หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 17 นาที 14 วินาที ก่อน

เลขาธิการ กพฐ.ประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ผ่าน Microsoft teams

อ, 24/03/2020 - 14:02

เมื่อวันที่24มี.ค.เวลา 13.00 น.เลขาธิการ กพฐ.ประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ผ่าน Microsoft teams โดยเลขาธิการฯ รองเลขาธิการฯ และ ผช.เลขาธิการฯ ไปประชุมที่ห้องสีเขียวส่วนผู้บริหารท่านอื่น ๆ ให้ประชุมที่ห้องปฏิบัติงานของตนเองสำหรับวาระการประชุมใช้เรื่องเดียวกันกับการประชุม ผอ. สพท. ทั่วประเทศ และให้สำนักนำเสนอเรื่องต่าง ๆ ต่อที่ประชุม ดังนี้ให้สำนักที่มีงานบริการบุคคลภายนอกนำเสนอแผนการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน ให้ทุกสำนักนำเสนอแผนการสลับคนทำงาน

สพฐ.จัดประชุม ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล (Vedio Conference) ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2

อ, 24/03/2020 - 10:11

สพฐ.จัดประชุม ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล (Vedio Conference) ในวันที่ 24 มี.ค. 63 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 โดยมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้
1.1 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย
– มติ ครม.
– ประกาศ ศธ.
– ประกาศ สพฐ.
– การใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานที่บ้าน
– การขอใช้โรงเรียนเป็นสถานที่กักตัวคนกลุ่มเสี่ยง
– การดูแลครูและนักเรียนที่ติดไวรัสโคโรนา และผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
1.2 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
1.3 การสอบ รอง ผอ. สถานศึกษา
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เลขาธิการฯ รองเลขาธิการฯ ผช.เลขาธิการฯ และผู้เกี่ยวข้อง
สามารถรับชมได้ ทางเว็บไซต์ obectv.tv —OBECChannel youtube.com/obectvonline-facebook.com/obectvonline 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี สังกัด สพฐ.

อ, 24/03/2020 - 09:31

วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี สังกัด สพฐ. พร้อมด้วยคณะกรรมการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามองค์ประกอบ/ตัวชี้วัดที่กำหนด จำนวน 10 รายการ ณ โรงเรียนบ้านโคกสูง โรงเรียนวัดควนชะลิก โรงเรียนบ้านหัวไทร และโรงเรียนวัดบ่อโพง อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   

อ, 24/03/2020 - 09:26

วันจันทร์ที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    และบุคลากรสำนักงานฯ    ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ  ไหว้พระสวดมนต์  กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  แจ้งข้อราชการ   โดยเข้าแถวยืนห่างระยะ ๒ เมตร  สวมหน้ากากอนามัย  ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส  COVID-19
และรวม
ใจสดุดี  รำลึกวีรกรรมท้าวสุรนารี  ผู้กอบกู้เมืองนครราชสีมา     ณ   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบเกียรติบัตรความดีให้กับ เด็กหญิงรัตนพร สำมะลี เก็บสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 และส่งคืนให้กับเจ้าของ

อ, 24/03/2020 - 09:25

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมาย นายอนุสรณ์  ศรีคารมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบเกียรติบัตรความดีให้กับ เด็กหญิงรัตนพร สำมะลี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน เป็นผู้ประกอบคุณงามความดี โดยเก็บสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 จำนวน 1 ใบ และส่งคืนให้กับเจ้าของ ในการนี้ นายสุวิทย์ คำดวง ผอ.โรงเรียนมิตรภาพ 6 มอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนรายดังกล่าวด้วย โดยมีนางอัมรา คำกิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน คณะครู และกรรมการสถานศึกษา ร่วมในพิธีด้วย ณ โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน อ.เมือง จ.อุดรธานี

 

ประชุมชี้แจงมาตรการกำหนดแนวทางสำหรับส่วนราชการ ในการมอบหมายการปฏิบัติงาน ใน – นอก สถานที่ตั้ง ในสถานการณ์ COVID – 19

อ, 24/03/2020 - 09:24

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1    เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อประชุมชี้แจงมาตรการกำหนดแนวทางสำหรับส่วนราชการ ในการมอบหมายการปฏิบัติงาน ใน – นอก สถานที่ตั้ง ในสถานการณ์ COVID – 19 ณ ห้องประชุมตาม่องล่าย (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่          การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

 

ชมภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

สพป.ลพบุรี เขต 1 > ประเมินเข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน จำนวน 15 แห่ง

