หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 57 นาที ก่อน

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับชม”พุธเช้า ข่าวสพฐ.”และประชุม รอง ผอ.สพป.ปข.1/ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม

พ, 18/03/2020 - 13:32

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11/2563 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จต่อจากนั้นนายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หารือข้อราชการ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ ติดตามภารกิจงานต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มงาน ณห้องประชุมตาม่องล่าย(ชั้น 2)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

 

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11/2563

พ, 18/03/2020 - 13:31

           วันที่  18 มีนาคม 2563  นายสมพร  แปไธสง  นายสำราญ  อยู่นาน  รองผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต  2   พร้อมบุคลากรในสังกัด  ร่วมรับชม   “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”   ครั้งที่ 11/2563 ซึ่งส่งสัญญาณ Conference  จากส่วนกลาง สพฐ. เพื่อรับทราบนโยบาย  แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา   ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพพร้อมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายบริหารการศึกษา  ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมแจ้งข้อราชการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”

พ, 18/03/2020 - 13:31

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม VDO Conference อาคาร 1 ชั้น 3 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 นายทินกร หมวกแก้ว รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ ประชุมรับฟัง “รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.” รับนโยบายสพฐ.และประชุมแจ้งข้อราชการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม VDO Conference อาคาร 1 ชั้น 3 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 นายทินกร หมวกแก้ว รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ ประชุมรับฟัง “รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.” รับนโยบายสพฐ.และประชุมแจ้งข้อราชการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓

พ, 18/03/2020 - 13:31

วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์  บุญยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายปริญญา นวลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้างในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. และพุธเช้า ข่าวโรงเรียน ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๓ ผ่านทางระบบ VDO  conference  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายบริหารการศึกษา โดยรับชมรายการ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ในการนี้  ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน พร้อมทั้งบุคลากรของ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ติดตามรับชมผ่านทาง ช่องทาง ต่าง ๆ ดังนี้ ๑. สถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม      ช่อง DLTV  ช่อง ๑๔  ๒. ผ่าน www.obectv.tv

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) ที่ประสบอัคคีภัย

จ, 09/03/2020 - 08:57

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) ที่ประสบอัคคีภัย เมื่อเวลาประมาณ 23.00 น.วันที่ 5 มีนาคม 2563 ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า อาคารเรียน ศก 04 สร้างเมื่อปี พ.ศ.2518  ได้รับความเสียหายทั้งหลัง วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน ได้รับความเสียหายทั้งหมด จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำโรงเรียนได้เก็บเศษวัสดุที่เสียหายจากไฟไหม้ เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน โดยมี นายไชยเศรษฐ์ เสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พร้อมด้วย คณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนราชการ กำนัน และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

สพป.ยะลา เขต 3 จัดกิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับรองผอ.สพป.ยล.3 คนใหม่ด้วยความอบอุ่นและยินดี

จ, 09/03/2020 - 08:56

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่หอประชุมโรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับนายเชาวลิต เพ็ชรหวล ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ทั้งนี้ มีนายเสกสรรค กอเส็ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1พร้อมคณะ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชนคณะครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เดินทางมาส่งและร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ โดยมีพันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป./สพม.ในพื้นที่อำเภอเบตงร่วมให้การต้อนรับจำนวน 300 คน ด้วยความอบอุ่นและยินดีที่ได้บุคคลที่มีคุณภาพมาร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาในพื้นที่อำเภอเบตงและธารโตให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น สำหรับกิจกรรมภายในงานเลี้ยงมีการกล่าวส่งมอบโดยนายเสกสรรค กอเส็ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 และนายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้คล้องพวงมาลัยเพื่อรับมอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดี ตลอดจนบันทึกภาพร่วมกัน ต่อจากนั้นได้เดินทางไปที่ทำงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ต่อไป

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/ทีมงานประชาสัมพันธ์ ภาพ

สพม.39 จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา Big cleaning day”ลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง และระงับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จ, 09/03/2020 - 08:56

วันที่ 6 มีนาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  มอบหมายให้ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนา Big cleaning day” ลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 สร้างความรอบรู้ให้กับบุคลากร ปรับพฤติกรรมสุขอนามัยส่วนบุคคล ยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” สวมหน้ากากอนามัย และทำความสะอาดบ้านเรือน สถานที่ทำงาน สถานที่สาธารณะ เครื่องมือเครื่องใช้ จุดที่ประชาชนสัมผัสร่วมกัน ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งสามารถป้องกันโรคนี้ได้ด้วยความร่วมมือของทุกคน ทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน ทำความสะอาดอย่างถูกวิธี โดยเช็ดและทำความสะอาดจุดเสี่ยงแพร่เชื้อต่าง ๆ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและแอลกอฮอล์ 70%  เน้นการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ที่จับบริเวณประตู ราวบันได  ลูกบิดประตู โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องทำงานรวมถึงห้องน้ำ และหมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำและสบู่บ่อย ๆ รวมถึงสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

จ, 09/03/2020 - 08:55

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธาน ในประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมท่าฉางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการฯทราบและรายงานผลการปฎิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ในปีที่ผ่านมา ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ป้องกันเข้ม COVID -19

