หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 2 ชั่วโมง 51 นาที ก่อน

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมพุธเช้า ข่าว สพฐ

พฤ, 06/02/2020 - 14:07

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางพนิดา นูโพนทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. เพื่อรับชมวิธีการนำนโยบายสู่การปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษา และรับทราบข่าวการศึกษา ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน

คณะพี่เลี้ยง ติดตามความก้าวหน้าการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา

พฤ, 06/02/2020 - 14:06

วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวสุรางค์ อาจณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางวัชราภรณ์ ยีเด็ง ศึกษานิเทศก์ นางจงจิตร สุขสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ (ในฐานะศึกษานิเทศก์พี่เลี้ยง) และผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้ง 2 ท่าน (พี่เลี้ยง) จากหน่วยพัฒนาภาคใต้ ติดตามความก้าวหน้าการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ให้กับว่าที่ศึกษานิเทศก์ใหม่ 10 คน ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุมชบาเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

สพม.28 ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือนักเรียนยากจน กำพร้าพ่อแม่ พร้อมทั้งให้แนวคิดจุดเน้น“เด็กขยันเรียนรู้ ครูสอนดี ห้องเรียนมีคุณภาพ” แก่โรงเรียนในสังกัด

พฤ, 06/02/2020 - 09:23

วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้ความช่วยเหลือ และให้กำลังใจนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ เนื่องจากน้องมีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก กำพร้าพ่อแม่ ใช้ชีวิตอยู่กับน้องชายเพียงลำพัง จากนั้นเวลา เวลา ๑๔.๐๐ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และบุคลากรโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ  โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม พร้อมทั้งให้ข้อคิด จุดเน้น สพม.๒๘ “เด็กขยันเรียนรู้ ครูสอนดี ห้องเรียนมีคุณภาพ” โดยปลูกฝังให้เด็กขยันเรียนรู้ ครูต้องสอนดี สอนด้วยความรักความเมตตา  ห้องเรียนต้องมีคุณภาพโดยเน้นให้เป็นคนดี มีวินัย มีผลสัมฤทธิ์

 

สพป.พิจิตร เขต 1 มอบทุนการศึกษา นักเรียนอยู่ในภาวะยากลำบาก

พฤ, 06/02/2020 - 09:23

เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด มอบทุนการศึกษาที่มีผู้ใหญ่ใจดีร่วมกันบริจาคให้กับ ดช.วีรพล มิ่งมณี ชั้น ป. 2 ดช.วีรภัส มิ่งมณี ชั้น ป.1 ดญ.วนิสรา มิ่งมณี ชั้นอนุบาล 3 ซึ่งเป็นพี่น้องครอบครัวเดียวกันทั้ง 3 คน และเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ ที่มีฐานะยากจน อยู่ในภาวะยากลำบาก จำนวน 2,000 บาท เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

2 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

พฤ, 06/02/2020 - 09:23

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 2 แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ที่ประสบเหตุอัคคีภัย จำนวน 3 ครอบครัว

สพป.ลำพูน เขต2 บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา

พฤ, 06/02/2020 - 09:11

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อร่วมกันพิจารณาการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีตำแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณพ.ศ.2557 และ2560 กรณีขอยกเว้นเงื่อนไขนักเรียน 250 คนขึ้นไปและกรณีตำแหน่งว่างสถานศึกษาที่มีอัตราข้าราชการครูเกินเกณฑ์ที่ก.ค.ศ.กำหนดและกรณีการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

สพป.ลพบุรี เขต 1>จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ทุกจันทร์แรกของเดือน ครั้งที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2563) ประจำปี 2563

