หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 2 ชั่วโมง 17 นาที ก่อน

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เปิดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด เครือข่ายวังทอง 1

พ, 12/02/2020 - 14:53

นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 1 โดยมี นายศุภณัฐ จันประตูมอญ ประธานเครือข่ายฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อฝึกให้ลูกเสือ ยุวกาชาด อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และนำประสบการณ์การอยู่ค่ายพักแรมไปประยุกต์ใช่้ในชีวิตประจำวัน โดยมีลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด จำนวน 12 โรงเรียนร่วมเข้าค่าย จำนวน 193 คน ผู้กำกับ และรองผู้กำกับลูกเสือสามัญและยุวกาชาด  จำนวน 32 คน จัดกิจกรรมเข้าค่ายในระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการ RT

พ, 12/02/2020 - 14:53

เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องชาลวัน  สพป.พิจิตร เขต 1 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)  ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งการประชุมเป็น 2 รุ่น ได้แก่รุ่นที่ 1 ภาคเช้าโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมือง วังทรายพูน วชิรบารมี รุ่นที่ 2 ภาคบ่ายโรงเรียนในสังกัดอำเภอสามง่าม โพธิ์ประทับช้าง สากเหล็ก เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้อง ซี่งจะดำเนินการสอบในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามสอบของโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

 

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับโล่เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสะเกษ” ประจำปี 2562 สาขาการศึกษา

พ, 12/02/2020 - 09:39

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นักการศึกษาผู้ประสานสิบทิศ เจ้าของวิสัยทัศน์ “คุณภาพไม่มีเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอ เป็นผู้บริหารการศึกษาที่มุ่งมั่น ปั้นเด็กศรีสะเกษให้เต็มศักยภาพ แชมป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ เป็นผู้ประสานงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ได้เป็นที่ประทับใจของจังหวัดต่าง ๆ ที่มาร่วมการแข่งขัน ทำให้ได้รับการยอมรับ และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างยิ่ง จึงได้รับการสรรหาให้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสะเกษ” ประจำปี 2562 สาขาการศึกษา จากพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมแสดงความยินดีด้วย////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

กลุ่มลำปลายมาศ ๘ อบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืนทุกช่วงวัย

พ, 12/02/2020 - 09:31

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืนของทุกช่วงวัย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจถึงผลดีของการออกกำลังกายที่ถูกต้อง

 เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่โรงเรียนบ้านตูบช้าง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเกียรติศักดิ์  รสจันทร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืนของทุกช่วงวัย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจถึงผลดีของการออกกำลังกายที่ถูกต้อง และนำความรู้ไปขยายผลโดยใช้นักเรียนเป็นกลุ่มเป้าหมายและอาศัยโรงเรียนเป็นฐานในการฝีกการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้วย FUNCTION TRAINING กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ ซึ่งจะดำเนินการจัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านตูบช้าง วิทยากร ดร.อมรเทพ  วันดี คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาพลศึกษา ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ และกลุ่มเครือข่ายร่วมพัฒนา ได้แก่ นางจุฑามาศ  ซารัมย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก นางบัวลอย  ชุ่มกระโทก  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยก่อนการอบรม คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาพลศึกษา จากมหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกันยืนสงบนิ่ง ๑ นาที เพื่อร่วมไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา

 

ค่าย STEM & ROBOT ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว Kid Bright

พ, 12/02/2020 - 09:29

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดค่าย STEM & ROBOT ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว Kid Bright เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นพื้นฐาน เขียนโปรแกรมและสามารถประกอบหุ่นยนต์ได้

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการ ค่าย STEM & ROBOT ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว Kid Bright วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นพื้นฐานของการประดิษฐ์หุ่นยนต์ มีความรู้ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นที่ใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำงานได้ โดยผู้เรียนสามารถประกอบหุ่นยนต์ได้ โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และเพื่อคัดเลือกตัวแทนของโรงเรียนไปร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชาติในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ที่หน่วยงานอื่นๆ จัดขึ้น โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๗๖ คน และกลุ่มที่สนใจร่วมกิจกรรมอีก จำนวน ๑๔ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายวิทวัส บุญลีลากุล วิศวกร ผู้ก่อตั้ง บริษัท      โปรไมโครเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และนางสาวมัลลิกา สิริวรจรรยาดี กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์

บอร์ดสมองกลฝังตัว Kid Bright เป็นบอร์ดที่ส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานของการเรียนโค้ดหรือการเขียนโปรแกรม ที่มีจุดเริ่มต้นจากโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพระหว่างความคิดเชิงตรรกะและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในลักษณะการเรียนรู้แบบ Learn and Play บอร์ด Kid Bright โดยได้รับการออกแบบจากทีมวิจัยและพัฒนาของเนคเทค และ สวทช. ให้เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่ต้องการเรียนรู้การทำงานและการเขียนโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์สมองกลฝังตัว เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดบอร์ด Kid Bright และเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบ STEM ศึกษา โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ตระหนักเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดค่าย STEM & ROBOT ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว Kid Bright ขึ้นนมาในครั้งนี้

