โครงการมาร์ชชิ่งความดี 4 ส (ปีที่ 7) ตามแนวทางพระบรมราโชบาย

ประเภท:

     มูลนิธิครูของแผ่นดิน ได้ดำเนินการโครงการมาร์ชชิ่งความดี ชิงถ้วยพระราชทาน มาอย่างต่อเนื่อง 6 ปี รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

นางวงษ์รัตน์ สายโอภาศ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ข้อมูลผู้ส่งหนังสือราชการ

ชื่อใช้งานในระบบ patcha รูปภาพของ patcha
บทบาทสมาชิก super_vip, ผู้ดูแลระบบ, สมาชิก Blog, สมาชิกวิไอพี, สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 25/มิ.ย./2563 - 15:39
ชื่อ พัชราภรณ์ วันทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/missive-book/3801.html