หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
1 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "ร้อยเอ็ด เจ็ดย่านอาร์ต" หนังสือราชการอำนวยการ patcha 12 ก.ค./2562
2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562" หนังสือราชการอำนวยการ patcha 12 ก.ค./2562
3 โครงการ "กรกฎาคม" เดือนแห่งความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 12 ก.ค./2562
4 ผลการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 12 ก.ค./2562
5 ขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 ก.ค./2562
6 กำหนดการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ 28 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 ก.ค./2562
7 ขอความร่วมมือเร่งรัดรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 ก.ค./2562
8 ขอความร่วมมือเร่งรัดรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 ก.ค./2562
9 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 ก.ค./2562
10 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 ก.ค./2562
11 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 ก.ค./2562
12 การประกวดโครงการนักเรียน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 ก.ค./2562
13 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม หนังสือราชการอำนวยการ patcha 02 ก.ค./2562
14 หนังสือบทกลอนขยายความ หนังสือราชการอำนวยการ patcha 02 ก.ค./2562
15 ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 25 มิ.ย./2562
16 ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 24 มิ.ย./2562
17 แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน 2562) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 24 มิ.ย./2562
18 ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล,เซปักตะกร้อ,เปตองต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำปี 2562 หนังสือราชการอำนวยการ patcha 21 มิ.ย./2562
19 ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 19 มิ.ย./2562
20 การรายงานผู้เรียนในสังกัดที่มี ID PLAN และ Portfolio เพื่อศึกษาต่อและการประกอบอาชีพและรายงายงานนักเรียนตกหล่นและนักเรียนออกกลากคัน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 มิ.ย./2562

หน้า