หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 1 ชั่วโมง 25 นาที ก่อน

สพป.เลย เขต ๒ ร่วมกับองค์กรเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ขับเคลื่อน ห้องสมุดเคลื่อนที่

อ, 18/06/2019 - 09:36

 เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒   ที่โรงเรียนบ้านผาหวาย  ตำบลปวนพุ  อำเภอหนองหิน  ฯพณฯ ดร.เอวา   ฮาเกอร์   เอกอัครทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย  ประธานองค์กรเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)   ได้ติดตามเยี่ยมชม  Mobile  Library  รถห้องสมุดเคลื่อนที่และศูนย์พัฒนาการเด็กปฐมวัย  ของโรงเรียนบ้านผาหวาย    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   

            โครงการรถห้องสมุดเคลื่อนที่  ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยองค์กรเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)  มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำห้องสมุดเคลื่อนที่และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านไปยังเด็กๆ ที่อาศัยอยู่ตามโรงเรียน และหมู่บ้านห่างไกล  หลังผลการสำรวจพบว่า เด็กในประเทศไทยจำนวนมากยังขาดทักษะการอ่าน  และขาดหนังสือสำหรับเด็กไว้อ่านที่บ้าน   ความยากจนไม่ใช่ปัญหาเดียวของการขาดโอกาสทางการศึกษา  มีเด็ก ๆ จำนวนมากอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล  ระยะทางจึงเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เด็ก ๆ ประสบปัญหาไม่สามารถเข้าถึงโลกของการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่  รถห้องสมุดจึงถือเป็นตัวแทนความรู้ที่จะวิ่งไปหาเด็ก ๆ และเป็นความหวังครั้งใหม่ที่จะมาเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาของเด็ก ๆ   องค์กรเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ จึงได้สานต่อโครงการมอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่ พร้อมหนังสือสำหรับเด็กเต็มคัน ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เพื่อนำไปให้บริการแก่เด็ก ๆ ในสังกัดได้เปิดโลกกว้าง

ฯพณฯ ดร.เอวา  ฮาเกอร์  เอกอัครทูต กล่าวว่า  มีความยินดีที่ได้มาเยี่ยมชมจังหวัดเลย จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มองไปทางไหนก็เห็นแต่พื้นที่สีเขียว  มีบรรยากาศที่ดีร่มรื่น แต่อยู่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ  สำหรับการมาในครั้งนี้เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับออสเตรียอันเป็นเวลายาวนานกว่า 150 ปี และมอบหนังสือ”คุณยายบนต้นแอปเปิ้ล” ให้กับโรงเรียนด้วย

             ด้าน นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ กล่าวว่า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๒  ได้ดำเนินโครงการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน  โดยได้รับคำแนะนำจาก  ดร.อัมพร  พินะสา  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประสานงานขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย  โดยการประสานงานของ ดร.รังสรรค์  วิบูลอุปถัมภ์  เจ้าหน้าที่การศึกษาองค์กรเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ  (UNICEF)

             ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  องค์การยูนิเซฟประเทศไทย  ได้สนับสนุนรถยนต์ (ดีเซล) ชนิด ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน  พร้อมตกแต่งเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่และงบประมาณ จำนวน ๓๗๗,๐๐๐ บาท  เป็นค่าหนังสือส่งเสริมการอ่าน  วัสดุอุปกรณ์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน ๙๕ โรงเรียน  ในระยะที่ ๒  โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่  ได้รับงบประมาณ จำนวน  ๑๔๐,๐๐๐ บาท  เพื่อ  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ อีก จำนวน  ๓๐ โรงเรียน

ทั้งนี้ เพื่อจัดหาหนังสือส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก   กระตุ้นให้เกิดความต้องการอ่านหนังสือ และมีนิสัยรักการอ่าน   ให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพิ่มบทบาทและศักยภาพของผู้ปกครองและครูในการที่จะสนับสนุนการอ่านของเด็ก ๆ  อีกทั้งยังเป็นการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดเคลื่อนที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

          

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

อ, 18/06/2019 - 09:35

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562  ดร.เจริญ  ราชโสภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาดินจี่ฯ บ้านหนองหมากแซวและบ้านคำนาดี  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  เพื่อออกติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาการเรียการสอน การอ่านออกเขียนได้ และติดตามโครงการอาหารกลาง พร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน สำหรับนักเรียนและผู้มาเยี่ยมชม…..ชุลีพร/ข่าว

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดพิธีมอบรถตู้ และรถยนต์กระบะ ให้กับโรงเรียนในสังกัด

อ, 18/06/2019 - 09:35

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดพิธีมอบรถตู้ และรถยนต์กระบะ ให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี โดยมอบรถตู้ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข 1614 ร้อยเอ็ด ให้กับโรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา โดยมีนายกิตติพัศ นพนิยม อำนวยการโรงเรียน และคณะ เป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ได้มอบรถยนต์กระบะ ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ-9716 ร้อยเอ็ด ให้กับโรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) โดยมีนายบัณจง อัครประชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะ เป็นผู้รับมอบ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป ณ ลานหน้า สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

