เรียนเชิญ เข้าร่วมโครงการ "รักเหนือรัก" ในระดับศีล ๕ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ประเภท:

เรียนเชิญ เข้าร่วมโครงการ "รักเหนือรัก" ในระดับศีล ๕

นางวงษ์รัตน์ สายโอภาศ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ข้อมูลผู้ส่งหนังสือราชการ

ชื่อใช้งานในระบบ tatsanee รูปภาพของ tatsanee
บทบาทสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกวิไอพี, สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด ศ, 22/พ.ค./2563 - 09:19
ชื่อ ทัศนีย์ พันธุ์พานิชย์
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/missive-book/3752.html