การประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยในโครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ 9”

ประเภท:

                 กองทัพบก ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน    มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน โครงการฯ ปีนี้ จึงยึดแนวคิด สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10         ผ่านเสียงดนตรีของเยาวชนไทย เพื่อชิงถ้วยพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 23 มิถุนายน 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

นางวงษ์รัตน์ สายโอภาศ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ข้อมูลผู้ส่งหนังสือราชการ

ชื่อใช้งานในระบบ patcha รูปภาพของ patcha
บทบาทสมาชิก super_vip, ผู้ดูแลระบบ, สมาชิก Blog, สมาชิกวิไอพี, สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 01/ต.ค./2562 - 11:25
ชื่อ พัชราภรณ์ วันทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/missive-book/3179.html