หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 2 ชั่วโมง 49 นาที ก่อน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA ONLINE)

ศ, 04/10/2019 - 08:50

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมทั้งบุคลากร   ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA ONLINE) ประจำปี 2562 พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านคุุณธรรมและความโปร่งใส และการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

+

ผอ.สพม.32 เยี่ยมคณะผู้บริหาร ครู ต้อนรับนักท่องเที่ยวในงานแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก Moto GP 2019

ศ, 04/10/2019 - 08:49

วันนี้ (3 ต.ค. 62) ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ นายรณชัย  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)  เยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนที่มาร่วมแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

ที่เดินทางมาชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก Moto GP 2019 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 นี้   ทั้งนี้ได้ร่วมต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ได้ร่วมต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยชาวต่างชาติทยอยเดินทางด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำ สู่ จ.บุรีรัมย์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสู่สายตาประชาคมโลก

 

สพป.ระยอง เขต ๒ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัด

ศ, 04/10/2019 - 08:47

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ สมรรถนะศักยภาพในการปฏิบัติงานตามบทบาทภาระหน้าที่ สามารถนำมวลความรู้ ประสบการณ์ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ – ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สพป.ระยอง เขต ๒, สพป.สระแก้ว เขต ๑ และโรงแรม เดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี โดยในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ และบุคลากรในสังกัด อย่างดียิ่ง

 

สพม.39 ร่วมประชุม VDO Conference “เสมา 1 ติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย”

ศ, 04/10/2019 - 08:47

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่อำเภอวังทอง อำเภอเนินมะปราง อำเภอบางกระทุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย จำนวน 11 โรงเรียน ร่วมประชุม VDO Conference “เสมา 1 ติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย” โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ตาก เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.ร.ร. ครั้งที่ 1

ศ, 04/10/2019 - 08:46

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 นายกอบกุล คมเฉลียว ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายชัชวาลย์ ทองกรณ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า เป็นคณะกรรมการออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2562 เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยมีการกำหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ครอบคลุมภารกิจสถานศึกษาให้สอดคล้อง กับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” สังกัด สพม.3 เข้ารับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจำปี 2562

ศ, 04/10/2019 - 08:46

วันพฤหัสบดีที่  3  ตุลาคม  2562  นายประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”  เข้ารับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประเภทคณะบุคคล และ นางสาวนิศารัตน์  ภู่สุวรรณ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เข้ารับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประเภทเด็กและเยาวชน ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ปี 2562  จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

 

อยุธยาวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ

ศ, 04/10/2019 - 08:45

อยุธยาวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ  “ธนชาติ  ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรีนอยุธยาวิทยาลัย  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 ในการประกวดมารยาทไทย โครงการ “ธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562” ระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่  9 – 13  กันยายน  2562  เพื่อร่วมปลูกจินสำนึกให้เยาวชนเกิดความหวงแหนวัตฒนธรรมไทย และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่คู่สังคมไทย ตามแนวคิด “ACT FOR SOCIAL PROGRESS”  ลงมือทำเพื่อสังคมก้าวหน้าอย่างยั่งยืน   นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าประกวด ได้แก่ นายคณน ใคร่ครวญขจร, นายเอกภวิษย์   ธนโชคไชย, นางสาวพัชรีภรณ์  สีดำ  นางสาวเมษภรณ์  ฝังแก้ว  ฝึกซ้อมโดย ครูเตือนใจ ประเสริฐศรี  และครูสุมาลี  จริวัฒถิรเดช

 

สพป.ชลบุรี เขต ๑ ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ศ, 04/10/2019 - 08:44

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จัดประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ  ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่ โดยเน้นตำบลเป็นฐานในการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะทำงานระดับจังหวัด โดยมีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน ๒ ปี  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายอำเภอเมืองชลบุรี นายอำเภอบ้านบึง นายอำเภอหนองใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนในพื้นที่ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีนายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานที่ประชุม

 

+

+

สพป.ปัตตานี เขต 3 วางแผนจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562

