หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 2 ชั่วโมง 53 นาที ก่อน

+++ ท่านรองสุภาพ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 กาวิ ให้โอวาทครูพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562++

ส, 05/10/2019 - 16:36

^^^^^ วันนี้  เวลา 09.00 น. นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ได้พบปะและให้โอวาทผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีพ.ศ.2562  เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  จำนวน  5  คน  1.โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ วิชาเอกวิทยาศาสตร์   2.โรงเรียนบ้านน้ำฮู  วิชาเอกประถมศึกษา  3. โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพ ที่ 78  วิชาเอกสังคมศึกษา 4.โรงเรียนบ้านห้วยผา  วิชาเอก  ภาษาไทย  5. โรงเรียนบ้านคำสุข  วิชาเอกปฐมวัย    ณ  หน้าห้องรองผู้อำนวยการ  ชั้น 2 สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1    โดยท่านได้ให้ ข้อคิดการทำงาน กฎระเบียบ วินัยทางราชการ และการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยให้นำหลักธรรม อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ เป็นคำสอนที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของพระพุทธศาสนา ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ความจริงว่าด้วยทุกข์ คนทุกคนต่างก็เคยพบกับความทุกข์ หรือประสบปัญหาบางอย่างมาแล้วทั้งนั้น เช่น นักเรียนที่สอบตกก็เป็นทุกข์ เศรษฐีที่หาเงินได้ยังไม่มากพอตามที่ตนต้องการก็เป็นทุกข์ คนจนก็เป็นทุกข์ เพราะไม่มีสิ่งที่ตนต้องการ ซึ่งความทุกข์และปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นอาจมีได้ทุกขณะ ความจริงก็คือว่าความทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเราจะต้องไม่ประมาท และพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาทุกเรื่อง// ++ ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน//

สพป.กระบี่ รับรายงานตัวนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 อัตรา

ส, 05/10/2019 - 16:24

วันที่  4  ตุลาคม  2562   ที่ห้องประชุมธารใจ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นายชัยยงค์  ตุลารักษ์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562  ในโอกาสที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  จำนวน  10  อัตรา ประกอบด้วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ และประถมศึกษา วิชาเอกละ 2 อัตรา วิชาเอกภาษาไทย 3 อัตรา วิชาเอกพลศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป และสังคมศึกษา วิชาเอกละ 1 อัตรา

นายชัยยงค์  กล่าวว่า ขอให้ทุกคนเป็นครูตลอด 24 ชั่วโมง ปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ ครองตน ครองคน ครองงาน ให้สมกับการเป็นครู ได้แก่ การครองตน จะต้องเป็นคนที่ดีเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนและคนทั่วไป  มีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ  มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค การครองคน จะต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี   มีน้ำใจ ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  การครองงาน จะต้องเป็นผู้ใฝ่ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีความตั้งใจปฏิบัติงานอยู่เสมอ  และเตรียมตัวพัฒนาอย่างเข้ม เพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กคศ. กำหนด  6 เดือน/ครั้งเป็นระยะเวลา 2 ปี

สพป.สกลนคร เขต 2 สืบสานวัฒนธรรมไทย

ส, 05/10/2019 - 16:23

ดร.เจริญ  ราชโสภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนผู้ปกครอง อำเภอพรรณานิคม  อำเภอพังโคน และชาวบ้านท่าสองคอนและหมู่บ้านใกล้เคียง ร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดป่าศิริดำรงวนาราม บ้านท่าสองคอน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินถวายวัด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 104,044 บาท  เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานต่อไป  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ….ชุลีพร/ข่าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรียน (ปิด Project) ครั้งที่ 1

ส, 05/10/2019 - 16:22

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรียน (ปิด Project)ครั้งที่ 1 โดยมี นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ให้การต้อนรับ และนำชมนิทรรศการ การจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรียน (ปิด Project)ครั้งที่ 1 ของโรงเรียนในโครงการขยายผลนวัตกรรมการจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach) ระดับปฐมวัย จำนวน 54 บูธ ในจังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

สพป.ยโสธร เขต 2 บรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ส, 05/10/2019 - 16:20

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  กล่าวต้อนรับและให้โอวาท ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  จำนวน 15 อัตรา  ณ  ห้องประชุมอาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ : ภาพ/ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ตามโครงการ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

