ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว (แก้ไข)

ประเภท:

นางศุภวรรณ อดกลั้น
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ข้อมูลผู้ส่งหนังสือราชการ

ชื่อใช้งานในระบบ akkarawit รูปภาพของ akkarawit
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด อา, 22/มี.ค./2563 - 12:03
ชื่อ นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/missive-book/1301.html