+++ท่านรองสุภาพ กาวิ COACHING TEAM ผู้บริหารปางตองประชาสรรค์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน+++

จ, 17/06/2019 - 13:45

^^^    วันนี้  นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต  1   ให้เกียรติเป็นประธานในการ coaching  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนปางตองประชาสรรค์  อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่   โดยจะประชุมร่วมกันในการเตรียมการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะ 1 ปี ซึ่งจะอยู่ภายใต้คำแนะนำ ปรึกษา ของคณะกรรมการที่ปรึกษา  (Coaching Team) เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย และภารกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล    ณ ห้องประชุมโรงเรียนปางตอง ประชาสรรค์   อ.ปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ขอบพระคุณภาพจากท่านรองสุภาพ ค่ะ+++++

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง ครั้งที่ 19/2562

จ, 17/06/2019 - 13:44

        วันที่  17  มิถุนายน  2562  นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด   ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ   สวดมนต์   ยืนสงบนิ่ง  แผ่เมตตา   กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต   เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ   ศาสนา  และพระมหากษัตริย์   และการเป็นข้าราชการที่ดี   มีระเบียบวินัย  รู้หน้าที่  มีความซื่อสัตย์สุจริต  และมีจิตสาธารณะ  ขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล

 

“อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ร.ร.ในสังกัด สพป.สิงห์บุรี

จ, 17/06/2019 - 13:42

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562  นางสาวกุลธิดา อ่อนมี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล พร้อมคณะครู นักเรียน และนางสาวพัฒน์สิตา อธิพัฒน์เมธา นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ร่วมให้การต้อนรับ คณะจากโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโรงอาหารและจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียน โดยร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  และคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคนธัญบุรี  สำหรับในวันนี้เป็นการติดตามประเมินผลหลังการอบรม ของ ทีมงานอายิโนะโมะโต๊ะ  วิทยากรจาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคนธัญบุรี และวิทยากรจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  มาตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและให้คำแนะนำ พร้อมทั้งการต้องการความช่วยเหลือจากโรงเรียนด้านการพัฒนาเพิ่มเติม

สพม.39 จัดแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

จ, 17/06/2019 - 13:41

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้นายกาญจนมาโนชญ์ ขุนกอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานเปิดการแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดให้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยขึ้น โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระดับ คือระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ร่วมกับ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม คือ เพื่อพัฒนาส่งเสริมทักษะสมรรถนะความสามารถของผู้เรียนด้านภาษาไทย เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมด้านภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี 2562 และเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีรายการแข่งขัน 6 รายการคือ 1.การแข่งขันคัดลายมือระดับ ม.ต้น และม.ปลาย 2.การแข่งขันเรียงความ ระดับ ม.ต้น และม.ปลาย 3.การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ระดับ ม.ต้น 4.การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ระดับ ม.ปลาย ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 34 โรงเรียน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 264 คน ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สพม.39

สพม.3 จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ประจำปี 2562

จ, 17/06/2019 - 13:07

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 ณ หอประชุมโชติปาโล โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โดยมีนายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี กล่าวรายงานรายละเอียดการจัดการแข่งขันดังนี้ การแข่งขันความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การคัดลายมือ การเขียนเรียงความ การแต่งคำประพันธ์(กาพย์ฉบัง 16) และการแข่งขันรอบรู้วรรณคดี โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 192 คน ซึ่งผู้ที่ชนะเลิศทุกรายการแข่งขันในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จะดำเนินการส่งผลงานให้สถาบันภาษาไทย เพื่อคัดเลือกผลงานเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศต่อไป

สพม. 36 จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษา 6 หน่วยงาน ประจำปี 2562

จ, 17/06/2019 - 13:06
วันที่ 14  มิถุนายน  2562  เวลา 14.00 น.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  36  กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษา 6  หน่วยงาน  ประจำปี 2562  “กีฬาสานสัมพันธ์  รวมพลัง  การศึกษาเจียงฮาย” ณ  สนามซ้อมกีฬาสิงห์ เชียงรายยูไนเต็ด อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ   โดยมี  นายทองปอนด์  สาดอ่อน  ที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ.  คณะกรรมการการขับเคลื่อนนโยบายเขตตรวจราชการที่ 16 (Cluster) เป็นประธานเปิดงาน และมี นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36  เป็นผู้กล่าวรายงาน   ซึ่งนักกีฬาประกอบไปด้วย บุคลากรทางการศึกษา 6  หน่วยงาน  ได้แก่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  โดยแข่งขันกีฬาประกอบไปด้วย  1. แชร์บอลหญิง   2. ฟุตบอลชาย ไม่เกิน 7 คน   3. วิ่ง  100  เมตร  หญิง-ชาย    4.  วิ่งวิ่งผลัด 4 X 100  ชาย- หญิง   4. เปตองคู่ผสม   5.ชักกะเย่อ ชาย-หญิง  /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ /ภาพ-ข่าว

 

