อบรมหลักสูตรระยะสั้น ปีการศึกษา 2563

ประเภท:

  วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2563 โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังแนบ

ไฟล์แนบSize
PDF icon นาฏศิลป์กาฬสินธุ์.pdf997.62 KB
นางวงษ์รัตน์ สายโอภาศ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ข้อมูลผู้ส่งหนังสือราชการ

ชื่อใช้งานในระบบ patcha รูปภาพของ patcha
บทบาทสมาชิก super_vip, ผู้ดูแลระบบ, สมาชิก Blog, สมาชิกวิไอพี, สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 04/ก.พ./2563 - 11:39
ชื่อ พัชราภรณ์ วันทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/missive-book/3637.html