หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 3 ชั่วโมง 3 นาที ก่อน

สพม.28 ร่วมต้อนรับนายกันติพจน์ สิริภักดิสกุล ที่ปรึกษาและเลขานุการคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)

ส, 07/03/2020 - 22:30
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ร่วมต้อนรับนายกันติพจน์ สิริภักดิสกุล ที่ปรึกษาและเลขานุการคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เป็นผู้แทนมาประชุมเพื่อพบปะผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งมอบเงินที่ได้รับบริจาคจากประชาชนชาวศรีสะเกษและชาวไทยทั่วประเทศให้กับ น.ส.อาทิมา กระวานธง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ ซึ่งได้สูญเสียคุณยายและคุณพ่อในเวลาใกล้กัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ ตำบลหนองหมี อำภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านหลังใหม่ของน.ส.อาทิมา กระวานธง ที่ได้รับบริจาคมาก่อสร้าง ณ บ้านแสนแก้ว ตำบลหนองหมี อำภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ตรวจเยี่ยมคณะกรรมการตรวจข้อสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)

ศ, 06/03/2020 - 17:38

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 และ นางกันยมาส ชูจีน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ด้านความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ โดยมีจุดตรวจแบ่งเป็นอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และ อำเภอทับสะแก ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ จุดตรวจอำเภอบางสะพานและอำเภอบางสะพานน้อย ณ ห้องประชุมอาคารสุพรรณิการ์ โรงเรียนบางสะพาน

 

ชมภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย

ศ, 06/03/2020 - 17:38

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยน.ส.อุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนและคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายโรงเรียนบ้านห้วยยางดี อ.หนองบัวระเหว ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ส่งผลให้ฝ้าเพดานอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ได้รับความเสียหายและมีรอยแตกร้าวและร่วงหล่นลงมาหลายจุด อาจเป็นอันตรายแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ทั้งนี้ น.ส.อุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยยางดี ได้ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ  ซึ่งคณะกรรมการฯจะได้นำข้อมูลมาพิจารณาประกอบการขอจัดตั้งงบประมาณซ่อมแซมให้กับโรงเรียนต่อไป จากนั้น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้เยี่ยมห้องเรียนพบปะคณะครู นักเรียน สอบถามปัญหา อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน และให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ในการดำเนินการจัดการศึกษาประสบผลสำเร็จ ในโอกาสนี้ ได้เข้าตรวจเยี่ยมห้องเรียน อาคารโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โดยมีนายวสันต์ ตาลทอง ผอ.โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ

 

ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดร้องธาร และโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล) อ.เวียงหนอล่อง จ.ลำพูน

ศ, 06/03/2020 - 17:37

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดร้องธาร และโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล) อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เพื่อเยี่ยมชั้นเรียนทุกห้อง และติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการเรียนการสอน การอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน พร้อมกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เน้นย้ำให้ทั้ง 2 โรงเรียนได้ส่งเสริมการเรียนทางด้านภาษาต่างๆ และเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563

รักษาราชการ ผอ.สพป.ปข.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเขต อ.ทับสะแก

ศ, 06/03/2020 - 17:37

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ โรงเรียนวัดทุ่งประดู่่ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ โรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง และ โรงเรียนบ้านสีดางาม ทั้งนี้เพื่อตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมการจัดการห้องเรียนและบริเวณโดยรอบสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม พร้อมทั้งเป็นการรับทราบปัญหาโดยตรงจากผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยมุ่งหวังถึงผลสัมฤิทธิ์ของการพัฒนาระบบศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยมีนางสาวปัทมา บุญเครือ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ นายสุรพล คงเจริญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งประดู่ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง และ นางวันวิสา ลิ้มไล้ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีดางามให้การต้อนรับ และ นำตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

 

ชมภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ พบปะกรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ศ, 06/03/2020 - 17:37

วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  พบปะกรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และมอบแนวทางเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, นายนนทิศักดิื ผาผาย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒

 

ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง , โรงเรียนวัดหนองยวง และโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว

ศ, 06/03/2020 - 17:36

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ( รอบ 6 เดือนหลัง ) จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสุพัตรา วรรณมะกอก ผอ.รร.วัดบ้านเวียงหนองล่อง , นายเจษฎา ปัญญายิ่ง ผอ.รร.วัดหนองยวง และนางสนธยา หล้าเต็น ผอ.รร.บ้านล้องเครือกวาว อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โดยได้ดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินเป็นไปตามข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ครอบคุลมภารกิจสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสพฐ. เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมรร.บ้านล้องเครือกวาว พร้อมกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ให้นายสำเนียง อัตไพบูรย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ในฐานะผู้ควบคุม ดูแล เครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง พบปะกับผู้เข้ารับการประเมินฯ

ร.ร.เชียงกลมวิทยา สพม.19 “เปิดบ้านวิชาการ สานสัมพันธ์น้องพี่ 62”

ศ, 06/03/2020 - 17:36

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 นายณัฐพล ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานเปิด กิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการ สานสัมพันธ์น้องพี่ 62” ที่โรงเรียนเชียงกลมวิทยา อ.ปากชม จ.เลย เพื่อเป็นการแสดงผลงานของครู นักเรียน ผ่านนิทรรศการฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายระดับประถมศึกษา

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ เช่น การแสดงดนตรีวงลูกทุ่ง  การเต้นแอโรบิค การเล่านิทาน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ฯ เกมส์ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ตามแนวคิดที่ว่า  “มุ่งมั่น พากเพียร มีที่เรียน มีอนาคต” โดยมีนางวรากร มังบู่แว่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลมวิทยา ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน

…………………………………………….