พฤ, 06/02/2020 - 09:10

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.15 น. >>นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ ทุกจันทร์แรกของเดือน ครั้งที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2563) ประจำปี 2563 โดยมีผู้แทนกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ทำหน้าที่เชิญธงชาติ และมีนายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่ มอบนโยบายการปฏิบัติงานจากผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.ลพบุรี เขต 1 ทุกคนได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสงบสุข และความรักสามัคคีต่อกันของบุคคลในชาติ และนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ทุกจันทร์แรกของเดือน ครั้งที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2563) ประจำปี 2563 และเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริิย์ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ และเพื่อปลูกฝังค่านิยมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.ลพบุรี เขต 1 ทุกคนได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึกคำปฏิญาณเขตสุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสงบสุข และความรักสามัคคีต่อกันของบุคคลในชาติ ลำดับต่อมาได้แนะนำคณะศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์มารายงานตัวเข้าฝึกประสบการณ์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่ต้นแบบ ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2563 – 5 กุมภาพันธ์ 2563 และให้คณะศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์กล่าวแนะนำตัวให้ทุกคนได้ทราบและถ่ายภาพร่วมเป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรม ณ บริเวณหน้าเสาธงของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ..น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับมอบแบบประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(RT) จากสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

พฤ, 06/02/2020 - 09:07

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดย น.ส.กรรณิกา กระจ่างวงษ์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์,บุคลากรในสังกัด ร่วมรับมอบกล่องแบบประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(RT) จากสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. เพื่อเตรียมการส่งมอบให้สนามสอบโรงเรียนในสังกัด จำนวน 147 สนามสอบ ซึ่งจะดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้การรับมอบแบบประเมินฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน ถูกต้อง

ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 นำบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

พฤ, 06/02/2020 - 09:05

ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 นำบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.15 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต1 ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย ศูนย์ DLICT และเจ้าหน้าที่ พร้อมก้นเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ ของสัปดาห์ เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ มีสมาธิ สละเวลาร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป และเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา สุจริต
ภาพ: นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก
ข่าว:กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ /กลุ่มอำนวยการ

สพป.เช่ียงราย เขต 1 จัดประชุม Cluster 16 เตรียมเช่าใช้อินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนในสังกัด ให้มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด

พฤ, 06/02/2020 - 09:04

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการกลุ่มที่ 16 ประกอบด้วย สพท. ในพื้นที่ จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.แพร่ และ จ.น่าน ในการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงานเพื่อดำเนินการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนในสังกัด สพท. และโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ระยะเวลา 5 เดือน เริ่มเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2563 ให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดตามแนวทางของ สพฐ.ที่ได้มอบหมายให้ สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นผู้แทนกลุ่มพื้นที่ Cluster 16 ในการดำเนินการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ดำเนินการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน /ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2563

พฤ, 06/02/2020 - 09:04

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 น. นางสาวลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท   ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่  สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน /ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2563  ผ่านระบบทางไกล VDO Conference ทั้งนี้ หลังรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” สพป.ชัยนาท ได้ดำเนินการประชุมสภากาแฟ  เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ณ ห้องประชุมเกษมสุข สพป.ชัยนาท

สพม.34 ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ระยะที่ 2

พฤ, 06/02/2020 - 09:04

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปัจฉิมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ระยะที่ 2) ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2563 – 5 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 8 คน ประกอบด้วย นางพัชรินทร์ กันวะนา ,นายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ,นายสุเทพ สีอุบล, นางสาวอรอุมา กงไกรราช, นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ, นายปิยะณัฐ กันทา ,นายนราศักดิ์ ไชยเรือง และ นางสาวอริสรา ปินใจ ณ ห้องประชุม 1 สพม.34

โอกาสนี้ นายเจดีย์ เดชพันธ์ กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาว่าศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ทำหน้าที่นิเทศ แนะนำ ชี้นำ กระตุ้นให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้เกิดความรู้ ความตระหนัก และมีทักษะในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสามารถเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ โดยขอให้ผู้ฝึกประสบการณ์การนิเทศ ได้นำความรู้ในการฝึกมาปฏิบัติหน้าที่ในการทำงาน ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มีหน้าที่ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและการให้บริการทางการศึกษาที่ได้มาตรฐานแก่สถานศึกษา โดยมีเป้าหมาย คือคุณภาพผู้เรียนให้เป็น “คนเก่ง คนดี และมีความสุข”

หน้า