หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
1 ประชาสัมพัธ์กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี หนังสือราชการอำนวยการ nattapong 13 ก.ย./2560
2 เตรียมความพร้อมรับการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 07 ก.ย./2560
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Thing หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล akkarawit 28 ส.ค./2560
4 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีโครงการพิเศษหรือทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 25 ส.ค./2560
5 แจ้งผลการตัดสินการประกวดตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 22 ส.ค./2560
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 22 ส.ค./2560
7 โครงการ" GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 22 ส.ค./2560
8 ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี" หนังสือราชการอำนวยการ sasiwimol 16 ส.ค./2560
9 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบการทดลองระบบ TEPE Online (เสมือนจริง) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 16 ส.ค./2560
10 การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 ส.ค./2560
11 ขอเชิญบุคลากรครูสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Thing หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล akkarawit 09 ส.ค./2560
12 ประกาศรับสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการทุนรัฐบาล(บรรจุชุดที่5) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 09 ส.ค./2560
13 ประกาศรับสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการทุนรัฐบาล(บรรจุชุดที่4) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 09 ส.ค./2560
14 การส่งคำร้องขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด หนังสือราชการบริหารงานบุคคล Surachart 07 ส.ค./2560
15 ตรวจสอบรายชื่อครูผู้สอนวิทย์-คณิต ด้วย TEPE Online หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 03 ส.ค./2560
16 โครงการ "พี่ทหารสานฝันเยาวชนรวมพลัง ก้าวสู่ Thailand 4.0 รุ่นที่ 3/2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 ก.ค./2560
17 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูภาษาจีน หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 26 ก.ค./2560
18 การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา "สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า เรดแชมป์เปี้ยน" แข่งขันทักษะฟุตบอล หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 25 ก.ค./2560
19 ขอเชิญประชุมชี้แจงและรับงบประมาณสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 25 ก.ค./2560
20 ขอเชิญประชุมชี้แจงและรับงบประมาณสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 25 ก.ค./2560

หน้า