หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 1 ชั่วโมง 42 นาที ก่อน

สพป.ชัยนาท ประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด

ศ, 14/02/2020 - 09:09

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สพป.ชัยนาท นำโดย นางสาวลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และ คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าสอบ ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด พร้อมตรวจโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ได้มอบนโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนให้มีการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน จุดเน้นคือการอ่านคล่อง เขียนคล่องของผู้เรียน ในการนี้ ได้ให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

พฤ, 13/02/2020 - 17:22

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  ดร.เจริญ  ราชโสภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) อำเภอพังโคนและอำเภอพรรณานิคม  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนที่เข้าสอบในครั้งนี้….ชุลีพร/ข่าว

การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.22 เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด TO BE NUMBER ONE

พฤ, 13/02/2020 - 17:20

วันพุธ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สนามฟุตบอลแสงสิงแก้ว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย    นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.๒๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.๒๒ เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ และได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาดีเด่น และหน่วยงานสนับสนุนการจัดงานฯ    โดย นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร รอง ผอ.สพม.๒๒ เป็นผู้กล่าวรายงาน และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมพิธีเปิดฯ การจัดแข่งขันกีฬาฯดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด ได้ออกกำลังกาย รักษาสุขภาพ โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อควบคู่ไปกับการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครพนม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๑๒ ชนิดกีฬา ดำเนินการแข่งขันกีฬาฯ ระหว่างวันที่ ๑๒/๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม ทั้งนี้ ใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมฯ จาก งบพัฒนาการศึกษา สพม.๒๒ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบ ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๔๒๐,๐๐๐ บาท

รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมให้กำลังใจการประเมินรับรองคุณภาพโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี ประจำปี 2563

พฤ, 13/02/2020 - 17:19

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจักรรินทร์ อภิสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯนางดวงกมล เรือนงาม นักวิชาการศึกษา ร่วมในกิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองคุณภาพโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข ประจำปี 2563 โรงเรียนบ้านพัฒนา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวพิมศรัณ นาคพังกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

สพป.อุดรธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนฯ

พฤ, 13/02/2020 - 17:18

นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านดอนเงิน โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) โรงเรียนบ้านหนองแดง และโรงเรียนบ้านกงพาน

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT

พฤ, 13/02/2020 - 17:18

13 กุมภาพันธ์ 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือ RT : Reading Test  ของทุกโรงเรียนในสังกัดพร้อมกัน  จำนวน  137  สนามสอบ  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ในสังกัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในแต่ละสนามสอบ โดย นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านวังดิน และโรงเรียนสามัคคีวิทยา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  พร้อมนี้ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในแต่ละชั้น โดยเฉพาะชั้นปฐมวัย และติดตามความก้าวหน้าในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของโรงเรียน โดยพบปะ สอบถาม จากผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากร และนักเรียนของทั้ง 2 โรงเรียน และจากการรายงานของผู้ที่ได้รับมอบหมายในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกสนามสอบ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ดำเนินโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

พฤ, 13/02/2020 - 17:17

วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ ตามโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  (RT) ของโรงเรียนในสังกัด ทุกสนามสอบดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

สพฐ. ร่วมพิธีลงนาม MOU เพื่อพัฒนางานวิจัยโครงการทุนการศึกษา

พฤ, 13/02/2020 - 16:04

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ในฐานะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยโครงการทุนการศึกษา ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จํากัด ภายใต้แนวคิด “19 ปี เส้นทางของการให้ โอกาสทางการศึกษา : สู่การพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน” พร้อมการเสวนาหัวข้อ “โอกาสการศึกษากับสังคมไทย” โดยมีผู้แทนจากทั้งสองฝ่าย รวมถึงผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุนในโครงการ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สำหรับความร่วมมือดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้บริการสังคม ด้วยงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับ และผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ มีงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งคณะฯประสงค์จะทําความร่วมมือกับบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จํากัด เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถนอกเหนือจากการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย รวมถึงการสนับสนุนด้านเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์และอื่น ๆ อันสมควรให้กับนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการผลิต ผลงานวิจัย การจัดสัมมนาทางวิชาการในรูปแบบของ Forum หรือการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) ที่สําคัญเป็นการเปิดโอกาสแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพในการได้รับประสบการณ์จากการเข้าดูงานจริงภายในบริษัท โดยมอบหมายโครงการที่ชัดเจน เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้

