ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม YSP.RUN WITH ME 2019

ประเภท:

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม YSP.RUN WITH ME 2019

ไฟล์แนบSize
PDF icon ว3189.pdf2.44 MB
นางสาวธาริณี มลารวม
รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข้อมูลผู้ส่งหนังสือราชการ

ชื่อใช้งานในระบบ boonyiem รูปภาพของ boonyiem
บทบาทสมาชิก สมาชิกวิไอพี
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 21/เม.ย./2563 - 16:06
ชื่อ บุญเยี่ยม บุสพันธ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/missive-book/3394.html