หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 2 ชั่วโมง 44 นาที ก่อน

สพป.ระยอง เขต ๒ จัดแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่

พ, 09/10/2019 - 09:31

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ มอบหมาย นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยเริ่มจัดการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) เป็นเจ้าภาพ จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง, วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เครือข่ายอริยมงคลเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันที่ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก, วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เครือข่ายแกลงบูรพาและเครือข่ายเขาชะเมา เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันที่ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา และที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา, วันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เครือข่ายสุนทรภู่เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันที่โรงเรียนบ้านสองสลึง, วันที่ ๑๐-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เครือข่ายกรมหลวงชุมพรเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันที่โรงเรียนชุมชนวัดตะคียนงามและโรงเรียนสมมติเทพ, วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เครือข่ายวังจันทร์เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันที่ โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมและวัดพลงตาเอี่ยม, วันที่ ๑๑-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันที่ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามและโรงเรียนชำนาญฯ  เพื่อคัดเลือกนักเรียนไปแข่งขันในระดับภาค ต่อไป

 

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  รับรายงานตัวและปฐมนิเทศครูผู้ช่วย”โครงผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562”

พ, 09/10/2019 - 09:30

วันที่ 4  ตุลาคม 2562  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  รับรายงานตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562  จำนวน 13 ราย  โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ให้การปฐมนิเทศและความแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วย ทั้ง 13 ราย และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสาร ก.พ. 7 /การเงินและแจ้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ก่อนส่งไปรายงานตัวยังโรงเรียนที่ได้รับการบรรจุฯ

สพป.กระบี่ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษากระบี่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันในระดับชาติต่อไป

พ, 09/10/2019 - 09:29

เมื่อวันที่ 7  ตุลาคม  2562  ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกระบี่  ถนนท่าเรือ  อำเภอเมืองกระบี่  นายชัยยงค์  ตุลารักษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562   และมอบโล่ให้กับโรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ จำนวน 9 โรงเรียน  โดยมีตัวแทนศึกษาธิการจังหวัดกระบี่  ผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู นักเรียน และที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า 200 คน

นายชัยยงค์  ตุลารักษ์   กล่าวว่า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  ให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษาระดับจังหวัด เป็นประจำทุกปี และในปีการศึกษา 2562  นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562  ณ โรงเรียนต่าง ๆ แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  จำนวน 9 โรงเรียน      โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านทักษะทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ การแสดงบนเวที การประกวดและการแข่งขัน  เป็นการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน   เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู นักเรียน ได้แสดงถึงความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ และเป็นการเปิดเวที ให้แก่เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ของนักเรียนใน  12  กลุ่มสาระการ เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นปฐมวัย และชั้นประถมศึกษา  รวมถึงนักเรียนเรียนร่วม  จำนวนทั้งสิ้น   271  กิจกรรม  2,020  ทีม   มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 4,500  คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนกว่า  3,100 คน  จากโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่และโรงเรียนสังกัดเอกชน    โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำนวน 750,000 บาท และงบประมาณจากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่  จำนวน 75,000 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 825,000  บาท    เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่ชนะเลิศไปแข่งขันในระดับชาติ 4 ภูมิภาค (ภาคใต้)  ครั้งที่ 69  ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่ 6-8  มกราคม 2563

++ท่านรองสุภาพ กาวิ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พบปะและชี้แจงแนวทางการดำเนินการบริหารอัตราจ้าง+++

พ, 09/10/2019 - 09:25

^^^วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม  เวลา 13.00 น. นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   ให้เกียรติพบปะและชี้แจงแนวทางการดำเนินการบริหารอัตราจ้างและแนวทางการจ้าง ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต,นักการภารโรงและพี่เลี้ยงเด็กพิการ

โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายวิรัตน์  ส่วยนุ   ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  ได้มาบรรยายเกี่ยวกับสิทธิ,พ.ร.บ.และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 +++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++++

