การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2562

ประเภท:

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ให้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติ        ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2562   จำนวน 2 ประเภท รายละเอียดดังแนบ

ไฟล์แนบSize
PDF icon พระพฤหัสบดี.pdf1.13 MB
นางวงษ์รัตน์ สายโอภาศ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ข้อมูลผู้ส่งหนังสือราชการ

ชื่อใช้งานในระบบ patcha รูปภาพของ patcha
บทบาทสมาชิก super_vip, ผู้ดูแลระบบ, สมาชิก Blog, สมาชิกวิไอพี, สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 25/พ.ค./2563 - 14:17
ชื่อ พัชราภรณ์ วันทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/missive-book/3158.html