หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 13 มี.ค./2562
2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล nattapong 01 มี.ค./2562
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หนังสือราชการบริหารงานบุคคล sasiwimol 23 ก.พ./2562
4 การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 21 ก.พ./2562
5 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 15 ก.พ./2562
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ โครงการทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 15 ก.พ./2562
7 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย หนังสือราชการบริหารงานบุคคล sasiwimol 01 ก.พ./2562
8 การย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู(กรณีปกติ) ปี62 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 07 ม.ค./2562
9 ประกาศตำแหน่งว่างฯตำแหน่งครู สพม27 ปี62 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 04 ม.ค./2562
10 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 07 ธ.ค./2561
11 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท.สังกัด สพฐ. หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 04 ธ.ค./2561
12 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ S&P ระดับปริญญาตรี หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 พ.ย./2561
13 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 พ.ย./2561
14 การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 ณ สหรัฐอเมริกา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 พ.ย./2561
15 เร่งรัดการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 29 พ.ย./2561
16 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 29 พ.ย./2561
17 นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 พ.ย./2561
18 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 พ.ย./2561
19 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "ค่ายดาราศาสตร์ สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่ 6" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 26 พ.ย./2561
20 แนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 23 พ.ย./2561

หน้า