สพป.พิจิตร เขต 1 แข่งขันทักษะภาษาไทย

จ, 17/06/2019 - 13:05

เมื่อ 15 มิถุนายน 2562 ที่ ศูนย์ประชุม CK Convention Hall นายพิษณุ  เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย “รักษ์ภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการอ่านคล่อง เชียนคล่อง สื่อสารได้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ มี 5 กิจกรรม 11 รายการ ประกอบด้วย การคัดลายมือ 4 รายการ การเขียนเรื่องจากภาพ 2 รายการ การเขียนเรียบความ 2 รายการ การแต่งคำประพันธ์ 2 รายการ การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี 1 รายการ

 

 

สพป.สงขลา เขต 3 จัดโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย(3-5ปี)อย่างมีคุณภาพ ปี 2562

จ, 17/06/2019 - 13:04

วันที่  17  มิถุนายน 2562  นายสมพงษ์  สุวรรณชาตรี  ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สงขลา เขต 3 โดย นางรัตนา  ซุ้นจ้าย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.สงขลา เขต 3 ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์ เทคโนโลยี และ สะเต็มศึกษา ในระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562  ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สพป.สงขลา เขต 3  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2562 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยในสังกัด สพฐ. และสช.ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบผ่านระบบการอบรมทางไกล มีผู้เข้าอบรมเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย รร.ในสังกัด สพฐ. จำนวน 10 โรง และจาก สังกัด สช. 5 โรง โดย สพป.สงขลา เขต 3 เป็นศูนย์อบรมที่ 179 ในการอบรมผ่านทาง DLTV ช่อง 15 มีวิทยากรจาก สสวท.ให้การอบรมต้นทาง มีวิทยากรพี่เลี้ยงประจำศูนย์ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ปฐมวัย 1 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน และครูปฐมวัย 4 คน

สพป.พิษณุโลก เขต 2 อบรมครูบูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย

จ, 17/06/2019 - 13:04

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3 – 5 ปีอย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ในระดับปฐมวัย  ซึ่ง สสวท.ร่วมกับ สพฐ. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีครูปฐมวัย และผู้บริหารโรงเรียน จาก 71 โรงเรียน รวม 188 คน เข้ารับการอบรมในวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2

สพป.ยโสธร เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล ตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย(3-5ปี) อย่างมีคุณภาพ

จ, 17/06/2019 - 13:04

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล ตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย(3-5ปี) อย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย  โดยมีนายทวี แพงศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสมจิตต์ รวมแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย

จ, 17/06/2019 - 13:03

วันที่  15  มิถุนายน  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ. สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ตรวจเยี่ยมผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล  หลักสูตรบูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย  การอบรมดังกล่าวระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2562  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2

+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดกิจกรรมพื้นที่สุจริต+++

จ, 17/06/2019 - 13:02

^^^^  วันนี้  เวลา 08.00 น.  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมกิจกรรมพิธีเขตสุจริต โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อเป็นการประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมาจริยธรรมและธรรมาภิบาล  และเพื่อส่งเสริมการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ++  ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน++++

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 อบรมผู้บริหารและครูปฐมวัยด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย

จ, 17/06/2019 - 13:02

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 (เวลา 09.00 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมผู้บริหารและครูปฐมวัยด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ หลักสูตรสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2562 โครงการดังกล่าวสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล ให้ครูปฐมวัยในสังกัด สพฐ. และ สังกัด สช. วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 101 คน ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นศ.3

สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูล (Big Data) 

จ, 17/06/2019 - 08:58

สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูล (Big Data)  ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ในวันที่ 14  มิถุนายน 2562   ณ ห้องประชุม 2   เพื่อวางแผนการจัดทำฐานข้อมูลฯ  ลดความซ้ำซ้อนของการรายงาน  สามารถเชื่อมโยงข้อมูล ตอบสนองการให้บริการข้อมูล   และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานการประชุมฯ 

สพป.ชย.เขต2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนไฟไหม้

อา, 16/06/2019 - 19:06
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายมนัส​ เจียมภูเขียว​ ผอ.สพป.ชัยภูมิ​ เขต ​2​ มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินจากกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 3,000 บาท ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเด็กหญิงภาวดี​ รำพึงกาล​ นักเรียน​ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน​บ้านกุดเแดง​ อำเภอภูเขียว​ ซึ่งบ้านถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง เมื่อเช้านี้ (7 มิถุนายน 2562)

สพป.ชัยนาท จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา ในระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรบูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย

อา, 16/06/2019 - 19:06

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยระบบทางไกลโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ ในวันที่ 15 – 17  มิถุนายน 2562  วัตถุประสงค์ของการอบรม 1. เข้าใจความหมายและความสำคัญสะเต็มศึกษา รวมถึงกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 2. เข้าใจสาระที่ควรเรียนรู้ประสบการณ์สำคัญ และสภาพที่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เข้าใจแนวทางจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยจากตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย 15 โรงเรียน  จำนวน 130 คน

 

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562

อา, 16/06/2019 - 19:04

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2562 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนายธนวัฒน์ ดอกพุทธา รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา และให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และลงมือปฏิบัติจริงในการใช้โปรแกรมที่ใช้จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ณ หอประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพรุ่นที่ 1 คลิ๊กชมภาพรุ่นที่ 2 คลิ๊กชมภาพรุ่นที่ 3

หน้า