หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
1 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 ต.ค./2561
2 รายชื่อนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 03 ต.ค./2561
3 ขอเชิญร่วมโครงการ "พี่ทหารสานฝันสู่ทำเนียบรัฐบาล" รุ่นที่ 5/2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 ก.ย./2561
4 ประกาศผลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 25 ก.ย./2561
5 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีโครงการพิเศษหรือทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 25 ก.ย./2561
6 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 19 ก.ย./2561
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ โครงการทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 18 ก.ย./2561
8 มติการย้ายข้าราชการครูฯ สายงานการสอน หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 14 ก.ย./2561
9 ขอความร่วมมือเร่งรัดการดำเนินงานและรายงานตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 ก.ย./2561
10 การกำหนดเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ ในพื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 ก.ย./2561
11 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 12 ก.ย./2561
12 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ คร้ังที่ 20 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 ก.ย./2561
13 ประชาสัมพันธ์เสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 ก.ย./2561
14 ประกาศการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 ก.ย./2561
15 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติของ Univertsity of Hyogo ประเทศญี่ปุ่น หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 ก.ย./2561
16 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยโครงการทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 03 ก.ย./2561
17 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการปั่น อิ่มอุ่น อุดรสาม ใจเกินร้อย หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 31 ส.ค./2561
18 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงประสงค์ต่อแนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบในสถานศึกษา ตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 31 ส.ค./2561
19 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงประสงค์ต่อแนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบในสถานศึกษา ตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 ส.ค./2561
20 การติดตามผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 ส.ค./2561

หน้า