การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020

ประเภท:

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020

ไฟล์แนบSize
PDF icon ว3871.pdf47.56 KB
นางสาวธาริณี มลารวม
รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข้อมูลผู้ส่งหนังสือราชการ

ชื่อใช้งานในระบบ boonyiem รูปภาพของ boonyiem
บทบาทสมาชิก สมาชิกวิไอพี
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 03/ธ.ค./2562 - 16:17
ชื่อ บุญเยี่ยม บุสพันธ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/missive-book/3510.html