เอกสารดาวน์โหลด การนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ประเภท:

เอกสารดาวน์โหลด การนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

นางปภัสรินทร์ หิรัณย์ตันติกร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ข้อมูลผู้ส่งหนังสือราชการ

ชื่อใช้งานในระบบ thanyaporn รูปภาพของ thanyaporn
บทบาทสมาชิก สมาชิกวิไอพี
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 07/ส.ค./2561 - 12:32
ชื่อ นางธันยพร มหาราช
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/missive-book/884.html