ศ, 04/10/2019 - 08:44

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 8-10 ต.ค. 2562 ณ สนาม สพป.ปัตตานี เขต 3 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพ ที่ 113 และโรงเรียนบ้านกะลาพอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ผลสำเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน การเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน และคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการประกวดและแข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จ.นครศรีธรรมราช มีรายการแข่งขันจัดเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 16 รายการ วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 28 รายการ ปฐมวัย จำนวน 2 รายการ ภาษาไทย จำนวน 14 รายการ ภาษาต่างประเทศ จำนวน 8 รายการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 6 รายการ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 11 รายการ สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 4 รายการ และศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ จำนวน 28 รายการ รวมทั้งสิ้น 127 รายการ สำหรับรายการนักบินน้อย จะจัดแข่งขันในวันที่ 8 ต.ค. 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านละหารมิตรภาพ ที่ 113

มนทิชา     แวซอเหาะ           ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์     มาแจ                  รายงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th

ร่วมส่ง รอง ผอ.สพป.พังงา ไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นการประจำที่ สพป.กระบี่

ศ, 04/10/2019 - 08:43

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาร่วมส่ง นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ รอง ผอ.สพป.พังงา ไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นการประจำที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เนื่องจากผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่เกษียณอายุราชการ ณ หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

พฤ, 03/10/2019 - 15:26

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจักรรินทร์ อภิสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯพร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 นำโดยนายวิสูตร เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และคณะ ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ในการนี้บุคลากรทั้ง 2 สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานตามกลุ่ม/หน่วยต่างๆ ด้วย ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

สพม.19 ร่วมกับ ร.ร.เชียงกลมวิทยา จัดทำโรงทานและร่วมต้อนรับ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ในพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างหลวงปูทวดรุ่นปางธุดงค์องค์ใหญ่ ที่ วัดศรีชมชื่น (มีคลิป)

พฤ, 03/10/2019 - 15:25

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 ร่วมกับ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา อ.ปากชม จ.เลย โดยนางวรากร มังบู่แว่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมจัดทำโรงทานในงานพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างหลวงปู่ทวดรุ่นปางธุดงค์องค์ใหญ่ “หนึ่งในแผ่นดิน ถิ่นอีสาน” ณ วัดศรีชมชื่น บ้านเชียงกลม ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย โดยมี ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เดินทางเป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา เป็นโรงเรียนประจำตำบลเชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย มีนักเรียนทั้งหมดกว่า 900 คน ได้นำวงโยธวาทิต คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนเข้าร่วมให้การต้อนรับ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พล.ต.เกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย สิบเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอปากชม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมชาวปักษ์ใต้จังหวัดเลย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน พี่น้องประชาชนชาวอำเภอปากชม ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

พร้อมกันนี้นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นตัวแทนผู้บริหาร ครูและบุคลากรของ สพม.19 ได้มอบภาพวาด “พญาอนันตนาคราช 9 เศียร” ประจำอำเภอปากชม ซึ่งวาดโดยครูปิยพร สารมโน ครูศิลปะโรงเรียนเชียงกลมวิทยา อีกด้วย

……………………………………………….

ลิงค์ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=3040293025997423&__xts__%5B0%5D=68.ARCetxN9DonTxnOMAUWLFblSh6eekDnJ5rrdNSDA9LYRkzucqyDrHT64ZmVRRHNPz406Fju54RkNbpwC4DUU62DUTGDvkrnPOY-s94QJvzFbWmg_c7qhf9dEW55_0VYeH_1NxSS_uqq9gPb67xBoUnXxjv-DZxqkT66XRvBCpblKJt7eH3vDav0qGc4cvinHGgt9-ZwoHTDea3kYS8E4Hhdoa1ehCothrt752M2BroE7Q6rEnwwDwsQkLJlRg90IAaFanDKu09SHeFHWYzzHps7wOOfy9SqMa_yS7dVXBhFF0_ny_aHnp5jkfSEJwq_XrYu99fViAyCMwfLupckfgMykqs-5OS9dck8bzFzHiakntoQY-Zc3-i_fqDfvWAy-z1foRSiKBGKa3zobrXRFygdKTCFw9LYTWe-Q83PMDPxg-2BdwA5—UAkitpqd4iYAAOsqxInD3V5rh-kvY-&__tn__=-UC-R

