โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทตนิคการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย รุ่นที่ 4

ประเภท:

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทตนิคการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย รุ่นที่ 4 อบรมวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 15 อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวมค่าที่พัก) ดูรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ไฟล์แนบSize
PDF icon เนื้อเยื่อ 4.pdf3.32 MB
นางวงษ์รัตน์ สายโอภาศ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ข้อมูลผู้ส่งหนังสือราชการ

ชื่อใช้งานในระบบ patcha รูปภาพของ patcha
บทบาทสมาชิก super_vip, ผู้ดูแลระบบ, สมาชิก Blog, สมาชิกวิไอพี, สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด ศ, 29/พ.ค./2563 - 14:57
ชื่อ พัชราภรณ์ วันทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/missive-book/3633.html