จ, 09/03/2020 - 08:54

เมื่อ 6 มีนาคม 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 กำหนดมาตรการป้องกันเข้ม COVID -19 ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุก ๆ คน

ร.ร.เลยพิทยาคม สพม.19 ป้องกันโควิด-19 สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (มีคลิป)

จ, 09/03/2020 - 08:54

นายวิชัย ปุรัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เปิดเผยว่า โรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเลย และเป็นโรงเรียนแข่งขันสูงโรงเรียนเดียวในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ได้จัดการสอบคัดเลือกเพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 โครงการ คือ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (GEP) และโปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 ดครงการ คือ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SM) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) และห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (ICE)

“เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้ออกประกาศให้นักเรียนที่จะมาเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ให้นักเรียนที่จะเข้าสอบทุกคนได้จัดเตรียมและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าห้องสอบ และขอให้มาถึงสนามสอบก่อนเวลา 07.45 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หน่วยป้องกันการแพร่ระบาดจากโรงพยาบาลเลย ได้ทำการตรวจคัดกรองก่อนขึ้นอาคารสอบ และล้างมือด้วยเจลที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้หน้าห้องสอบก่อนเข้าห้องสอบทุกคน  ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองไว้ให้กับนักเรียนที่หาซื้อไม่ได้อีกด้วย ซึ่งตลอดเวลาการจัดสอบทั้ง 2 วันบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างดี” ผอ.ร.ร.เลยพิทยาคม กล่าว

นางสาวพรทิพย์ สารวงษ์ ผู้ปกครองนักเรียน บอกว่า ตนได้หน้ากากอนามัยของโรงเรียนและโรงพยาบาลเลยที่จัดเตรียมสำรองไว้ให้ เนื่องจากไปหาซื้อหน้ากากอนามัยทั่วจังหวัดเลยมาหลายวันแล้วหาซื้อไม่ได้จริง ๆ

ด้านนางฉันทนา คำเมืองคุณ และนางนงเยาว์ สิงหา ผู้ปกครองนักเรียน บอกว่า เป็นมาตราการที่ดีที่ทางโรงเรียนกำหนดขึ้น เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19  ส่วนหน้ากากอนามัยก็ใช้แบบผ้าที่เคยมีไว้ที่บ้าน ………………………………………… กฟตภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.19 ภาพ/ข่าว

สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ป้องกัน Covid 19

จ, 09/03/2020 - 08:53

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายปรีชา ทัพใหญ่ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นำคณะบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ฺBig Cleaning Day ลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 2019) ณ บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เวลาเดียวกัน ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นำคณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ณ บริเวณตลาด 120 ปี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เวลา 13.00 น. บุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมใจจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดโต๊ะทำงาน บริเวณโดยรอบสำนักงาน ลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 2019)

 

ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานการบริหารวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนจ้าราชการ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2563

จ, 09/03/2020 - 08:52

วันที่ 6 มีนาคม 2563 (เวลา 09.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานประชุมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วย ดร.สุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 และคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการมีหน้าที่ บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวงเงินที่เหลือจากคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 และวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารวงเงิน ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

+++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 coaching team ผอ.โรงเรียนบ้านแม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน+

จ, 09/03/2020 - 08:51

<<<<วันศุกร์   ที่ 6  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 นายสุภาพ กาวิ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการ coaching team ก่อนการประเมินครั้งที่ 2 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี นายศักดิ์ชาย อรุณสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางดารารัตน์ ผิวผัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม เพื่อเตรียมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของนายทิตย์ คำ  ทวิชากรสีทอง อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน//  ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน ขอบพระคุณภาพจากท่านผอ.ดารารัตน์ ค่า//

สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน อาหารกลางวัน เศรษฐกิจพอเพียง

จ, 09/03/2020 - 08:49

นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โครงการอาหารกลางวัน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง และสภาพแวดล้อม โรงเรียนบ้านซำรัง โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น และโรงเรียนบ้านผาท่าพล อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563

โรงเรียนอุตรกิจ จัดกิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล (เดย์แคมป์)