ส, 05/10/2019 - 16:20

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ที่วัดบ้านโปร่ง ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอโนนคูณ ข้าราชการครู นักเรียน และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดบ้านโปร่ง ซึ่งเป็นวัดที่ 6 ตามโครงการทำบุญ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยมี พระนิธิพล วิสุทธฺธมฺโม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโนนคูณ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดบ้านโนนคูณวิทยา ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้จัดทำโครงการทำบุญ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยการลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และการทำบุญ 9 วัด ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยจัดให้มีการลงนามปฏิญาณตน ตั้งสัจจาธิษฐาน ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการรักษาศีล 5 ตลอดระยะเวลา 3 เดือน พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสำคัญของวันเข้าพรรษา และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชน และป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด จนนำไปสู่การเป็นผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติดในอนาคต/////  ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

สพป.พิจิตร เขต 1 บรรจุนักเรียนทุน 5 อัตรา

ส, 05/10/2019 - 16:19

เมื่อ 4 ตุลาคม 2562 ที่ห้องตะเภาแก้ว สพป.พิจิตร เขต 1 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ทั้ง 5 อัตรา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน และครูที่ดีของศิษย์ต่อไป

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับรายงานตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2562) จำนวน 9 ราย

ส, 05/10/2019 - 16:19

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับรายงานตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2562  จำนวน 9 ราย ในการนี้ นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้กล่าวแสดงความยินดีและปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ทั้ง 9 ราย ได้มอบนโยบายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ใน กฎ  ระเบียบ วินัย  รักและดูแลเอาใจใส่ลูกนักเรียน  ช่วยเหลือ มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้บริหาร คณะครู และชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน ต่อไป ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้รับบรรจุครูผู้ช่วย ในวิชาเอก ภาษาไทย จำนวน 2 ราย ,คณิตศาสตร์ จำนวน 3 ราย ,สังคมศึกษา จำนวน 2 ราย,ปฐมวัย จำนวน 1 ราย และเอกอังกฤษ จำนวน 1 ราย โดยมี น.ส.สมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มให้คำแนะนำในการทำทะเบียนประวัติ กพ.7 และสิทธิประโยชน์ของผู้ได้รับการบรรจุฯ จากนั้นได้ทำหนังสือราชการส่งตัวเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนที่ได้รับการบรรจุ

การประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ส, 05/10/2019 - 16:18

วันที่30กันยายน-4ตุลาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยนายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.22 ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร รองผอ.สพม.22 รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการฯ  ได้ออกประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร โดยมีสถานศึกษาเข้ารับการประเมินจำนวน 4 โรงเรียน และนักเรียน ม.ต้น จำนวน 4 คน ม.ปลาย 5 คน

 

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 13 ราย

ส, 05/10/2019 - 16:17

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 13 ราย ประกอบด้วย วิชาเอกประถมศึกษา 1 คน, คณิตศาสตร์ 2 คน, สังคมศึกษา 2 คน, ปฐมวัย 1 คน, วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 คน, ภาษาไทย 2 คน และภาษาอังกฤษ 2 คน

ทั้งนี้ นายมนัส เจียมภูเขียว ได้มอบนโยบายให้ข้าราชการบรรจุใหม่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้นำพระราโชบายของ ร.9 และ ร.10 มาเป็นแนวคิดในการปฏิบัติงาน ถือประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญและให้ดูแลความปลอดภัยของตนเองในเรื่องที่อยู่อาศัย โดยมี นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ชี้แจงการพัฒนาครูผู้ช่วย การประเมินครูผู้ช่วย สิทธิประโยชน์ของข้าราชการครู และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น จึงให้ครูผู้ช่วยได้ไปตรวจสอบประวัติ ณ สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ของสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุต่อไป

สพป.ลำพูน เขต 2 ปฐมนิเทศ ครูบรรจุใหม่ ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ศ, 04/10/2019 - 14:44

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ปฐมนิเทศและให้โอวาทผู้เข้ารับราชการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีพ.ศ.2562 เพื่อให้ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งสามารถครองตน ครองคน ครองงาน และศึกษาหาความรู้เพื่อให้ตนเองสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ จำนวน 7 อัตรา ซึ่งจะไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) วังมน วัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล) บ้านปาง บ้านห้วยหละ ชุมชนบ้านแม่ตืนและอนุบาลวังดิน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมบริหารงานบุคคล สพป.ลำพูน เขต 2

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ บรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ๑๖ อัตรา

ศ, 04/10/2019 - 14:42

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ บรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๑๖ อัตรา

