หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
1 ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการในการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 17 พ.ย./2560
2 การคัดเลือกผลงานดีเด่นรับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 17 พ.ย./2560
3 โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 พ.ย./2560
4 การช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 พ.ย./2560
5 ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครูฯ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 09 พ.ย./2560
6 การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน "มัธยมศึกษา 101 เกมส์" ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 พ.ย./2560
7 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดบทกวีไฮกุ ประจำปี 2560-2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 08 พ.ย./2560
8 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 08 พ.ย./2560
9 มาตรการเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันลอยกระทง หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 01 พ.ย./2560
10 ขอเชิญเข้าร่วม โครงการประกวดการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 01 พ.ย./2560
11 พัฒนาศักยภาพพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 31 ต.ค./2560
12 ขอเชิญเข้าร่วม "กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีเจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ชิงรางวัลเกียรติยศ" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 ต.ค./2560
13 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู พ.ศ. 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 ต.ค./2560
14 มอบทุนการศึกษา โครงการ "ทุนประวัติรุ่งเรื่อง" ประจำปีการศึกษา 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 25 ต.ค./2560
15 การจัดกำลังลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 24 ต.ค./2560
16 การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ภิกษุ สามเณร รับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ต.ค./2560
17 ข้อมูลการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 ต.ค./2560
18 ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนจมน้ำเสียชีวิต หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 17 ต.ค./2560
19 การคัดเลือกนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 17 ต.ค./2560
20 การป้องกันอุบัติเหตุนักเรียนประสบภัยทางน้ำ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 17 ต.ค./2560

หน้า