อ, 24/03/2020 - 09:24

วันที่ 17-26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 และคณะกรรมการประเมินฯ เข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน จำนวน 15 คน (ตามตารางกำหนด) เพื่อให้ได้ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีศักยภาพ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถ รอบด้านทั้ง “เก่งคน เก่งงาน และเก่งวิชาการ” เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษามีความภาคภูมิและองอาจในฐานะที่เป็นกลไก สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในระดับสถานศึกษา จำนวน 10 ตัวชี้วัดที่ ดังนี้ 1. ความสามารถในการอ่านเขียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 2. ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 3. ผลการเรียนรู้เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 4. การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายหรือภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 5. การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ 6. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 7. การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 8. อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียน 9. อัตราการศึกษาต่อของนักเรียน 10. ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางวัดและประเมินจากกระบวนการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูของโรงเรียนที่รับการประเมิน ทั้งนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการและถือปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ..น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/รายงาน/ถ่ายภาพ…

สพป.พิจิตร เขต 1 ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเสียชีวิต

อ, 24/03/2020 - 09:23

เมื่อ 23 มีนาคม 2563  ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้ ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์  กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด มอบเงินกองทุน สพป.พิจิตร เขต 1 ช่วยเหลือ ครอบครัวเด็กชายศิลา วิเชียรสรรค์ ที่ประสบอุบัติเหตุตกน้ำเสียชีวิตเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 ณ ศาลาวัดหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร

ประชุมการดำเนินงานลูกเสือ เนตรนารี สพม.36 ครั้งที่ 1/2563

อ, 24/03/2020 - 09:23
วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานลูกเสือ เนตรนารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสโมสรลูกเสือเม็งรายมหาราช  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว

ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมราชานุวัตร

อ, 24/03/2020 - 09:22
วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสนมหาเถร ป.ธ.6) อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ณ เมรุชั่วคราว พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 วางมาตรการเข้มในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

จ, 23/03/2020 - 21:38

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อย่างเคร่งครัด โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) อย่างเคร่งครัด ตนได้ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ทั้งในและนอกสถานที่ และผู้มาติดต่อราชการที่สำนักงานฯ ทุกคน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จึงมีมาตรการในการป้องกัน ดังนี้ 1. ให้บุคลากรในสำนักงานทุกคน ปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรการอย่างเคร่งครัด 2. การล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งก่อนเข้าสำนักงาน และการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้า – ออกสำนักงาน หรือติดต่อราชการต้องล้างมือด้วยสบู่ หรือน้ำ หรือเจล เจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงาน หรือติดต่องานทุกคนต้องผ่านการคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิทุกครั้ง 3. ให้ทุกคนที่เข้าปฏิบัติงานหรือติดต่อราชการ ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และอยู่ห่างจากคนอื่น ๆ ประมาณ 1 – 2 เมตร หรืออย่างน้อยหนึ่งช่วงแขน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ด้วย 4. การทำความสะอาด เพื่อฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ทุกวัน อาทิ ที่จับประตู และในส่วนที่ต้องสัมผัสบ่อย ๆ รวมไปถึงการฆ่าเชื้อโรคในอาคารสำนักงาน ตลอดจนยานพาหนะของสำนักงาน เพื่อให้แน่ว่าบุคลากรทุกคนได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยตลอดเวลา ให้หลีกเลี่ยงการใช้มือในการเปิดประตู 5. รับประทานอาหารแยกจากผู้อื่น โดยใช้ภาชนะ ช้อนส้อม และแก้วน้ำส่วนตัว (กินร้อน ช้อนฉัน) 6. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที กรณีไม่มีน้ำและสบู่ ให้ลูบมือด้วยเจล แอลกอฮอล์ความเข้มข้นอย่างน้อย 70 % 7. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพ และทำความสะอาดพื้นที่ ทั้งภายในและภายนอกอาคารทุก 30 วัน 8. จัดให้มีแอลกอฮอล์ เจล ทุกจุดเข้า – ออก อาคาร ห้องสมุด สำนักงาน สถานที่ปฏิบัติงาน 9. การจัดประชุม อบรม สัมมนา ให้ใส่หน้ากากอนามัย และจัดให้นั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร รวมทั้งให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 10. ไม่อนุญาตให้บุคคลมาจำหน่ายอาหาร สิ่งขอภายในสำนักงาน 11. การงดหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หากเดินทางกลับเข้ามา ห้ามมิให้เข้าที่ทำงาน โดยให้เฝ้าระวังอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอาการป่วยใด ๆ ก่อนกลับเข้ามาทำงานอีกครั้ง////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

 

