครูที่เป็นคณะกรรมการ  และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

หน้า