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้เรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับการจัดสรรอัตรากำลัง จำนวน ๑๖ อัตรา ดังนี้ กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน ๓ อัตรา สังคมศึกษา จำนวน ๔ อัตรา ภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ อัตรา คณิตศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา และกลุ่มวิชา ประถมศึกษา ปฐมวัย วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ นาฏศิลป์  เอกละ ๑ อัตรา โดยมี นางสาวเกศิรินทร์        ก่อแก้ว และนางอิศราพร พวงศรี นักทรัพยากรบุคคลได้ชี้แจงรายละเอียดการจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ

โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลัง ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และโรงเรียนบ้านหนองไฮ อำเภอลำปลายมาศ , กลุ่มวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ โรงเรียนวัดขี้ตุ่น โรงเรียนบ้านหนองบัว และโรงเรียนวัดหนองขุนปราบ อำเภอลำปลายมาศ  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ และโรงเรียนวัดบ้านสวายสอ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ , กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และโรงเรียนวัดบ้านปราสาท อำเภอบ้านด่าน กลุ่มวิชาปฐมวัย โรงเรียนบ้านฝ้าย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ , กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ , กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา อำเภอลำปลายมาศ , กลุ่มวิชานาฏศิลป์ โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) อำเภอลำปลายมาศ และวิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา อำเภอเมืองบุรีรัมย์

 

โครงการส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศ, 04/10/2019 - 14:41

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ปัตตานี เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของโรงเรียนวัดสุวรรณากร และโรงเรียนบ้านปรัง ณ วัดสุวรรณากร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ในกิจกรรมพานักเรียนเข้าวัดทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 และเพื่อสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และองค์กรทางศาสนาให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ความรู้ ความเข้าใจคุณธรรม จริยธรรม สู่การปฏิบัติที่เป็นวิถีชีวิต

มอบทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศ, 04/10/2019 - 14:33

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม 2562 นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มอบทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 50,000 บาท ได้แก่
1. นางณัฏฐ์ชลัญช์ พรรครักษ์ ครูโรงเรียนบ้านมะปริง (ทุนระดับปริญญาโท)
2. นายลุกมาน ดอเลาะ ครูโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ (ทุนระดับปริญญาโท)
3. นางสาวปาอีหย๊ะ เจะหลง ครูโรงเรียนบ้านตาลีอายร์ (ทุนระดับปริญญาโท)
ณ ห้องประชุมชบาเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

สพม. 13 (ตรัง – กระบี่) จัดการประชุมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียน

ศ, 04/10/2019 - 14:33

นายลือชัย  เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียน และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญที่ประสบผลสำเร็จ โดยมี นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (ตรัง – กระบี่) เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้บริหาร ครู และนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

การประชุมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียน “The 2019 Conference on Capacity Building of Teachers for Quality Learning Outcomes” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับอย่างหลากหลาย โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมศักยภาพสู่ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และเพิ่มพูนความรู้ภายใต้มุมมองและบริบทที่แตกต่างระหว่างสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย

  1. การจัดนิทรรศการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จำนวน 44 โรงเรียน
  2. การสัมมนาทางวิชาการ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา Active Learning ในยุคดิจิทัล การประเมินภายนอก รอบ 4  การนำเสนอผลงานและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของผู้บริหารและครูผู้สอน “การบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ”  การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สำหรับครูในยุคดิจิทัล  และการยกระดับสมรรถนะผู้เรียนสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ (PISA)

3. การนำเสนอผลงานและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของผู้บริหารและครูผู้สอน

สพม.34 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย

ศ, 04/10/2019 - 14:32

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ส่งตัวนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  จำนวน 9  คน มารายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ ได้แก่ 1. นางสาวชนิดา  ผาติวโรดม วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” 2. นางสาวธันย์ชนก อำพันธุ์  วิชาเอกภาษาไทย  โรงเรียนปายวิทยาคาร 3. นางสาวอำพร  สุเสถียรจรัส  วิชาเอกภาษาไทย  โรงเรียนขุนยวมวิทยา 4. นางสาวอาริยา  ยอดแฉล้ม  วิชาเอกสังคมศึกษา โ รงเรียนปายวิทยาคาร 5. นางสาวสโรชา  มาส้มซ่า  วิชาเอกพลศึกษา   โรงเรียนขุนยวมวิทยา 6. นางสาวภัทรา  คงคาสัมฤทธิ์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 7. นางสาวจรรจา  กานนอนุพงศ์ วิชาเอกเคมี  โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 8. นางสาวกมลชนก วรรณสุ วิชาเอกศิลปะ  โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 9. นางสาวศศิวิมล  แก่นเจิง วิชาเอกเกษตรกรรม โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

