หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
1 แนวทางปฏิบัติสำหรับครูได้รับผลกระทบจากหน่วยพัฒนาครูขอยกเลิกการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาครูฯ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 15 ส.ค./2561
2 ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูฯ สังกัด สพม.27 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 06 ส.ค./2561
3 ย้ายข้าราชการครูฯ สายงานบริหารสถานศึกษา หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 06 ส.ค./2561
4 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 ส.ค./2561
5 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 ส.ค./2561
6 การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CASTAS)ปีการศึกษา 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 ส.ค./2561
7 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 03 ส.ค./2561
8 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ "ยุทธการสาเกตนคร" กวาดล้างยาเสพติด ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 02 ส.ค./2561
9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 02 ส.ค./2561
10 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานทำความสะอาด สังกัด สพม.27 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 01 ส.ค./2561
11 โครงการ GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั่วมหาวิทยาลัย" ประจำปี พ.ศ. 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 20 ก.ค./2561
12 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันการสวดทำนองสรภัญญะ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 20 ก.ค./2561
13 การแข่งขัน OBEC Sport Inspired by ThaiPBS ปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 20 ก.ค./2561
14 การมอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเด็กยากจน (ทุนญี่ปุ่น) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ก.ค./2561
15 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ก.ค./2561
16 การคัดเลือกนักเรีนยเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา "ระดับมัธยมศึกษา " รุ่นที่่ 2 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ก.ค./2561
17 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 ก.ค./2561
18 โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ สำนักงานการสึกษาเมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 ก.ค./2561
19 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อสันติภาพระดับชาติ รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 4 ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 ก.ค./2561
20 ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระอง หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 ก.ค./2561

หน้า