หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 22 ม.ค./2563
2 โครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับจังหวัด หนังสือราชการอำนวยการ patcha 21 ม.ค./2563
3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หนังสือราชการอำนวยการ patcha 20 ม.ค./2563
4 การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน หนังสือราชการอำนวยการ patcha 20 ม.ค./2563
5 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 ม.ค./2563
6 โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาบุกเบิก หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 14 ม.ค./2563
7 มาตรการการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 ม.ค./2563
8 ขอความร่วมมือรณรงค์ งานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ในงานเลื้ยงวันครูของทุกปีการศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 ม.ค./2563
9 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีปกติ ปี 2563 (ต่างเขต) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 08 ม.ค./2563
10 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีปกติ ปี 2563 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 07 ม.ค./2563
11 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2563 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 07 ม.ค./2563
12 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 26 ธ.ค./2562
13 โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 1/2563 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 25 ธ.ค./2562
14 สพฐ.รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่ 2563 หนังสือราชการอำนวยการ patcha 19 ธ.ค./2562
15 การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือราชการอำนวยการ patcha 19 ธ.ค./2562
16 การประกวดการเต้นประกอบเพลง "พลาญชัย Cover Dance Festival" ครั้งที่ 2 หนังสือราชการอำนวยการ patcha 19 ธ.ค./2562
17 การจัดสรรโควตาโครงการเด็กดีมีที่เรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 ธ.ค./2562
18 ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 ธ.ค./2562
19 ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 ธ.ค./2562
20 ทุนศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติของ University of Hyogo ประเทศญี่ปุ่น หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 ธ.ค./2562

หน้า