โครงการส่งเสริมประเพณีการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2562

ประเภท:

            ด้วย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ดำเนินงานจัดโครงการส่งเสริมประเพณีการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ วัดมิ่งเมือง ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ไฟล์แนบSize
PDF icon สรภัญญะ.pdf1.94 MB
นางวงษ์รัตน์ สายโอภาศ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ข้อมูลผู้ส่งหนังสือราชการ

ชื่อใช้งานในระบบ patcha รูปภาพของ patcha
บทบาทสมาชิก super_vip, ผู้ดูแลระบบ, สมาชิก Blog, สมาชิกวิไอพี, สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด ศ, 15/พ.ย./2562 - 12:40
ชื่อ พัชราภรณ์ วันทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/missive-book/3357.html