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

พฤ, 03/10/2019 - 15:25

วันที่  3  ตุลาคม  2562  เวลา  10.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  ครั้งที่  2  (1  ตุลาคม  2562)  เพื่อให้คณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ   ครั้งที่  2  (1  ตุลาคม  2562)  พิจารณาเงินคงเหลือของข้าราชการกลุ่มที่  1  และกลุ่มที่  2  ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2

ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมให้กำลังใจ ผอ.โรงเรียนในสังกัด เพื่อประเมินฯเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

พฤ, 03/10/2019 - 15:24

วันที่ 2 ก.ย. 2562 เวลา 09.00 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง ผู้บริหารสถานศึกษาจากสังกัดใกล้เคียง และบุคลากรเขตพื้นที่ฯ ร่วมให้กำลังใจนายอุดม ชูอ่อน ในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยมีนายสุนันท์ เทพศรี เป็นประธานอนุกรรมการฯ ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เดินทางพร้อมคณะและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการในการประเมินครั้งนี้ มีคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับและนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านช่องแมว อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

มนทิชา   แวซอเหาะ     ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์   บลูกาวาลี      รายงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th

สพป.ชลบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ

พฤ, 03/10/2019 - 15:24

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ เพื่อให้กำลังใจคณะและนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน และได้ทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

ร่วมให้การต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยสถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรม CSR ปศส.15

พฤ, 03/10/2019 - 15:22

#นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยสถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรม CSR ปศส.15 เพื่อสังคมสานต่อความดีที่ยั่งยืน โดยมอบระบบเครื่องกรองน้ำ ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ณ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งสิ้น 784 คน ครู 42 คน ภายใต้การนำของนายกิ่ง ลิ้มประสาท ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนวัดเกาะวังไทร เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล และได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน ในโอกาสนี้ ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พันโท ดร.สินธพ แก้วพิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต 1 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะวังไทร ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม ในโอกานี้ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ได้เยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดเกาะวังไทร  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562  ภาพตามลิงค์ 

สพป.พิษณุโลก เขต 3 เตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่

พฤ, 03/10/2019 - 15:22

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562   ซึ่งในปีนี้ อำเภอวัดโบสถ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

พฤ, 03/10/2019 - 15:21

วันที่  3  ตุลาคม  2562  เวลา  09.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  69  ปีการศึกษา  2562  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันกิจกรรมวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  69  ปีการศึกษา  2562  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในวันที่  9 – 10  ตุลาคม  2562

สพป.ยโสธร เขต 2 จัดพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

พฤ, 03/10/2019 - 15:20

วันที่ 3  ตุลาคม 2562  เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมี นางสาวสุจิตรา ทาลีราช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมการแข่งขัน ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา 18 กลุ่ม 127 กิจกรรมหลัก และ ระดับมัธยมศึกษา 18 กลุ่ม 127กิจกรรมหลัก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2562  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และทักษะด้านวิชาชีพ
  2. เพื่อจัดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ สุทรียะภาพด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  3. เพื่อเสนอผลงานนักเรียนให้ปรากฎแก่สายตาสาธารณชน
  4. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค และระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวเพ็ญประภา  มีเพียร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ : ภาพ / ข่าว

สพม.35 ขับเคลื่อนรายงานผลการดำเนินงานปี 2562 และวางแผนงานปี 2563

พฤ, 03/10/2019 - 10:59

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดโครงการรายงานผลการดำเนินงานปี 2562 เพื่อขับเคลื่อนรายงานผลการปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ผลการขับเคลื่อนนโยบายตามแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรอบยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ปี 2562 ตลอดรวมถึง วางแผนจัดทำโครงการรองรับการปฏิบัติงานปี 2563 โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน นางอุดม ถาวร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนกล่าวรายงาน บุคลากรในสำนักงานเข้าร่วมกว่า 60 คน ระหว่างวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2562

นอกจากนี้ ยังมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะทำงานอีกด้วย

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มนโยบายและแผน/เจ้าของโครงการ

หน้า