ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2563 - 2564

ประเภท:

ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2563 - 2564

ไฟล์แนบSize
PDF icon ว2043.pdf40.08 KB
PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย.pdf177.13 KB
นางสาวธาริณี มลารวม
รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข้อมูลผู้ส่งหนังสือราชการ

ชื่อใช้งานในระบบ boonyiem รูปภาพของ boonyiem
บทบาทสมาชิก สมาชิกวิไอพี
เข้าใช้งานล่าสุด ศ, 18/ต.ค./2562 - 14:44
ชื่อ บุญเยี่ยม บุสพันธ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/missive-book/3183.html