สพป.พิจิตร เขต 1 Conference นโยบายเร่งด่วน

จ, 23/03/2020 - 21:37

เมื่อ 23 มีนาคม 2563  ที่ห้อง War Room  ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference  เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจ เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)  มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอื่น ๆ

สพม.19 ร่วมขับเคลื่อนการทำโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่ 2 ที่ ร.ร.กุงแก้ววิทยาคาร (มีคลิป)

จ, 23/03/2020 - 21:36

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนในการขับเคลื่อนในโครงการกองทุนการศึกษา ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน ตามแนวคิด “การทำโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่ 2”

จากนั้น นายประเวชย์ ประวันรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร ได้นำนายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พร้อมด้วยคณะเดินเยี่ยมชมความก้าวหน้าของการพัฒนาโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร ด้านต่าง ๆโดยรอบ

……………………………………………………..

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=3451758588184196

การประชุมทีมบริหารและประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563

จ, 23/03/2020 - 17:10

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารและประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563 เพื่อแจ้งแนวนโยบายนำสู่การปฏิบัติ ในการบริหารงานของโรงเรียนในด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป ที่ต้องดำเนินการในช่วงนี้และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆในช่วงปิดภาคเรียน โดยนายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เน้นย้ำให้มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยของทรัพย์สินของทางราชการและนักเรียนในทุกด้าน เช่น โรคโควิด -19, ภัยพิบัติธรรมชาติ , พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กนักเรียน ฯลฯ

ประชุมทำงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ 3 เขตพื้นที่การศึกษา

จ, 23/03/2020 - 17:09
วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  พร้อมด้วย นางบุญญธิดา คชรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และ น.ส.อำนวยพร ตุงคบุรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมประชุมทำงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ 3 เขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมน้ำยม ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมี นายประถม เชื้อหมอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 เป็นประธานในการประชุม/น.ส.กาญจนา ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว

สพป.เชียงราย เขต 1 ใช้นวัตกรรมสื่อสารทางไกลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา เลี่ยงภัย COVID-19

จ, 23/03/2020 - 15:17

วันที่ 23 มีนาคม 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการทางไกลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)ประปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาผ่านระบบบ e-SAR ต่อ สมศ. โดยใช้นวัตกรรมใหม่ด้วยระบบทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ไปยังโรงเรียนในสังกัดกว่า 102 โรงเรียนที่มีครูและบุคลากรทางการศึกษาราว 1,771 คน ได้เข้าร่วมการอบรมทางไกลในครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและมีส่วนช่วยในการควบคุมปัญหาสุขภาพ ในประชากรระบาดวิทยา สอดรับกับมาตรการของ สพฐ.และรัฐบาล ในป้องกันเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ณ ห้องออกอากาศชั่วคราว สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  

สพป.ลพบุรี เขต 1 > ร่วมแสดงความยินดีนายปัญญา แก้วเหล็ก ในวาระที่ได้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1

จ, 23/03/2020 - 15:17

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. >> นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีายปัญญา แก้วเหล็ก ในวาระที่ได้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ณ ห้องประชุมละโว้ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมมาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ++

จ, 23/03/2020 - 15:16

<<<วันจันทร์   ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563  เวลา 13.00 น. นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมมาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID -19  โดยมีรอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ  ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 /ธีรธิดา  พรหมมาแบน รายงาน///

สพป.ชลบุรี เขต 1 ร่วมป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)

จ, 23/03/2020 - 15:16

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 ร่วมป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มมาตรการและเข้มงวดในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและรักษาโรค สนับสนุนและสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ป้องกันตนเองจากการเจ็บป่วย ลดการแพร่กระจายเชื้อ งดการเดินทางหรือทำกิจกรรมในสถานที่ ๆ มีการชุมนุมหรือมีการรวมตัวกันของกลุ่มคนจำนวนมาก หากมีความจำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัย พกเจลล้างมือ ล้างมือบ่อย ๆ อยู่ห่างกันประมาณ 1-2 เมตร และขอความร่วมมือไปยัง โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1 ตระหนักถึงความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มขึ้น..ทั้งนี้ สพป.ชลบุรี เขต 1 จึงได้มีการติดตั้งจุดตรวจคัดกรองไข้หวัด โดยมีอุปกรณ์ตรวจวัดไข้ สำหรับบุคลากรของ สำนักงานฯ และผู้มารับบริการ บริเวณหน้าอาคาร 1 เพื่อตรวจคัดกรองเบื้องต้น พร้อม เจลล้างมื้อที่แจกจ่ายให้ทุกกลุ่มงาน เป็นการป้องกันการแพร่เชื้อในสำนักงานฯ  

หน้า