ขอขอบคุณข้อมูลจากครูพิกุล พุทธมาตร  โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม.19

ลิงค์ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=3409915929035129  

สพป.ลำปาง เขต 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

ศ, 06/03/2020 - 17:35

วันที่ 6 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โดยการนำของ นายเอกฐสิทธิ์ กอบกำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมกับเทศบาลเมืองพิชัย ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณไหล่ถนนสายลำปาง – งาว  ด้านหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย สะอาด ภูมิทัศน์สวยงาม โดยการพัฒนาตัดหญ้า กำจัดวัชพืช เก็บขยะ กิ่งไม้ และขุดลอกร่องน้ำ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ดังกล่าว จำนวน 60 คน

ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ(Open House) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดหนองสมณะ

ศ, 06/03/2020 - 17:34

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการ(Open House) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดหนองสมณะ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนการสอนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายฯ ตำบลนครเจดีย์ ผู้ปกครอง ชุมชนในเขตพื้นที่บริการ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การแสดงความสามารถของนักเรียน กิจกรรมการออกร้านอาหารและของที่ระลึก (กาดมั่ว คัวฮอม) ในการนี้ นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าซางที่ 2 ร่วมงานด้วย

 

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศ, 06/03/2020 - 17:34

วันที่  6  มีนาคม  2563  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (รอบสอง) ทั้งนี้  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมฯ  มีคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วยและบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

 

ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมทบทวนมติ ก.ค.ศ.ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว13/2556 ประจำปี พ.ศ.2559

ศ, 06/03/2020 - 13:18

วันที่ 5 มีนาคม 2563 (เวลา 09.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานประชุมการทบทวนมติ ก.ค.ศ.กรณีไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 ประจำปี พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยหาร อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 ประจำปี 2559

เลขาธิการ กพฐ. ประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพมัธยมศึกษา

ศ, 06/03/2020 - 13:17

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตทั่วประเทศ และคณะทำงานสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 52 คน ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร
โดยมีนายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในช่วงวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา บรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ในการนี้ นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เข้าร่วมประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพมัธยมศึกษา

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การศึกษาระดับมัธยมศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นระดับการศึกษาที่พัฒนาทักษะพื้นฐานและความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ต่อจากการศึกษาระดับประถมศึกษา และให้ผู้เรียนค้นหาความถนัด ความสนใจ และความชอบ
ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศไทย คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ซึ่งในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ย่อย ทั้งหมด 6 ด้าน และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย โดยยุทธศาสตร์ประเด็นที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ทางสุขภาวะ เป็นพลเมืองที่มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ
.
“จะเห็นได้ว่า “การศึกษา” เป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในช่วงวัยเรียน โดยเฉพาะการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อต่อยอดสู่การศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และก้าวไปเป็นวัยแรงงานที่มีคุณภาพและมีความสุข” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว.
สำหรับการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อกำหนดหลักการ แนวคิดการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งรับฟังและนำเสนอข้อเสนอแนะการพัฒนายกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา เพื่อร่วมกันระดมความคิดและพัฒนาแนวทางให้กับสถานศึกษาเพื่อนำไปปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้สูงขึ้นต่อไป
ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพฐ.

ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

ศ, 06/03/2020 - 13:16

วันที่ 5 มีนาคม 2563 (เวลา15.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านออก เขียนได้ โครงการอาหารกลางวัน การใช้สื่อ DLTV มาตรการกำจัดขยะ การปรับภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน และพบปะพูดคุยเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียน ตชด.บ้านควนมีชัย และโรงเรียนบ้านหนองนนทรี อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมกรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย​ การประเมินคุณภาพผู้เรียน​ (NT)​ ป.3​ สังกัด​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2

ศ, 06/03/2020 - 13:15

นายสรศักดิ์​ ฉิมศรี​ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย​ เขต​ 2​ ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย​ การประเมินคุณภาพผู้เรียน​ระดับชาติ​ (National ​ Test​ : NT)​ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่​ 3​ ประจำปีการศึกษา​ 2562​ ในสังกัด​ ณ​ ห้องประชุม​ 2​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2…(มณีวรรณ… ภาพ/ข่าว)

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว เพื่อให้กำลังใจคณะครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ศ, 06/03/2020 - 13:15

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 4 มีนาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เมืองศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน โดยมี นายพาลี กาลพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกด้วย/////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

โครงการฝึกอบรมระยะสั้นประจำเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563

ศ, 06/03/2020 - 10:17

ด้วยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นประจำเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 จำนวน 6 หลักสูตร แก่บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป หากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ โครงการฝึกอบรมระยะสั้น

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่5

ศ, 06/03/2020 - 10:11

ด้วยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคลากรผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่5 หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่

อบรมหลักสูตรเทคนิคการประชุมและการเขียนรายงาน

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกระถุน เพื่อให้กำลังใจคณะครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ศ, 06/03/2020 - 08:42

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 4 มีนาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกระถุน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจคณะครู ในการจัดการเรียนการสอน โดยมี นางรัตน์ฐาภัทร ดีพร้อมคุณาสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระถุน พร้อมด้วย นายโอกาส รวมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแซง (คุรุราษฎร์นุกูล) นายภัทรมงคล สีดาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี และคณะครู ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกด้วย///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ศ, 06/03/2020 - 08:40

วันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๓  นายธันวา  ลิ่มสถาพร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ มอบหมาย นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ และบุคลากรกลุ่มนโนบายและแผน เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑ ตามนโยบายและประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมี นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

 

 

หน้า