การสำรวจการใช้งานอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

ประเภท:

การสำรวจการใช้งานอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

ข้อมูลผู้ส่งหนังสือราชการ

ชื่อใช้งานในระบบ nattapong รูปภาพของ nattapong
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด อา, 13/ต.ค./2562 - 21:02
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/missive-book/401.html