 

โอกาสนี้ นายเจดีย์  เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 34  ได้ปฐมนิเทศและให้โอวาทครูผู้ช่วย โดยขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน มีความมานะอุตสาหะในการทำหน้าที่ สั่งสอนลูกศิษย์ให้มีวิชาความรู้เพิ่มพูน ให้เป็นคนเก่ง คนดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป

 

สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล Video Conference  ติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ศ, 04/10/2019 - 14:29

เมื่อ 3 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุม WAR ROOM  สพป.พิจิตร เขต 1 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมทางไกล Video Conference   ติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน หลังจากนั้นได้ประชุมหารือเพื่อวางแผนดำเนินการต่อไป

 

 

สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือประกอบการคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้”

ศ, 04/10/2019 - 14:27

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือประกอบการคัดกรองนักเรียนที่มรความบกพร่องทางการเรียนรู้”  ณ  ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการใช้เครื่องมือประกอบการคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนละ 2 คน จำนวน 12 โรงเรียน นักเรียนโรงเรียนละ 1 คน และกรรมการสังเกตการณ์ จำนวน 12 คน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย จำนวน 10 คน และศึกษานิเทศก์ รวมทั้งหมด 60 คน

++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ศ, 04/10/2019 - 14:27

^^^^ วันพฤหัสบดี ที่ 3  ตุลาคม 2562  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แมฮ่องสอน  เขต 1 ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จและตรวจความเรียบร้อยของสถานที่  เพื่อเตรียมการรับเสด็จ    สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  มหาวัชรราชธิดา   กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน   นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์ และหัวหน้าส่วนราชการ   ณ  โรงเรียนปายวิทยาคาร  อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  //ขอบพระคุณภาพจากท่านผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1 ค่า///ธีรธิดา พรหมมาแบน  รายงาน+++

นัดเปิดสนาม !! บิ๊กแมตซ์ “นวมิตรเกมส์” กีฬาสีศูนย์เครือข่าย สพป.ปัตตานี เขต 3

ศ, 04/10/2019 - 14:26

***วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานการแข่งขันกีฬาสีภายใน “นวมิตรเกมส์ ครั้งที่ 1” ปีการศึกษา 2562 โดยนายลุกมาน หะยีกาเล็ง ประธานศูนย์เครือข่ายคุณภาพนวมิตร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการกีฬา เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเล่นกีฬา ให้นักเรียนแสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา และปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีการแข่งขันกีฬา กรีฑา และกีฬาพื้นบ้านที่ดำเนินการจัดการแข่งขัน 8 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล เซปักตระกร้อ เปตอง กรีฑา และกีฬาสำหรับน้องนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โดยแบ่งนักกีฬาเป็น 4 สี ได้แก่ สีม่วง (โรงเรียนบ้านจะเฆ่) สีฟ้า (โรงเรียนบ้านบาโงยือริง) สีส้ม (โรงเรียนบ้านบือเระ) และสีเขียว (โรงเรียนบ้านละหาร โรงเรียนวัดโบกขรณี และโรงเรียนชุมชนบ้านแป้น) การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลแป้น โดยท่านปลัดชนะศักดิ์ มาตุภูมิ ได้รับการสนับสนุนถ้วยรางวัลจากกำนันและผู้ใหญ่บ้านในตำบลแป้นและบือเระ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ

***นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของการกีฬาสู่นักเรียน รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกีฬาเป็นอย่างยิ่ง โดยจะเห็นได้จากการจัดสรรงบประมาณดำเนินการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ ไม่ว่าจะแข่งในประเทศและไปแข่งขันต่างประเทศ เพราะกีฬาเป็นยาวิเศษที่จะทำให้คนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย รักใคร่กลมเกลียวกัน แต่กีฬาจะเป็นยาวิเศษได้นั้น คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด กรรมการผู้ตัดสินก็จงตัดสินอย่างยุติธรรม นักกีฬากีต้องแสดงออกถึงวิญญาณของนักกีฬาที่ดีอย่างแท้จริง และผู้ชมก็ต้องชมอย่างมีวัฒนธรรมส่งเสริมการกีฬาในทางที่ถูกต้อง นักเรียนและเยาวชนก็รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด

มนทิชา    แวซอเหาะ      ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์    บลูกาวาลี       รายงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th

หน้า