ทดสอบ blog1 แนวทางการจัดการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ประเภท E-BOOKS

ด้านการจัดหา

  • บรรณารักษ์ทดลองใช้ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะสำหรับ การพิจารณาคัดเลือก E-books ที่ทันสมัย สำนักพิมพ์ ประเภทของการซื้อเช่นซื้อสิทธิ์ (Purchase) มีสิทธิ์เข้าใช้ ตามเงื่อนไขที่ตกลงหรือซื้อแบบเลือกเก็บไว้ (Pick and choose) บริการหลังการขายมีการอบรมการใช้
  • การจัดซื้อ E-books จะไม่ซื้อซ้ำกัน ระหว่างหอสมุดกลางและห้องสมุดคณะ
  • รวบรวมรายการที่จัดซื้อพร้อมทั้ง URL link เพื่อแจ้งให้งานที่เกี่ยวข้องทราบ
  • ตรวจสอบการใช้งานได้ทุกเดือน 
  • รวบรวมสถิติการใช้ และรายงานผล… อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสไลด์ด้านล่าง
ไฟล์แนบSize
PDF icon manual2.pdf290.17 KB
รูปภาพของ admin