ขณะที่บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จํากัด เป็นธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนแบรนด์ “ชาร์ป” ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัด สพฐ. ที่มีฐานะยากจนและเรียนดี ตั้งแต่ชั้น ม.1 จนจบระดับชั้นสูงสุดในสายอาชีพและระดับชั้นอุดมศึกษา ตั้งแต่ ปี 2544 เป็นต้นมา โดยในปี 2559 บริษัทได้ปรับนโยบายการให้ทุน กฎเกณฑ์ และอัตราทุนใหม่เพื่อให้เกิดความรัดกุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นอัตราทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 4,000 บาท และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 8,000 บาท ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้บริหารจัดการเองทั้งหมด เช่น การคัดเลือกนักเรียนทุน การโอนเงินทุนให้แก่นักเรียน การติดตามผลการเรียน การใช้จ่ายเงินทุนของนักเรียน ตลอดจนการจัดค่ายนักเรียนทุน การให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลนักเรียนทุน และสรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา

เปิดบ้านวิชาการ MT.Open House “วันดอกเอื้องบานที่แม่ทา”

พฤ, 13/02/2020 - 14:17

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ MT.Open House “วันดอกเอื้องบานที่แม่ทา” ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน

นายระจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายสนั่น สิงห์ไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกล่าวรายงาน งานเปิดบ้านวิชาการฯ ครั้งนี้  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ สนับสนุน คณะครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งให้นักเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาในเขตพื้นที่บริการได้ร่วมกิจกรรม และแสดงความสามารถ เพื่อเชิญชวนนักเรียนเข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมต่อไป

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

ณรงค์  ศรีตาบุตร

พนักงานขับรถ/ภาพ

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด

พฤ, 13/02/2020 - 14:17

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565  ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด  โดยมีนายศักดิ์สว่าง สายโส /นายพรภิรมย์  สุทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /คณะศึกษานิเทศก์/บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนและผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมือง  เข้าร่วมประชุมฯ และกำหนดจัดประชุมฯ สัญจรไปยังพื้นที่รับผิดชอบที่เหลือ  ในวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

 

 

 

ร.ร.สันติวิทยาสรรพ์ สพม.19 เปิดบ้านวิชาการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (มีคลิป)

พฤ, 13/02/2020 - 14:16

นายจักรพงศ์  แถลงกัณฑ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์  อ.ผาขาว จ.เลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 “เปิดบ้าน ส.ว.ส. แก่นแท้จำปาผลิ ครั้งที่ 2” โดยได้รับเกียรติจากนายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานและเยี่ยมชมกิจกรรมของนักเรียน  ตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนที่มีนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเปิดเวทีแห่งการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางด้านวิชาการที่หลากหลายจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอโครงงาน-โครงการของนักเรียนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ การแสดงของนักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือเนตรนารี และการนำเสนอผลงานจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตลอดจนการแข่งขันทักษะวิชาการในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ อีกทั้งมีการแข่งขันความสามารถด้านการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กิจกรรมดนตรีและกีฬา การแนะแนวทางเลือกให้กับนักเรียนของโรงเรียนเครือข่ายประถมศึกษา และขยายโอกาส

นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กล่าวว่า ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีการจัดการศึกษาให้เป็นสังคมชุมชนแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ชุมชนมีส่วนร่วมและกล้าแสดงออก ทำให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเองในการมีโอกาสนำเสนอผลงานของตน พร้อมได้เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้จากสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งยังเป็นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  นั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลได้อย่างอย่างยั่งยืน

โรงเรียนบ้านฝังงา ประกาศเจตนารมณ์ สภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓

พฤ, 13/02/2020 - 14:16

โรงเรียนบ้านฝังงา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ สภานักเรียนตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ ลดขยะ มีจิตอาสา รู้เท่าทันข่าวปลอม  ป้องกันเหตุเกิดจากความรุนแรง

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านฝังงา ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นางสาวสุภาพ วันสารัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนประกาศเจตนารมณ์ สภานักเรียน ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้ ส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก ส่งเสริมการมีจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข ส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม เฟคนิวส์  (Fake News) และส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุ่นแรงจากการ กลั่นแกล้งรังแกผู้อ่อนแอกว่า Bully “สภานักเรียน ก้าวไกล เด็กไทย พัฒนา”

โรงเรียนบ้านฝังงา ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มีนางสาว สุภาพ วันสารัมย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๗๘ คน เป็นกรรมการสภานักเรียน กรรมการนักเรียน จำนวน ๑๐ คน มีนักเรียนที่เข้าร่วม ประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน

