การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา  อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด  ผู้วิจัย   นายชฤทธิ์  แก้วมณี
 

ไฟล์แนบSize
Microsoft Office document icon บทคัดย่อ.doc224.5 KB
รูปภาพของ akkarawit