ส่งขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญ..

2 posts / 0 new
กระทู้ล่าสุด
ส่งขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญ..
การส่งขอเลื่อนวิทยฐานะ..จากครูชำนาญการพิเศษ..เป็นครูเชี่ยวชาญ..ยังใช้เกณฑ์ ว17เหมือนเดิมหรือไม่..อย่างไร
เรียน อ. siwakorn
เรียน อ. siwakorn สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการส่งวิทยฐานะได้ที่เบอร์ 043515963 ต่อ 104 กลุ่มบริหารงานบุคคล ค่ะ