สพป.สิงห์บุรี เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

พ, 09/10/2019 - 09:24

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โดยมีนายนิวัต เชื้อนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี กล่าวรายงาน การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม 2562 เพื่อสืบทอดเจตนารมของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2454 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นครั้งที่ 96 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ 1. เพื่อกระตุ้นสถานศึกษาให้ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปหัตถกรรม ดนตรี นาฎศิลป์ สิ่งประดิษฐ์ และด้านวิชาการ 2. เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ที่เป็นเลิศด้านศิลปหัตถกรรม ดนตรี นาฎศิลป์ สิ่งประดิษฐ์ และด้านวิชาการอย่างจริงจัง 3. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนด้านศิลปหัตถกรรม ดนตรี นาฎศิลป์ สิ่งประดิษฐ์และด้านวิชาการ ไปเข้าร่วมประกวด แข่งขัน และร่วมแสดงผลงานในระดับภาคและระดับชาติที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยในการจัดงานในครั้งนี้ มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 3,434 คน จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จำนวน 97 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จำนวน 1 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 โรงเรียน ในการนี้ ผอ.สพป.สิงห์บุรี ได้เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ตามสนามโรงเรียนและอวยพรขอให้ประสบผลสำเร็จทุกรายการ

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ, 09/10/2019 - 09:22

วันที่  8  ตุลาคม  2562  เวลา  09.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ซึ่งการประชุมดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดำเนินการพิจารณาและเรียงลำดับความสำคัญและจำเป็นของโครงการ/กิจกรรม  เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2

สพป.ตรัง เขต 1 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

พ, 09/10/2019 - 09:21

วันนี้เวลา 09.00 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับภาคใต้  และได้มอบเกียรติแก่สถานศึกษาที่สนับสนุนสถานที่สำหรับการจัดการแข่งขันฯ , สถานศึกษาที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ  โดยนายจรรยา  ส่งศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษกล่าวรายงาน ณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
       

ร.ร.ศรีสองรักษ์วิทยา สพม.19 รับมอบโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” จาก รมว.วัฒนธรรม

พ, 09/10/2019 - 09:21

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายจิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาและน.ส.ภัทรธิราภรณ์ เสนานุช นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 เข้ารับมอบโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ทั้ง 3 ประเภท คือ ประเภทองค์กร ประเภทบุคคล และประเภทเด็กและเยาวชน ในงานวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 17 ปี ณ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

……………………………………………..

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย รับสมัครคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเข้ารับรางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจำปี 2562 http://prsesao19.blogspot.com/2019/04/2562_23.html

‘ศรีสองรักษ์วิทยา’ จ.เลย กวาดทุกประเภท เข้าชิงรางวัลชาติ “วัฒนคุณาธร” https://siamrath.co.th/n/84976

โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ตัวแทนจังหวัดเลยเข้ารับโล่ “วัฒนคุณาธร” เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรม https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191006081521335

สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

พ, 09/10/2019 - 09:20

<<< นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธ์ ผลจันทร์งาน รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ จัดทำแผนบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำพูน ร่วมกับผอ. กศน., ผอ.โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทุกตำบล, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนในพื้นที่, ผอ.โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่, ผู้แทนชุมชน, ผู้แทนผู้ปกครอง, ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีประสิทธิภาพ ลดความ เหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล โดยในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00มีนางสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอเวียงหนองล่องเป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ.เวียงหนองล่อง , ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา13.30น.มีนายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ.ทุ่งหัวช้าง,วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00น. มีนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ.บ้านโฮ่ง วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวังดิน

สพม.36 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2563

อ, 08/10/2019 - 14:21
วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 “ ณ ห้องประชุมภูลานนา โรงแรมแสนโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี ผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน จำนวน  55  คน และมี นางนิยดา พรหมเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ /ภาพ- ข่าว

 

สมป.จังหวัดหนองบัวลำภู สพม.19 พัฒนาครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21

อ, 08/10/2019 - 13:50

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู และสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ร่วมกันจัดโครงการ “พัฒนาครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2562 โดยมีนายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมนครเขื่อนขันธ์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

 

