มาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับ ติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ประเภท:

มาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับ ติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ไฟล์แนบSize
PDF icon ว421.pdf124.42 KB
นางสาวธาริณี มลารวม
รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข้อมูลผู้ส่งหนังสือราชการ

ชื่อใช้งานในระบบ boonyiem รูปภาพของ boonyiem
บทบาทสมาชิก สมาชิกวิไอพี
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 21/เม.ย./2563 - 16:06
ชื่อ บุญเยี่ยม บุสพันธ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/missive-book/3639.html