หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปีภาษี 2562

ประเภท:

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปีภาษี 2562 ให้โรงเรียนในสังกัด

ดาวโหลด ที่นี่

นางวรรณภา รำพาย
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ข้อมูลผู้ส่งหนังสือราชการ

ชื่อใช้งานในระบบ sattiya รูปภาพของ sattiya
บทบาทสมาชิก สมาชิกวิไอพี
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 12/ก.พ./2563 - 10:04
ชื่อ นายสัจติยา ป้องโล่ห์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/missive-book/3627.html