นายธารา พิลาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร กล่าวว่า บทบาทของครูยุคใหม่ คือการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้เรียนให้พัฒนาตนเองให้ได้เต็ม ศักยภาพ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะเทคโนโลยีในทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและล้ำสมัย ผู้คนในยุคใหม่จึงต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา ดังนั้นครูต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีและคอยแนะนำแนวทางการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็กอย่างเข้าใจ และพร้อมที่จะทุ่มเทวิชาความรู้ด้วยวิธีการ สมัยใหม่ตามธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม แม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความสามารถของครูยุคใหม่อาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้แต่สิ่งที่ครูสามารถที่จะบอกนักเรียนได้ว่าข้อมูลใดสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตจริง  แต่สิ่งที่สำคัญ ที่จะหาไม่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่คือ ศีลธรรม คุณธรรม ที่ครูสอนถ่ายทอดให้เด็กซึ่งเป็นส่วนสำคัญอันจะถูก พัฒนาไปพร้อมกับสติปัญญาเพื่อให้ความรู้แก่อนาคตของชาติอย่างถูกต้องสมบูรณ์ยั่งยืนต่อไป

คณะกรรมการเครือข่ายฯ จึงได้กำหนดจัดอบรม “โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21” ขึ้น เพื่ออบรมครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้เรื่องการวัดผลประเมินผลทางการศึกษาที่ถูกต้อง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบการศึกษาระดับชาติ O-NET สูงขึ้น และเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ

…………………………………………………

ขอขอบคุณข้อมูลจากรองณรงค์ศักดิ์ พิเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม.19

 

 

 

สพม.35 ทำข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่

อ, 08/10/2019 - 13:47

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ.  4 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผอ.สพม.35/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

สพม.36 เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐา  ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ, 08/10/2019 - 13:47
วันที่ 7 ตุลาคม  2562 เวลา 08.40 น. นางสาวศรีอุไร โพธิเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ และคณะ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐา  ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปในการพระราชทานอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน และเสื้อกันหนาวพระราชทานแก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ, 08/10/2019 - 13:38

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 16.15 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังโรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการพระราชทานอุปกรณ์กีฬาพระราชทานและเสื้อกันหนาวพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปพระราชทานแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ,อำเภอปางมะผ้าและอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 16 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ,โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 ,โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน , โรงเรียนบ้านห้วยผา ,โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ ,โรงเรียนบ้านยาป่าแหน ,โรงเรียนบ้านถ้ำลอด ,โรงเรียนบ้านเมืองแพม ,โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า , โรงเรียนบ้านไทรงาม ,โรงเรียนบ้านแม่นาเติง ,โรงเรียนบ้านหมอแปง ,โรงเรียนบ้านป่ายาง ,โรงเรียนบ้านสบแพม ,โรงเรียนบ้านแม่ปิง และโรงเรียนปายวิทยาคาร ด้วยทรงห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตของนักเรียน

โอกาสนี้พระราชทานหนังสือในโครงการกำลังใจในพระดำริ “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” ด้วย

จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน อาทิ โรงเรียนปายวิทยาคาร มีการจัดกิจกรรมเกษตรพอเพียง เลี้ยงชีพได้ โดยการนำเห็ดนางฟ้ามาแปรรูปเป็นอาหาร เช่น น้ำพริกเห็ดกรอบ ไส้อั่วเห็ด และแหนมเห็ด รวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 ทำผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่และโรงเรียนบ้านแม่ปิง ทำผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง

นอกจากนี้ โรงเรียนปายวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรม “ต้นกล้าจิตอาสาปาย” ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนที่ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ทั้งในและนอกโรงเรียน เช่น ธนาคารขยะ ที่นำขยะมาแยกและขาย นำรายได้มาพัฒนาโรงเรียน

โรงเรียนปายวิทยาคาร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2510 เพื่อขยายการศึกษาของอำเภอปายให้ถึงระดับมัธยมศึกษา เนื่องจากนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาแล้ว ไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อ เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อที่ห่างไกล ปัจจุบันมีนักเรียน รวม 1,016 คน และมีบุคลากรทางการศึกษา 61 คน

