ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

ประเภท:

    สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ขอความร่วมมือเสนอชื่อ และรายละเอียดของบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

นางวงษ์รัตน์ สายโอภาศ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ข้อมูลผู้ส่งหนังสือราชการ

ชื่อใช้งานในระบบ patcha รูปภาพของ patcha
บทบาทสมาชิก super_vip, ผู้ดูแลระบบ, สมาชิก Blog, สมาชิกวิไอพี, สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 04/ก.พ./2563 - 11:39
ชื่อ พัชราภรณ์ วันทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/missive-book/3459.html