การขายทอดตลาดโรงอาหาร บ้านพักครู และบ้านพักภารโรง โรงเรียนอาจสามารถวิทยา

ประเภท:

นางวรรณภา รำพาย
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ข้อมูลผู้ส่งหนังสือราชการ

ชื่อใช้งานในระบบ sattiya รูปภาพของ sattiya
บทบาทสมาชิก สมาชิกวิไอพี
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 18/พ.ค./2563 - 10:57
ชื่อ นายสัจติยา ป้องโล่ห์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/missive-book/3082.html