หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
1 โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ก.ย./2562
2 ประกาศผลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 ก.ย./2562
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม YSP.RUN WITH ME 2019 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 17 ก.ย./2562
4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม YSP.RUN WITH ME 2019 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 17 ก.ย./2562
5 ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 16 ก.ย./2562
6 ขอความร่วมมือโรงเรียนนำนักเรียนร่วมพิธีเททองหล่อพระประจำวัน หนังสือราชการอำนวยการ patcha 16 ก.ย./2562
7 การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2562 หนังสือราชการอำนวยการ patcha 16 ก.ย./2562
8 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 ก.ย./2562
9 ซักซ้อมมาตรการดูแลนักเรียนเกี่ยวกับสุขภาพ และโรคติดต่อในสถานศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 ก.ย./2562
10 สำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดูแลระบบคัดกรองป้จจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 ก.ย./2562
11 สำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดูแลระบบคัดกรองป้จจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 ก.ย./2562
12 ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 ก.ย./2562
13 ประชาสัมพันธ์เสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 ก.ย./2562
14 ผลการคัดเลือกสำนักงานาเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 ก.ย./2562
15 มาตรการการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 ก.ย./2562
16 เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสำหรับครูและนักเรียน ในโครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อก "สังคมหัวแข็ง ปี 4/2562" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 ส.ค./2562
17 การสมัครกรรมการเพื่อตัดสินกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 29 ส.ค./2562
18 ขอเชิญชวนสมัครร่วมกิจกรรมการวิ่ง เพื่อหารายได้สมทบทุนในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 23 ส.ค./2562
19 โครงการส่งเสริมประเพณีการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2562 หนังสือราชการอำนวยการ patcha 23 ส.ค./2562
20 โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม หนังสือราชการอำนวยการ patcha 23 ส.ค./2562

หน้า