หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เจริญภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศิล 5 ในอุปถัมภ์พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 ม.ค./2561
2 การบันทึกข้อมูลและเตรียมข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 17 ม.ค./2561
3 แนวทางการบำบัดฟื้นฟู (จิตสังคมในสถานศึกษา) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 ม.ค./2561
4 สถานที่จัดการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 ม.ค./2561
5 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู สังกัด สพม.27 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 13 ม.ค./2561
6 แนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 (ฉบับที่ 7) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 12 ม.ค./2561
7 การรรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 12 ม.ค./2561
8 ขอเชิญเข้าร่วมข้อเสนอโครงงานวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณามอบทุนสนับสนุนงานวิจัย หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 12 ม.ค./2561
9 ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ.2561 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 09 ม.ค./2561
10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 08 ม.ค./2561
11 ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล OBEC AWARDS ปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา ravisara 08 ม.ค./2561
12 การคัดเลือกผลงานดีเด่นรับรางวัลเชิดชูเกียรติ OBEC AWARDS ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 ม.ค./2561
13 ขอความร่วมมือรณรงค์ "งานเลี้ยงปลอดเหล้า บุหรี่ อบายมุขอื่นๆ อย่างยั่งยืน" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 ม.ค./2561
14 การสำรวจสถานการณ์/รูปแบบการใช้ยาเสพติดแบบสลับตัวยาและผสมผสาน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 ม.ค./2561
15 การดำเนินการจัดทำระบบรายงานผลการดำเนินงานยาเสพติดจังหวัด (NISPA) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 ธ.ค./2560
16 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการด้านการบริการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 ธ.ค./2560
17 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 ธ.ค./2560
18 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "พลาญชัยคัพ" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 ธ.ค./2560
19 โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 ธ.ค./2560
20 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ.2560-2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 ธ.ค./2560

หน้า