การตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่เข้าเร่วมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)

ประเภท:

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่เข้าเร่วมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)

ไฟล์แนบSize
PDF icon CCF28072559_0001.pdf3.1 MB
PDF icon CCF28072559_0002.pdf6.26 MB
นางปภัสรินทร์ หิรัณย์ตันติกร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ข้อมูลผู้ส่งหนังสือราชการ

ชื่อใช้งานในระบบ thanyaporn รูปภาพของ thanyaporn
บทบาทสมาชิก สมาชิกวิไอพี
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 07/ส.ค./2561 - 12:32
ชื่อ นางธันยพร มหาราช
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/missive-book/943.html