หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
21 โครงการส่งเสริมประเพณีการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2562 หนังสือราชการอำนวยการ patcha 23 ส.ค./2562
22 โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม หนังสือราชการอำนวยการ patcha 23 ส.ค./2562
23 ประชาสัมพันธ์โครงการลมหายใจไร้มลทิน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 22 ส.ค./2562
24 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1/2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ส.ค./2562
25 ขอเชิญสมัครรับการคัดเบือกเพื่อรับทุนพัฒนาหัวแหลมให้เป็นคนดี มีปัญญา สร้างคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ส.ค./2562
26 การแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ตามระเบียบ ช.พ.ค. พ.ศ. 2561 หนังสือราชการอำนวยการ patcha 19 ส.ค./2562
27 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 ส.ค./2562
28 การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 ส.ค./2562
29 การคัดเลือกนักเรียน นิสิต นักศึกษาเป็นเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 ส.ค./2562
30 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อเด็กดีเด่น เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2563 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 ส.ค./2562
31 การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 14 ส.ค./2562
32 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์-สายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 ส.ค./2562
33 การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 ส.ค./2562
34 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 ส.ค./2562
35 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 ส.ค./2562
36 ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 ส.ค./2562
37 ประชาสัมพันธ์ประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 07 ส.ค./2562
38 การประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ (D.I.Y By Scout) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 ส.ค./2562
39 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 ส.ค./2562
40 ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ "บริส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลอะ นอกห้องเรียน" ปี 2 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 ส.ค./2562

หน้า