ส, 07/03/2020 - 22:33

///// ที่โรงเรียนอุตรกิจ อำเภอเมืองกระบี่ นายชุมพล อมตวิยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ เป็นประธานเปิดบ้านอนุบาล (เดย์แคมป์) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยการเข้าค่ายกลางวันนักเรียนปฐมวัย จำนวน 116 คน เพื่อประเมินพัฒนาการของเด็กทั้ง ๔ ด้านคือ ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านอารมณ์ ด้าน จิตใจ และด้านสติปัญญา และส่งเสริมให้เด็กได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน กล้าแสดงออกและเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ชมการแสดงผลงานกิจกรรมเด็กที่เกิดจากประสบการณ์ในชั้นเรียน โดยนักเรียนเป็นผู้สาธิตขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรม มีครูเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ และนำเสนอการปฏิบัติกิจกรรมด้วยการปฏิบัติจริง โดยมีนายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 นางอภิญญา กระมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง นายจินดา ช่างคิด ผู้ทรงคุณวุฒิของ สพป.กระบี่ นางผิวพรรณ ป้อมอุ่นเรือน ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ นายพิพัฒน์ รอดนัคเรศน์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอุตรกิจ รวมถึงชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน
นายชุมพล อมตวิยานนท์ กล่าวว่า โรงเรียนอุตรกิจได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านอนุบาลให้กับเด็กๆ ปฐมวัยในลักษณะของการเข้าค่ายกลางวันมาอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับปีนี้ มีนักเรียนปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งหมด 116 คน โดยคณะครูสายชั้นอนุบาลได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล (เดย์แคมป์) ด้วยการจัดแสดงผลงานและกิจกรรมของนักเรียนในปีการศึกษา 2562 ได้แก่ โครงงานเพาะถั่วงอกคอนโด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2/2 และโครงงานต้นอ่อนทานตะวัน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3/2 การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ชุดสาวน้อยบ้านนา และชุดรถแห่รถยู้ และการนำเสนอกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โครงงานตะไคร้แปลงร่าง และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฐาน 2 ฐาน คือ ฐานที่ ๑ หมูน้อยเก็บเงิน และฐานที่ ๒ ขนมเค้กแฟนซี บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน ที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

รับมอบอาคารคอบบร้าโกลด์ 2020 โรงเรียนวัดดงข่อย สพป.พิษณุโลก เขต 2

ส, 07/03/2020 - 22:33

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม  นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รอง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกคอบบร้าโกลด์ 2020 ให้กับโรงเรียนวัดดงข่อย ต.วังพิกุล อ.วังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายปรีชา ทัพใหญ่ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายเจษฎา แสงจันทร์ ร่วมรับมอบ  โดยมี พล.อ.ต.สรรพชัย ศิลานิล ผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 20 ส่วนกองทัพอากาศ พร้อมด้วย  Colonel Jaime Schofield , Colonel Sun Zhi  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ประชาชน ผู้ปกครอง รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีจำนวนมาก  ทั้งนี้สำหรับการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกองทัพอากาศไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ที่เข้าร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐอเมริกา (กองกำลังสหรัฐอเมริกา ประจำภาคพื้นแปซิฟิก) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 39 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2563 สำหรับโครงการก่อสร้าง (Engineer Civic Assistance Program : ENCAP) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มีจำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านกร่าง ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดดงข่อย ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาและสันทนาการต่อไป นอกจากนี้ภายในพื้นที่โครงการก่อสร้างฯ ยังจัดให้มีกิจกรรมการบริการทางการแพทย์ทหารของประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ การบริการตัดผม

กิจกรรมบันเทิง แก่นักเรียน

สพป.พิษณุโลก เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

ส, 07/03/2020 - 22:32

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย รองสนิท ประหา รองผอ.สพป.พล.3 รองสมาน เวียงปฎิ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคคลทางการศึกษา สพป.พล.3 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning Day ลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 และป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (Covid 19)  ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ (หลังเก่า) อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมีว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธานในพิธี

++ท่านรองชนธัญ ติ๊บเมืองมา ให้กำลังใจและนโยบายการตรวจสอบข้อสอบอัตนัย NT สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ++

ส, 07/03/2020 - 22:32

<<<<วันเสาร์  ​ที่7  เดือน​มีนาคม​พ.ศ.2563  นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ​  ให้กำ​ลัง​ใจและนโยบาย​แนวทางการตรวจ​ข้อสอบอัตนัยแก่คณะกรร​มการตรวจ​ข้อสอบ​อัตนัย​ของสพป.แม่ฮ่องสอน​เขต1   ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียน​ระดับชาติ​ (National ​ Test​ : NT)​  ของ​ชั้น​ประถมศึกษา​ปี​ที่​3  ปีการศึกษา​2562     เพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน  โดยมีนางสาวรุ่งทิพย์  อนุเมธางกูร  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดูแลการตรวจข้อสอบ ณ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1 //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร สพม.19 ตรวจโควิด 19 ก่อนเข้าห้องสอบห้องเรียนพิเศษ

ส, 07/03/2020 - 22:31

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 นายบุญมา ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (7 มีนาคม 2563) โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนพิเศษ EIS ได้ดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาลบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหมากเลื่อม ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (รพ.สต.บ้านหมากเลื่อม) ส่งบุคลากรเข้ามาตรวจวัดผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส โควิด 19 และเพื่อความสบายใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาสอบคัดเลือก

…………………………………………….
ขอขอบคุณข้อมูลจากจากรองณรงค์ศักดิ์ พิเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม.19

สพม.35 รับมอบถนน และร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี

ส, 07/03/2020 - 22:31

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และพิธีเปิดถนนภายในโรงเรียนโดยได้รับการจัดสรรจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานรับมอบถนนภายในโรงเรียน และร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน โดยมีนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมงาน นายผจญ ภักดีวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกล่าวรายงาน นอกจาก นั้นยังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนดีเด่น 5 ส. อีกด้วย

 

ณรงค์  ศรีตาบุตร

พนักงานขับรถ/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

หน้า