ใบสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2559

ประเภท:

ประกอบด้วย

1. ใบสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ  

2. แบบรายงานประวัติ 

3. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน  

นางศุภวรรณ อดกลั้น
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ข้อมูลผู้ส่งหนังสือราชการ

ชื่อใช้งานในระบบ u.reerom รูปภาพของ u.reerom
บทบาทสมาชิก super_vip, สมาชิก Blog, สมาชิกวิไอพี, สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 29/ต.ค./2562 - 15:42
ชื่อ นางสาวอุษณีย์ รีรมย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานประเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/missive-book/412.html