หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
1 ขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 25 มิ.ย./2561
2 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 6" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 25 มิ.ย./2561
3 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ ชิงทุนการศึกษา "เที่ยวทางธรรม วิถีไทย" ปีที่ 4 (เที่ยว ไทย เท่) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 22 มิ.ย./2561
4 ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ภิกษุสามเณร รับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 22 มิ.ย./2561
5 ผลการคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 21 มิ.ย./2561
6 ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเด็กยากจน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 21 มิ.ย./2561
7 แจ้งกำหนดการแข่งขัน "ชักกกะเย่อ สพฐ. จอมพลัง 61" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 มิ.ย./2561
8 ข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครูฯ ปีการศึกษา 2561 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 18 มิ.ย./2561
9 การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 มิ.ย./2561
10 การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 มิ.ย./2561
11 ขยายระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 07 มิ.ย./2561
12 ประชาสัมพันธ์โครงการ "เต้น เติม ฝัน" "Dance to dream" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 พ.ค./2561
13 ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น เข้าร่วมประกวดในวันสตรีไทย ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 พ.ค./2561
14 สำรวจข้อมูลข้าราชการครูฯ ที่มีคุณวุฒิด้านกฎหมายหรือที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 25 พ.ค./2561
15 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและเข้าร่วมกิจกรรม หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 21 พ.ค./2561
16 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีจี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 พ.ค./2561
17 แนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 พ.ค./2561
18 โครงการเปิดพื้นที่การผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 17 พ.ค./2561
19 การสำรวจข้อมูลนักเรียนที่พักอยู่ในหอพัก หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 พ.ค./2561
20 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 11 พ.ค./2561

หน้า