ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม 2562

ประเภท:

ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม 2562

ไฟล์แนบSize
PDF icon Untitled_20190731_111339.pdf602.21 KB
นางปภัสรินทร์ หิรัณย์ตันติกร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ข้อมูลผู้ส่งหนังสือราชการ

ชื่อใช้งานในระบบ nattapong รูปภาพของ nattapong
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 19/ก.พ./2563 - 16:16
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/missive-book/3288.html