ความคืบหน้าการดำเนินการข้าราชการครูฯ ที่ส่งผลงานขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

1 post / 0 new
ความคืบหน้าการดำเนินการข้าราชการครูฯ ที่ส่งผลงานขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
ขออนุญาตเรียนถาม ความคืบหน้าการดำเนินการ ข้าราชการครูฯ ที่ส่งผลงานขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ครับ