ผอ.สพม.28 เป็นประธานเปิดงานโครงการ S.K.W. Open House 2020 ณ เวทีกลางหน้าอาคารเรียน 100 ปี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

พ, 12/02/2020 - 09:29

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ S.K.W. Open House 2020 ณ เวทีกลาง หน้าอาคารเรียน 100 ปี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และฝึกให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการ และด้านอาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพป.หนองคาย เขต 1 กิจกรรมแสดงการไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์จังหวัดนครราชสีมา

พ, 12/02/2020 - 09:28

วันอังคารที่  11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.35 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะรองผอ.สพป.,ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัดร่วมแสดงการไว้อาลัยแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เสียชีวิตในเหตุการณ์จังหวัดนครราชสีมา ด้วยการแต่งกายไว้ทุกข์และกิจกรรมสงบนิ่ง ประมาณ 5 นาที  ณ  บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

ผช.เลขา กพฐ. ประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแก่ศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 18 หน่วยพัฒนาที่ 5 จ.อุดรธานี

พ, 12/02/2020 - 09:27

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 18 ประจำหน่วยพัฒนาที่ 5 จำนวน 144 คน ในการนี้ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้บรรยายพิเศษและให้โอวาทปิดการอบรม โดยมี นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในนามประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มี ผอ.สพท. ในเขตตรวจราชการที่ 10, 11 และ 12 เข้าร่วมในพิธี ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี

>>>>> ภาพทั้งหมด <<<<<

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมชี้แจงตัวแทนคณะกรรมการระดับสนามสอบ “การจัดสอบเพื่อประเมินความสามารถ   ด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562”

พ, 12/02/2020 - 09:26

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบายแก่คณะกรรมการระดับสนามสอบ “การจัดสอบเพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562” ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เพื่อชี้แจง  ทำความเข้าใจในการดำเนินการฯ  ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารการทดสอบ  มีนายพรภิรมย์  สุทธิกานต์   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  และคณะศึกษานิเทศก์   ร่วมชี้แจงรายละเอียด โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1จะดำเนินการจัดสอบฯ ในวันที่  12  กุมภาพันธ์  2563 นี้

สพม.36 เข้าร่วมประชุมโครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเซียลมีเดีย

พ, 12/02/2020 - 09:26
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ น.ส.อำภาพร สุภาวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเซียลมีเดีย (Student Act to Stop Bullying in Schools and on Social Media) เพื่อพัฒนา E-Learning และ E-Training ในยุคดิจิตอล ระหว่างวันที่ 8–9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมี นายพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย เป็นประธานในพิธี/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงที่โคราช

อ, 11/02/2020 - 16:25

11  กุมภาพันธ์ 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จัดให้มีการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ซึ่งในวันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้พร้อมใจกันแต่งกายไว้ทุกข์ และก่อนดำเนินการประชุม นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ได้นำผู้เข้าประชุมร่วมไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธสงครามบุกกราดยิงกลางเมืองนครราชสีมา ทำให้มีผู้บาดเจ็บและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้สูญเสีย และชาวนครราชสีมาทุกท่าน จากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มอบโล่และเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับโรงเรียนที่มีผลการประเมิน IQA Award  ระดับยอดเยี่ยมและระดับดีเด่น และการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียนจากศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ส่วนประเด็นสำคัญในการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เน้นให้ทุกโรงเรียนยังคงให้ความสำคัญตามนโยบาย “กายภาพที่ดี สู่คุณภาพที่ดีขึ้น” โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย  ซึ่งกายภาพของโรงเรียนจะเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนถึงการพัฒนาโรงเรียนเพื่อไปสู่เป้าหมาย “เก่ง ดี มีทักษะ มีสุขภาพดี”ให้ทุกโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ เพื่อรับการประเมิน เช่น RT/ NT /การสอบปลายปีของผู้เรียนโดยข้อสอบมาตรฐาน เป็นต้น นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ให้ขอเสนอแนะการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จาก ส.ม.ศ. เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน ซึ่งโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ได้รับการประเมินเรียบร้อยแล้วเมื่อ 22-24 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ก่อนปิดการประชุมเป็นการติดตามงานตามภารกิจในช่วงเวลาที่ผ่านมาและร่วมวางแผนงาน กำหนดกรอบงานที่จะต้องดำเนินการต่อไป

ประชาสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ปีการศึกษา 2563

อ, 11/02/2020 - 16:24

สพฐ. ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ที่มีการดำเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบห้องเรียนพิเศษ มี 3 โปรแกรม ดังนี้

  1. โปรแกรมนานาชาติ จำนวน 19 โรงเรียน
  2. โปรแกรมพหุภาษา จำนวน 11 โรงเรียน
  3. โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สองภาาษา จำนวน 17 โรงเรียน