กิจกรรมเด่นของสภานักเรียน กรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านฝังงา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในรอบปีที่ผ่านมา  มีดังต่อไปนี้ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  การร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๖  การบำเพ็ญประโยชน์วันคลายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๖ และกิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ ร่วมกับชุมชน ฯลฯ

สพม.35 สร้างความเข้าใจระบบประกันภายนอกรอบสี่

พฤ, 13/02/2020 - 14:16

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สพม.35 นำโดยนายชนินทร์ วรรณมณี. ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมด้วยนางชนัดดา ทิพย์เลิศ และนายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ. ได้เข้าไปสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่เชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (2559-2563) ณ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา จังหวัดลำพูน ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ในการนี้ ได้ให้ข้อมูลดังนี้
1. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจองสถานศึกษา
2. การเขียนมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้มาจากเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโดยใช้ตัวอย่างที่กำหนดให้
3. การเขียน sar ปีการศึกษา 2562
4. การดำเนินการโครงการ / กิจกรรม ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทั้ง 3 มาตรฐาน
5. การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบสี่ และการประเมินความโดดเด่น
6. การเพิ่มช่องทางติดต่อ ศน ที่รับผิดชอบผ่านเพจ และ blog :งานประกันคุณภาพการศึกษา สพม.35 และผ่านเบอร์มือถือที่กำหนดไว้
ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการ ณัฏฐยศ ป่าหลวง ที่ให้ความสำคัญการดำเนินการประดับคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้วยการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะครูในโรงเรียนทุกคน และขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่เข้ารับฟังในครั้งนี้

ภาพโดย

ศน.พีรวุทธิ์ สีตาบุตร Ohm Dekkelangnakorn
ศน.ชนัดดา ทิพย์เลิศ Janejoy Thiplird

สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการคุมสอบ RT ป.1

พฤ, 13/02/2020 - 14:15

นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมชี้แจงการทำหน้าที่ของคณะกรรมการคุมสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง โดย สพป.พิษณุโลก เขต 2 กำหนดจัดสอบวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 แบ่งเป็นอำเภอวังทอง 64 ห้องสอบ อำเภอเนินมะปราง อำเภอบางกระทุ่ม 58 ห้องสอบ โดยมีคณะกรรมการคุมสอบอำเภอวังทอง ประชุมเวลา 09.00 น. อำเภอเนินมะปราง อำเภอบางกระทุ่ม ประชุมเวลา 13.00 น. ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2

ผอ.สพป.สิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

พฤ, 13/02/2020 - 14:14

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อประเมินเชิงวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่าน (อ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง) ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี โดยมี นางนิตยา ฮวบหิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๓

พฤ, 13/02/2020 - 14:13

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ตระหนักใส่ใจในการดูและรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ได้รับสวัสดิการตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ตระหนักใส่ใจในการดูและรักษาสุขภาพ    ของตนเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งเป็นการตรวจสุขภาพเป็นหมู่คณะอย่างครบวงจร โดยให้บริการตรวจเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ เอ็กซเรย์ปอด (โรงพยาบาล) ตลอดจนตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก (สำหรับสตรี)      โดยทางโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ได้มาให้บริการ ณ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทาง ไม่เสียเวลาในการปฏิบัติราชการ ส่งผลให้บุคลากรสุขภาพดีกันถ้วนหน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพดีของบุคลากรในสังกัด ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามสโลแกนของ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ที่ว่า “งานได้ผล คนมีความสุข”  จึงได้กำหนดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีขึ้นมาในวันนี้

 

สพป.พิษณุโลก เขต 1 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณครูสอนดนตรีไทย

พฤ, 13/02/2020 - 14:12

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองหัวยาง อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับนายเกษม วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริษัทเค แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมามอบเงินทุนสนับสนุนการจ้างครูสอนดนตรีไทย ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำดำ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว  โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้ โรงเรียนบ้านคลองช้าง โรงเรียนบ้านนาหล่ม และโรงเรียนบ้านหนองหัวยาง  พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ.ขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนการจ้างครูสอนดนตรีไทย ประกอบด้วยนายเกษม วิฑูรชาติ นายสง่า จิตรักสวน และนายปรีดา ภู่ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ โดยมีนายเรืองคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวยาง และผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ

https://www.facebook.com/pg/educationplk1/photos/?tab=album&album_id=3451116041625277

 ปชส.สพป.พล.1: ภาพ/ข่าว

หน้า