ก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จ อย่างใกล้ชิด

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ค่าย 1 สาขาฟิสิกส์

อ, 08/10/2019 - 10:15

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ค่าย 1 สาขาฟิสิกส์  ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยศูนย์โอลิมปิก สอวน.ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ได้รับมอบหมายจากมูลนิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดอบรม สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ โดยหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ ระหว่างวันที่ 6 – 20 ตุลาคม 2562 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกค่าย 1 จากเขตภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 35 คน ณ โรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยเลขา กพฐ. เยี่ยมโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี

อ, 08/10/2019 - 10:05

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562 นายวัลลพ  สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงพื้นที่ในภาคเช้า ณ ที่ว่าการอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการ กระทรวงศึกษาธิการเพื่อประชาชน “ซ่อม สร้าง ล้างใหม่”

ในช่วงบ่าย นายวัลลพ  สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนบ้านกุดกั่ว อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ซึ่งได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่สามารถใช้โรงเรียนเป็นที่ทำการเรียนการสอนได้ ถึงแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะลดลงแล้ว โดยได้นำนักเรียนไปใช้สถานที่วัดบ้านกุดกั่ว เป็นสถานที่ในการเรียนการสอน จนกว่าจะมีอาคารเรียนที่สามารถใช้งานได้และปลอดภัย

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายเสนีย์  เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนเรียน พื้นที่ประสบภัย

รอง เลขาธิการ กพฐ. เปิดงานมหกรรม โลกวิชาการสานพลัง สพป.อุดรธานี เขต 2 ครั้งที่ 16

อ, 08/10/2019 - 10:04

ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานพิธีเปิดงาน “มหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง สพป.อุดรธานี เขต 2”  ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2562 โดยมี นายพรชัย โพคันโย   ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ประธานจัดงาน นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุ กล่าวต้อนรับนามตัวแทนทั้ง 6 อำเภอ ณ โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ดำเนินการจัดงานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลัง สพป.อุดรธานี เขต 2 ระหว่างวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2562 และได้จัดการแข่งขันประเภทการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ระหว่างวันที่ 3- 4 ตุลาคม 2562 โดยมีรายการแข่งขัน จำนวน 210 รายการ มีครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น  212 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2  โรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน  โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน ใน พื้นที่บริการ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกุมภวาปี อำเภอโนนสะอาด อำเภอศรีธาตุ อำเภอวังสามหมอ อำเภอหนองแสง และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม การแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถด้านวิชาการที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ตลอดจนคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดศรีสะเกษ

 

สพป.ลำพูน เขต 2 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร

อ, 08/10/2019 - 09:57

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเครือข่ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของเครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร ณ โรงเรียนบ้านสันปูเลย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 9 โรงเรียน เพื่อสนับสนุน พัฒนาศักยภาพ ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพในด้านวิชาการ ศิลปะ หัตถกรรม และทักษะด้านวิชาชีพและเพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพสุนทรียภาพดนตรี นาฏศิลป์ศิลปะการแสดง และสิ่งประดิษฐ์ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และส่งเสริมให้นักเรียนไปแข่งขันในระดับภาค และระดับประเทศต่อไป

ศน.สพป.ตาก เขต 1นำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา

อ, 08/10/2019 - 09:56

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานการประเมินผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1  ด้วยการให้ศึกษานิเทศก์ทุกคนนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ในรูปแบบของบูธผลงาน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งการนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมานี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาในสังกัด

อ, 08/10/2019 - 09:55

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน / ปฏิบัติตัว ให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่งในสังกัด ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย อัตราจ้างเหมาบริการครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ จำนวน 60 คน อัตราจ้างเหมาบริหารบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงาน จำนวน 4 คน อัตราจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 15,000 บาท จำนวน 93 คน อัตราจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000 บาท จำนวน 165 คน อัตราจ้างเหมาบริการนักการภารโรง (ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ) จำนวน 50 คน และอัตราจ้างเหมาบริการนักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน) จำนวน 97 คน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นางฐิติรัตน์ ศุภสร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้างานสิทธิประโยชน์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นางสรัญญา เถาว์บุญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้/////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

 

หน้า