เพื่อให้ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปทราบเกี่ยวกับข้อมูลรายชื่อและรายละเอียดโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) และมีทางเลือกให้กับบุตรหลานในการเข้าเรียนในรูปแบบห้องเรียนพิเศษ

รายละเอียด

เด็กหญิงศิริวรรณ ชุมชัย นร.รร.ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ  คว้ารางวัลชนะเลิศบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศ, 07/02/2020 - 14:00

 

สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงศิริวรรณ ชุมชัย นักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศบรรยายธรรม

ในการประกวดบรรยายธรรม ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาตอนต้น) ตามโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและประกวดบรรยายธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีพุทธศักราช 2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย ได้รับเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ณ จังหวัดลำพูน ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ต่อไป

เปิดบ้านวิชาการ 2562 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม.35

ศ, 07/02/2020 - 13:59

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จัดกิจกรรม งานวิชาการ “เปิดบ้านวิชาการ 2562 Hangchatwittaya Open House” เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งแนะแนวทางการศึกษาเพื่อเป็นช่องทางให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดงานฯ โดยมีนายใจชาย ปัณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กล่าวรายงาน ภายในงานมีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ที่มีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาร่วมจัดนิทรรศการ อาทิ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง, วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง, มหาวิทยาลัยเนชั่น, ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอห้างฉัตร, ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยี พลังงานชุมชนวอแก้ว และโรงเรียนประชาวิทย์ อีกทั้งมีสถานศึกษาระดับประถมในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร เข่าร่วมงานฯ ครั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางเลือกทางการศึกษาอีกด้วย

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

ณรงค์ ศรีตาบุตร

พนักงานขับรถ/ภาพ

 

นร.รร.แม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม

ศ, 07/02/2020 - 13:58

#สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพุทธชาติ ใฝ่เวลาดี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
และนายเจษฏากรณ์ สุนิธิมงคลชัย ที่ได้รับวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
#ในการประกวดบรรยายธรรม ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) ตามโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและประกวดบรรยายธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีพุทธศักราช 2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนักเรียนทั้ง 2 คน ได้รับเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ณ จังหวัดลำพูน ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ต่อไป

 

Cluster17 ดำเนินการจัดประชุมการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

ศ, 07/02/2020 - 13:58

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นนพื้นฐาน มอบหมายให้กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 เป็นผู้แทนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตระยะเวลา 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 2563) ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์ สู่ 4 กลยุทย์ 16 จุดเน้น

ศ, 07/02/2020 - 13:57

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ดร. มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์ สู่ 4 กลยุทย์ 16 จุดเน้น พร้อมบรรยายเรื่องการยกระดับและพัฒนาด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของ สพป.ลพบุรี เขต 2 ในการนี้ศึกษานิเทศก์ สพป.ลบุรี เขต 2 ร่วมบรรยายจุดเน้นที่สำคัญได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/ห้องเรียนคุณภาพ/การยกระดับการสอบ O-NET/การพัฒนาหลักสุตรปฐมวัย / การประกันคุณภาพภายนอก / การพัฒนาการอ่านการเขียน (กลุ่มสาระภาษาไทย) และมาตรฐานและตัวชี้วัดวิทยาการคำนวณ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ) ณ ห้องประชุม รร.บ้านคลอง อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เตรียมความพร้อมผู้บริหารโรงเรียน ในการประเมินความสามารถด้านการอ่าน

ศ, 07/02/2020 - 13:56

        วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวฤชากร  อำไพศรี  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  รุ่นที่ 2 ผู้บริหาร  เพี่อชี้แจงทำความเข้าใจข้อปฏิบัติในการจัดการประเมินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความโปร่งใสถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานของการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ   ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

วันประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเกียรติยศ “เพชรสวนนนท์”

ศ, 07/02/2020 - 13:56

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมงานวันประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลเกียรติยศ “เพชรสวนนท์” ประจำปีการศึกษา 2562 และรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภท องค์กรที่มีคุณูปการต่อโรงเรียน องค์กรสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกวิทวัส รชตะนันท์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “เพชรสวนนนท์” ณ หอประชุมสิรินธราลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

 

สพม.3 พร้อมใจจัดกิจกรรมขยับกายสบายชีวี ประจำปี 2563

ศ, 07/02/2020 - 13:56

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นำข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย “ขยับกาย สบายชีวี” ประจำปี 2563 เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความตื่นตัวในการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่อนคลายอารมณ์ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัย ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการเต้นแอโรบิคประกอบเพลง และกีฬาเปตองสานสัมพันธ์ ทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยมีนางสาวณัฐภัสสร โชติสุต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายธิรพงษ์ เทโหปการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ //ภาพ : นางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูน // ข่าว : นางสาววันวิสา นวลเป็นใย

 

 

หน้า