การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านแคน (วันครู๒๕๐๓)

การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านแคน (วันครู๒๕๐๓)

ดาวโหลดที่นี่

ไฟล์แนบSize
PDF icon ผลงานวิชาการ1.pdf190.4 KB
รูปภาพของ ssomsupang