ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

ประเภท:

    สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย โดยให้ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จากเดิมส่งภายในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นภายในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

นางวงษ์รัตน์ สายโอภาศ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ข้อมูลผู้ส่งหนังสือราชการ

ชื่อใช้งานในระบบ patcha รูปภาพของ patcha
บทบาทสมาชิก super_vip, ผู้ดูแลระบบ, สมาชิก Blog, สมาชิกวิไอพี, สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 25/มิ.ย./2563 - 15:39
ชื่อ พัชราภรณ์ วันทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/missive-book/3832.html