ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภท:

   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จะดำเนินการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ทุน ๆ ละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ไฟล์แนบSize
PDF icon สกสค ร้อยเอ็ด.pdf475.41 KB
นางวงษ์รัตน์ สายโอภาศ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ข้อมูลผู้ส่งหนังสือราชการ

ชื่อใช้งานในระบบ patcha รูปภาพของ patcha
บทบาทสมาชิก super_vip, ผู้ดูแลระบบ, สมาชิก Blog, สมาชิกวิไอพี, สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 25/พ.ค./2563 - 14:17
ชื่อ พัชราภรณ์ วันทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/missive-book/3749.html