ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพิกัดโรงเรียน DMC

ประเภท:

นายไพศาล บำรุง
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ข้อมูลผู้ส่งหนังสือราชการ

ชื่อใช้งานในระบบ luckana รูปภาพของ luckana
บทบาทสมาชิก สมาชิกวิไอพี
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 23/พ.ย./2560 - 11:20
ชื่อ นางลักขนา คณาศรี
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/missive-book/983.html