ขอเชิญชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘

ประเภท:

ขอเชิญชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘

นางวงษ์รัตน์ สายโอภาศ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ข้อมูลผู้ส่งหนังสือราชการ

ชื่อใช้งานในระบบ tatsanee รูปภาพของ tatsanee
บทบาทสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกวิไอพี, สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด ศ, 13/มี.ค./2563 - 10:34
ชื่อ ทัศนีย์ พันธุ์พานิชย์
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/missive-book/3667.html