หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
361 ประกาศรับสมัครครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สพม.27 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 24 ม.ค./2561
362 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เจริญภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศิล 5 ในอุปถัมภ์พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 ม.ค./2561
363 การบันทึกข้อมูลและเตรียมข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 17 ม.ค./2561
364 แนวทางการบำบัดฟื้นฟู (จิตสังคมในสถานศึกษา) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 ม.ค./2561
365 สถานที่จัดการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 ม.ค./2561
366 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู สังกัด สพม.27 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 13 ม.ค./2561
367 แนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 (ฉบับที่ 7) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 12 ม.ค./2561
368 การรรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 12 ม.ค./2561
369 ขอเชิญเข้าร่วมข้อเสนอโครงงานวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณามอบทุนสนับสนุนงานวิจัย หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 12 ม.ค./2561
370 ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ.2561 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 09 ม.ค./2561
371 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 08 ม.ค./2561
372 ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล OBEC AWARDS ปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา ravisara 08 ม.ค./2561
373 การคัดเลือกผลงานดีเด่นรับรางวัลเชิดชูเกียรติ OBEC AWARDS ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 ม.ค./2561
374 ขอความร่วมมือรณรงค์ "งานเลี้ยงปลอดเหล้า บุหรี่ อบายมุขอื่นๆ อย่างยั่งยืน" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 ม.ค./2561
375 การสำรวจสถานการณ์/รูปแบบการใช้ยาเสพติดแบบสลับตัวยาและผสมผสาน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 ม.ค./2561
376 การดำเนินการจัดทำระบบรายงานผลการดำเนินงานยาเสพติดจังหวัด (NISPA) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 ธ.ค./2560
377 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการด้านการบริการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 ธ.ค./2560
378 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 ธ.ค./2560
379 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "พลาญชัยคัพ" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 ธ.ค./2560
380 โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 ธ.ค./2560

หน้า