หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
1 ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 17 พ.ค./2562
2 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการฯ สพป.ชุมพร เขต 1 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 17 พ.ค./2562
3 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 14 พ.ค./2562
4 การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 29 เม.ย./2562
5 การขายทอดตลาดโรงอาหาร บ้านพักครู และบ้านพักภารโรง โรงเรียนอาจสามารถวิทยา หนังสือราชการการเงินและสินทรัพย์ sattiya 03 เม.ย./2562
6 การประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 29 มี.ค./2562
7 การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการจัดการตั้งเครือข่าย พนักงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 29 มี.ค./2562
8 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 มี.ค./2562
9 การเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้า หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 มี.ค./2562
10 ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 มี.ค./2562
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 13 มี.ค./2562
12 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล nattapong 01 มี.ค./2562
13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หนังสือราชการบริหารงานบุคคล sasiwimol 23 ก.พ./2562
14 การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 21 ก.พ./2562
15 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 15 ก.พ./2562
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ โครงการทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 15 ก.พ./2562
17 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย หนังสือราชการบริหารงานบุคคล sasiwimol 01 ก.พ./2562
18 การย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู(กรณีปกติ) ปี62 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 07 ม.ค./2562
19 ประกาศตำแหน่งว่างฯตำแหน่งครู สพม27 ปี62 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 04 ม.ค./2562
20 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 07 ธ.ค./2561

หน้า